[ 92/04/30 ] [ 23:16 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391


نوشته شده توسط مدیر در 22:42 |  لینک ثابت   • یک نظر
[ 92/03/31 ] [ 9:47 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

درس نهم

1-  نفت دارای چه صورتی از انرژی است ؟ (شیمیایی)

2-  آب پشت سد ، دارای چه نوع انرژی است ؟ (ذخیره ای)

3- چوب مقداری انرژی شیمیایی دارد که در هنگام سوختن آزاد می شود . درست            نادرست¨

4-نفت دارای انرژی شیمیایی نیست . درست ¨          نادرست

5- در پنکه ی برقی انرژی الکتریکی به انرژی .............. تبدیل می شود .(حرکتی)

6- در اتوی برقی انرژی ............... به انرژی گرمایی تبدیل می شود .(الکتریکی)

7- فردی که در بالای سرسره قرار دارد دارای انرژی ................. است .(ذخیره ای)

8- فنری که کشیده می شود دارای انرژی .................. می شود .(ذخیره ای)

9- خورشید انرژی ............. و انرژی ............... تولید می کند .(گرمایی نورانی)

10- انرژی موجود در حبه ی قند انرژی ................. است که از نوع انرژی ................ می باشد .(شیمیایی و     ذخیره ای)

11- تفاوت لامپ و بخاری از نظر تبدیل انرژی چیست ؟

لامپ انرژی نورانی و انرژی گرمایی تولید می کند ولی بخاری فقط انرژی گرمایی تولید می کند .

12- چرا انرژی الکتریکی در زندگی روزمره بیش ترین استفاده را دارد ؟

زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورت های دیگر انرژی تبدیل می شود .

13- باتری ها ، انرژی ........... را در خود ذخیره می کنند .(شیمیایی)

14- برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید ؟

راه رفتن دیدن برداشتن اجسام- ورزش کردن نوشتن و ...... به طور کلی برای انجام هرکاری انرژی لازم است .

15- انرژی مواد غذایی از کجا دست می آید ؟

این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آنها نیز ذخیره می شود .

16-  شکل های مختلف انرژی را نام ببرید ؟

حرکتی گرمایی نورانی صوتی هسته ای شیمیایی و الکتریکی

17- انرژی شیمیایی چیست ؟

انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و میوه ها و سوخت هایی مانند نفت و گاز طبیعی را انرژی شیمیایی            می گویند.

18- انرژی شیمیایی سوخت به چه صورت هایی می تواند تبدیل شود ؟

 می تواند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می سوزد باعث ایجاد گرما و حرکت می شود .

19- چه چیزهایی می توانند انرژی را ذخیره کنند ؟

مواد غذایی سوخت باتری و مواد منفجره

20- کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتری کار می کند ؟ ( تلفن همراه و ساعت و رادیو و .... )

21- آیا باتری هم انرژی ذخیره می کند ؟ بله

22- وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید ، چه تغییرات انرژی را مشاهده می کنید ؟

در چراغ قوه ، انرژی ذخیره شده باتری به نور و در اسباب بازی متحرک ، انرژی ذخیره شده باتری به انرژی حرکتی تبدیل می شود .

23- آیا در اجسام نیز انرژی ذخیره می شود؟ مثال بزنید ؟

بله ، آب پشت یک سد ، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد ، دارای انرژی هستند .

24- چگونه از انرژی ذخیره ای در پشت آب یک سد ، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟

وقتی آب از آبشار فرو می ریزد انرژی آن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ، سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می شود آن را حرکت می دهد . توربین دستگاه مولد را حرکت می دهد و مولد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می کند .

25- آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد ، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی الکتریکی تبدیل می شود (بله)

26-هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژی انجام می شود ؟

انرژی ذخیره شده (پتانسیل گرانشی) به انرژی حرکتی (جنبشی ) تبدیل می شود

[ 93/11/07 ] [ 23:5 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

1 . آموزش زبان سه شکل یا چهره دارد ؛ آن­ ها را نام ببرید . (1/5)

2 . منظور از این عبارت چیست ؟ « از هفت خوان گذشتن » (1)

3 . در درس زنگ انشا ، نظر معلم نسبت به شهدا چیست ؟ (0/5)

4 . دو مورد از آداب طعام خوردن را بنویسید . (1)

5 . شعر « شیر خدا » ، سروده­ ی کیست ؟ (0/5)

6 . منظور از « مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست » ، چیست ؟ (1)

7 . درس « رنج­ هایی کشیده ­ام که مپرس » در مورد کدام شخصیت علمی کشورمان است ؟ (0/5)

8 . برای پیدا کردن کتاب در یک کتاب­ خانه ، می­ توانید از سه طریق آن را جست و جو کنید ؛ آن­ ها را بنویسید . (1/5)

9 . مناظره یعنی چه ؟ (1)

10 . دو نمونه مبالغه بنویسید . (1)

11 . تشبیه را تعریف کنید . (1)

12 . جمله­ ی امری چگونه جمله­ ای است ؟ تعریف کنید و مثال بزنید . (1/5)

13 . دو بیت آخر شعر « ای زبان فارسی » را بنویسید . (2)

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند    جمله ، ملک توست تا بلخ و نشابور و هری    

     جاودان زی ، ..............................          .........................................

       ............................................             .........................................

14 . جمله را تعریف کنید . (1)

15 . معنی کلمه­ ها و عبارت های زیر را بنویسید . (3)

بَرکَند : ................         تیمار : ....................      حُجره : ....................

مُشفق : ..................      فَراخ : ....................     شُکوه : .....................

16 . تعریف کنایه را بنویسید . (1)

17 . بیت اول را بنویسید . (1)

........................................                    ......................................

تنم را فرش کردم تا بتازد                            دلم را نذر کردم تا بیاید

[ 93/11/07 ] [ 23:4 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نمونه سوالات ششم دبستان نوبت اولReviewed by Saeed13 on Jan 5Rating:

کلمه های هم خانواده

درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند مانند :

رابط – مربوط – ارتباط – ربط

عجله – عجول – عاجل و تعجیل

تدریس – دروس – مدرس – درس

عامل – معمول – عمال – عمل

تعلیم – عالم – معلم – معلوم

نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

نکته :

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

کلمات هم خانواده در فارسی :

ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

مانند :

دانش – دانا – دانشمند – دانا و نکته دان

 

نکته :

بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

مانند :

گل زار – گلستان – گل خو – گلدان – گلنوش – و گل رخ

هنرور – هنرمند – هنر دوست – هنری و باهنر

بن فعل :

به جزو ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

بن ماضی :

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

بن مضارع :

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع )

 

 

[ 93/11/07 ] [ 23:3 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

زندگینامه جلال الدین محمد بلخی (مولانا)

 

 

زندگینامه جلال الدین محمد بلخی (مولانا)

 نامش محمد و لقبش جلال الدین است. از عنوان های او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرن های بعد در مورد او به کار رفته است. در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. نیاکانش همه از مردم خراسان بودند. خود او نیز با اینکه عمرش در قونیه گذشت، همواره از خراسان یاد می کرد و خراسانیان آن سامان را همشهری می خواند.
پدرش ، بهاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشته و سلطان العلما خوانده می شده است. وی در بلخ می زیسته و بی مال و مکنتی هم نبوده است . در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بها ولد مردی خوش سخن بوده و مجلس می گفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشته اند.

دوران کودکی در سایه پدر

بها ولد بین سال های ۶۱۶_۶۱۸ هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از بلخ بیرون آمد . بر سر راه در نیشابور با فرزند سیزده چهارده ساله اش ، جلال الدین محمد به دیدار عارف و شاعر نسوخته جان ، شیخ فریدین عطار شتافت . جلال الدین محمد، بنا به روایاتی در هجده سالگی ، در شهر لارنده ، به فرمان پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد.

دوران جوانی

پدرش به سال ۶۲۸ در گذشت و جوان بیست و چهار ساله به خواهش مریدان یا بنا به وصیت پدر ، دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به سال ۶۲۹ ه.ق به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. به تشویق همین برهان الدین یا خود به انگیزه درونی بود که برای تکمیل معلومات از قونیه به حلب رهسپار شد. اقامت او در حلب و دمشق روی هم از هفت سال نگذشت. پس از آن به قونیه باز گشت و به اشارت سید برهان الدین به ریاضت پرداخت.
پس از مرگ برهان الدین ، نزدیک 5 سال به تدریس علوم دینی پرداخت و چنانچه نوشته اند تا ۴۰۰ شاگرد به حلقه درس او فراهم می آمدند.

مولانا و شعر فارسی

شعر فارسي در دوره هاي پيش از مولانا با طلوع امثال رودكي , عنصري , ناصر خسرو , مسعود سعد , خيام ,انوري ,نظامي ,خاقاني راه درازي سپرده ودر قرن هفتم هجري كه زمان زندگاني مولوي است , به كمال خود رسيده بود. شعر عرفاني هم در همين دوره به پيشرفت هاي بزرگ نائل آمده و بدست عرفاي مشهوري همچون سنايي , عطار و ديگران آثار با ارزشي مانندحديقه , منطق الطير , مصيبت نامه , اسرار نامه و غيره پديد آمده بود.
مولوي را نمي توان نماينده دانشي ويژه و محدود به شمار آورد. اگر تنها شاعرش بناميم يا فيلسوف يا مورخ يا عالم دين, در اين كار به راه صواب نرفته ايم . زيرا با اينكه از بيشتر اين علوم بهره وافي داشته و گاه حتي در مقام استادي معجزه گر در نوسازي و تكميل اغلب آنها در جامعه شعرگامهاي اساسي برداشته , اما به تنهايي هيچ يك از اينها نيست, زيرا روح متعالي و ذوق سرشار, بينش ژرف موجب شده تادر هيچ غالبي متداول نگنجد.
شهرت بي مانند مولوي بعنوان چهره اي درخشان و برجسته در تاريخ مشاهيرعلم و ادب جهان بدان سبب است كه وي گذشته از وقوف كامل به علوم وفنون گوناگون, عارفي است دل اگاه, شاعري است درد شناس, پر شور وبي پروا و انديشه وري است پويا كه ادميان را از طريق خوار شمردن تمام پديده هاي عيني و ذهني اين جهان, همچون: علوم ظاهري , لذايذ زود گذر جسماني, مقامات و تعلقات دنيوي , تعصبات نژادي, ديني و ملي, به جستجوي كمال و ارام و قرار فرا مي خواند. آنچه مولانا ميخواهد تجلي خلق و خوي انساني در وجود آدميان است كه با تزكيه درون و معرفت حق و خدمت به خلق و عشق و محبت و ايثا و شوق به زندگي و ترك صفات ناستوده به حاصل مي آيد.
هنر بزرگ او بحث و برسي هاي دلنشين و جاودانه اي است كه به دنبال داستان ها پيش مي آورد و انديشه هاي درخشان عرفاني و فلسفي خود را در قالب آنها قرار ميدهد. داستان بهانه اي است تا بهتر بتواند در پي حوادثي كه در قصه وصف شده ، مقاصد عالي خود را بيان دارد.
در تعريف تصوف سخنان بسيار آمده است. از ( ابو سعيد ابو الخير ) پرسيدند كه صوفي كيست؟ گفت: آنكه هر چه كند به پسند حق كند و هر چه حق كند او بپسندد. صوفيان ترك اوصاف و بي اعتنايي به جسم و تن را واجب مي شمارند و دور ساختن صفات نكوهيده را آغاز زندگي نو وتولدي ديگر به شمار مي آورند.

آغاز شیدایی

تولد دیگر او در لحظه ای بود که با شمس تبریزی آشنا شد. مولانا درباره اش فرموده:" شمس تبریز ، تو را عشق شناسد نه خرد." اما پرتو این خورشید در مولانا ما را از روایات مجعول تذکره نویسان و مریدان قصه باره بی نیاز می سازد. اگر تولد دوباره مولانا مرهون برخورد با شمس است ، جاودانگی نام شمس نیز حاصل ملاقات او با مولاناست. هر چند شمس از زمره وارستگانی بود که می گوید : گو نماند زمن این نام ، چه خواهد بودن؟
آنچه مسلم است شمس در بیست و هفتم جمادی الاخره سال ۶۴۲ ه.ق از قونیه بار سفر بسته و بدین سان ،در این بار ،حداکثر شانزده ماه با مولانا دمخور بوده است . علت رفتن شمس از قونیه روشن نیست . این قدر هست که مردم جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان بر او تشنیع می زدند و اهل زمانه ملامتش می کردند و بدینگونه جانش در خطر بوده است . باری آن غریب جهان معنی به دمشق پناه برد و مولانا را به درد فراق گرفتار ساخت .در شعر مولانا طوماری است به درازای ابد که نقش "تومرو"در آن تکرار شده است .
گويا تنها پس از یک ماه مولانا خبر یافت که شمس در دمشق است و نامه ها و پیامهای بسیاری برایش فرستاد . مریدان و یاران از ملال خاطر مولانا ناراحت بودند و از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان و عذر خواه گشتند . پس مولانا فرزند خود،سلطان ولد،را به جستجوی شمس به دمشق فرستاد . شمس پس از حدود پانزده ماه که در آنجا بود پذیرفت و روانه قونیه شد .اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزیر به سال ۶۴۵ از قونیه غایب گردید و دانسته نبود که به کجا رفت.مولانا پس از جستجوی بسیار،سر به شیدایی بر آورد.انبوهی از شعرهای دیوان در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات شیدایی است .

صلاح الدین زرکوب

پس از غیبت شمس تبریزی ، شورمایه جان مولانا دیدار صلاح الدین زرکوب بوده است. وی مردی بود عامی ، ساده دل و پاکجان که قفل را "قلف" و مبتلا را " مفتلا" می گفت. توجه مولانا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسیاری از پیرامونیان مولانا بر افروخت . بیش از۷۰غزل از غزل های مولانا به نام صلاح الدین زیور گرفته و این از درجه دلبستگی مولانا به وی خبر می دهد . این شیفتگی ده سال یعنی تا پایان عمر صلاح الدین دوام یافت.

حسام الدین چلپی

روح ناآرام مولاما همچنان در جستجوی مضراب تازه ای بود و آن با جاذبه حسام الدین به حاصل آمد. حسام الدین از خاندانی اهل فتوت بود. وی در حیات صلاح الدین از ارادتمندان مولانا شد . پس از مرگ صلاح الدین سرود مایه جان مولانا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او، مثنوی معنوی ، یکی از بزرگ ترین آثار ذوقی و اندیشه بشری ، را حاصل لحظه هایی از همین هم صحبتی می توان شمرد.

پایان زندگی

روز یکشنبه پنجم جمادی الآخره سال ۶۷۲ ه.ق هنگام غروب آفتاب ، مولانا بدرود زندگی گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خردو کلان مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر بودند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند. مولانا در مقبره خانوادگی خفته است و جمع بسیاری از افراد خاندانش از جمله پدرش در آنجا مدفون اند.

چکيده عمر مولانا :

نام: جلال الدين محمد بلخي رومي
نام پدر: بهاء الدين الولد سلطان العلماء
تاريخ و محل تولد: ۶ ربيع الاول ۶۰۴ در بلخ

مهمترين وقايع زندگي مولانا:

۵ سالگي خانواده اش بلخ را به قصد بغداد ترک کردند.
۸ سالگي از بغداد به سوي مکه و از آنجا به دمشق و نهايتاْ به منطقه اي در جنوب رود فرات در ترکيه نقل مکان کردند.
۱۹ سالگي با گوهر خاتون ازدواج کرد و دوباره به قونيه (محلي در ترکيه امروزي) رفت.
۳۷ سالگي در روز شنبه ۲۶ جمادي آلخر ۶۴۲ ه.ق با شمس ملاقات کرد.
۳۹ سالگي در ۲۱ شوال ۶۴۳ شمس قونيه رو ترک کرد.

معروفترين کتابهاي مولانا:

ديوان شمس- مثنوي معنوي - فيه ما فيه

تاريخ و محل فوت:

در غروب روز ۵جمادي الاخر ۶۷۲ه.ق در سن ۶۸ سالگي در قونيه فوت کرد که الان مقبره اين شاعر برزگ قرن ششم در قونيه (ترکيه امروزي) مي باشد که محل زيارت عاشقان و شيفتگان اين شاعر برزگ هستند.

اشعاری از مولانا

*رو سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
*ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا ، خواهی برو جفا کن
*از من گریز تا تو ، هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن
* ماییم و آب دیده ، در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن
* خیره کشی است مارا ، دارد دلی چو خارا
بکشد ، کسش نگوید :" تدبیر خونبها کن"
* بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق ، تو صبر کن، وفا کن
*دردی است غیر مردن ، آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن؟
*در خواب ، دوش، پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
* گر اژدهاست بر ره ، عشق است چون زمرد
از برق این زمرد ، هین ، دفع اژدها کن

[ 93/11/03 ] [ 23:10 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

مونه سوالات علوم ششم ( فصل 9 : سفر انرژی )

۱- توانایی انجام کار را ..................... می گویند.

۲-انرژی از بین نمی رود بلکه از .................. به .................... دیگر در می آید.

۳-انرژی شیمیایی ، همان انرژی ...................خورشید است که در گیاهان سبز ذخیره می شود.

۴-اغلب انرژی لازم جهت گرم کردن خانه ها یا به حرکت درآوردن ماشین ها و.... به وسیله ی ................. تامین می شود.

۵-انرژی سوخت ها پس از سوختن به شکل های ................ و .................. تبدیل می شود.

۶-بسیاری از دانشمندان معتقدند که قسمت عمده ی انرژی که ما مصرف می کنیم از .......................... است .

۷-وقتی چراغ قوه کار می کند ، انرژی ..................... به انرژی ...................تبدیل می شود.

۸-بعضی از مواد مانند مواد .................. و ................... به طور طبیعی انرژی را ذخیره می کنند.

۹-بعضی وسایل مانند ............... می توانند انرژی را ذخیره کنند.

۱۰-بالا بردن سنگ ، موجب می شود .............. از نوع ............... در آن ذخیره شود.

۱۱-هنگام کوک کردن ماشین اسباب بازی ابتدا انرژی .............. به حرکتی و سپس انرژی ............. به انرژی حرکتی تبدیل می زشود.

۱۲-انرژی دائما" در حال سفر است ، یعنی از ............. به ............... دیگر در می آید.

۱۳-وقتی آب از بالای آبشار سرازیر می شود ، انرژی که به علت قرار گرفتن در ................. در آب ذخیره شده است با سقوط آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

۱۴-تبدیل انرژی در بدن مار ماهی باعث ایجاد ................. می شود که می تواند دشمن را از خود دور نماید.

۱۵-انرژی با واحدی به نام ............... اندازه گیری می شود.

۱۶ در یک لامپ روشن انرژی الکتریکی به انرژی های ................. و ................. تبدیل می شود.

[ 93/11/02 ] [ 23:55 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

فرمول محاسبه حجم,فرمول محاسبه محیط

[ 93/10/29 ] [ 6:33 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

واکنش های شمیایی زیادی تاکنون شناخته شده است؛ به خاطر شباهتی که بسیاری از واکنش های شیمیایی به هم دارند آن ها را به ۵ دسته اصلی طبقه بندی می کنند.

۱- سوختن

۲- ترکیب

۳- تجزیه

۴- جانشینی ساده

۵- جانشینی دوگانه

 

- سوختن: به واکنش سریع مواد با اکسیژن گفته می شود که با آزاد شدن انرژی (به صورت نور و گرما) همراه باشد.

انرژی + آب + دی اکسید کربن انواع واکنش های شیمیایی گاز اکسیژن + هیدرو کربن( a

شایان ذکر است که اگر سوختن هیدرو کربن ها کامل نباشد، بجای دی اکسید کربن، دوده c)) و مونو اکسید کربن تولید خواهد شد.

انرژِی + اکسید نافلز انواع واکنش های شیمیایی گاز اکسیژن + نافلز (b

اکسید های نافلزی به اکسید اسیدی نیز مشهورند. این اکسیدهای نافلزی هنگامی که با آب واکنش می دهند، اسید تولید می کنند.

انرژِی + اکسید فلز انواع واکنش های شیمیاییگاز اکسیژن + فلز (c

فلزاتی مانند سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم هنگامی که با اکسیژن سریع واکنش دهند و گرما و نور تولید کنند؛ سوختن است. ولی اگر به آرامی با اکسیژن واکنش دهند، در این حالت مبادله ی انرژِی احساس نمی شود و واکنش اکسایش نام دارد و سوختن نیست. (مانند زنگ زدن آهن)

 


 

ترکیب (سنتز): کنشی است که در آن چند ماده با هم ترکیب میشوند و محصول یا محصولاتی با ساختار پیچیده تر تولید میکنند.( واکنش های سوختن هم جزئ ترکیب محسوب میشوند.)

a) بسپارش (پلیمر شدن مواد): طی این واکنش، هزارها مولکول کوچک با هم ترکیب شده و مولکول های درشتی به نام پلیمر تولید می کنند.

b) واکنش اکسید نافلز در آب نیز نوعی ترکیب است.

اسید اکسیژن دار انواع واکنش های شیمیایی آب + اکسید نافلز

 

c) واکنش اکسید فلز در آب نیز نوعی ترکیب است.

باز → آب + اکسید فلز


 

تجزیه: برخی از واکنش های تجزیه در دسته بندی های متفاوت در این قسمت آورده شده است.

f تجزیه الکتریکی نمک مذاب  و آب

عنصرهای سازنده انواع واکنش های شیمیایی تجزیه الکتریکی نمک مذاب

NaClانواع واکنش های شیمیاییNa+ Cl

هیدروژن + اکسیژن انواع واکنش های شیمیاییتجزیه الکتریکی آب

H2Oانواع واکنش های شیمیاییH2+1/2 O2


 واکنش جابجایی یگانه: واکنشی که در آن یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده ، عنصر و ترکیب دیگری ایجاد میشود.

طرز تشخیص واکنش جابجایی یگانه:

 


واکنش جابجایی دوگانه: واکنشی است  که در آن دو ترکیب با هم واکنش میدهند و دو ترکیب دیگر را ایجاد میکنند.

 طرز تشخیص واکنش جابجایی دوگانه:

 

[ 93/10/29 ] [ 6:4 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

امتحان

یک بار به برادرم گفتم:
برو نتیجه امتحانامو نگاه کن
اگه یک درس افتادم تو خونه در حظورپدر بگو (السلام علیکم)

و اگه دو تا درس بود بگو (السلام علیکم و رحمت الله) 
اگه سه تا بود بگو (السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو)
طوری که بابامون متوجه نشه.

برادرم که برگشت گفت:
(السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ان الله و ملاءکتو یوصلون علی النبی یا ایاالذین امنو سلو علیهم وسلمو تسلیما

[ 93/10/23 ] [ 22:17 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]


اگر من یک سکه داشته باشم و تو یک سکه و ما سکه هایمان را عوض کنیم باز هم هرکدام

یک

سکه داریم،

اما اگر من یک تجربه داشته باشم و تو یک تجربه و ما تجربه هایمان را عوض کنیم هرکدام

دو

تجربه داریم

چگونه سرکلاس خوب گوش کنیم چگونه سرکلاس خوب گوش کنیم

چگونه سرکلاس خوب گوش کنیم
کلاس مکانی برای یادگیری و گوش کردن است. (ویلیام آرمسترانگ)

گوش کردن یکی از مهمترین مهارت هایی است که با پرورش آن می توانید کارآیی خود را در مدرسه افزایش دهید. این مهارت بعد از مهارت خواندن، یکی از مشکل ترین مهارت هاست.

خوب گوش کردن در کلاس:
* در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رویا فرو نروید. (خیالبافی نکنید.)
* اگر حرف بزنید، مطمئنا نمی توانید گوش کنید.
* در هنگام گوش کردن، قلم به دست باشید و نکات مهم را یادداشت کنید.

قبل از کلاس:
* راجع به مطالب درسی جدید فکر کنید.
* نکات مهم جلسه گذشته را به یاد آورید. (دوره کنید.)
* تکالیف خود را انجام دهید.

در کلاس:
* آنچه را که قبلا یاد گرفته اید، با مطالب جدید ارتباط دهید.
* آیا شما راجع به موضوع درس اطلاعات اضافی دارید؟
* در طی درس چه چیزی به ذهن شما می آید؟
* بر روی موضوع درس تمرکز کنید.
* نکات مهم درس را یادداشت کنید.
* در صورت امکان روی نیمکت های جلوی کلاس بنشینید. اگر جلوتر باشید بهتر می توانید گوش کنید.

بعد از کلاس:
* مطالب درسی و یادداشت هایتان را دوره کنید.
* بعضی ها دوست دارند که یادداشت هایشان را پاکنویس کنند، اما سعی کنید برای اینکار وقت زیادی اختصاص ندهید.
* هنگام دوره زیر نکات مهم خط بکشید.

نکات دیگری راجع به گوش کردن:
* خوب گوش کردن به معنی توجه کردن است.
* تمام آنچه را که گفته می شود بشنوید، نه آنچه را که دوست دارید.
* آنچه را که می شنوید با آنچه که از قبل می دانستید، ربط دهید.
* نکات مهم درس را تشخیص دهید.
* سعی کنید نکات مهمی را که ممکن است سوال امتحان باشد، تشخیص دهید.
* صحبت های معلم را دنبال کنید. (حدس بزنید صحبتهای بعدی او چه خواهد بود.)
* به دقت به آنچه معلم راجع به تکالیف درسی می گوید، گوش کنید و در صورت نیاز آن را یادداشت کنید.
* به دقت گوش کنید و به دنبال عبارات کلیدی معلم باشید و به آن اهمیت دهید. عباراتی همچون "این مطلب مهم است…، مهم است بدانید که… و یا لازم است که این مطلب را برای امتحان بدانید…"

بخاطر بسپارید که گوش کردن با شنیدن متفاوت است.
شما می توانید هرچیزی را بشنوید، اما به آن گوش نکنید یا از یک گوش بشنوید و از گوش دیگر بیرون کنید.
برای گوش کردن باید فکرکنید و فعال باشید نه منفعل.

[ 93/10/22 ] [ 16:43 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

علوم تجربی

31-  از تجزیه ی کامل سه مولکول آب چند اتم درست می شود؟

الف)3اتم         ب) 9اتم          ج) 10اتم        د) 12اتم

 

32- کدام پدیده در تغییر شیشمیایی اتفاق می افتد ؟

الف) نوع مولکولها تغییر می کند              ب)خاصیت موکولها تغییر می کند

ج) ماده به ماده ی دیگر تبدیل می شود                   د)همه ی موارد

 

33- کدام مورد مراحل روش علمی را به ترتیب به درستی نشان می دهد ؟

الف) مشاهده- آزمایش-فرضیه-نظریه                                            ب)فرضیه- آزمایش-مشاهده- نظریه         

ج)مشاهده- فرضیه-آزمایش-نظریه                                                د) فرضیه- نظریه-آزمایش- مشاهده

 

34- کدام دسته همگی مواد طبیعی هستند؟

الف) نفت خام- درخت- کاغذ           ب) دارو- درخت- پلاستیک            ج) درخت-نفت خام- جیوه        د) مداد- کاغذ-کربن

 

 

35- کدامیک از خواص آب اکسیژنه می باشد؟

الف) ناپایدار است         ب) میکرب کش      ج) به پوست آسیبی نمی رساند            د) موارد الف و ب صحیح می باشد

 

36- آب اکسیژنه درکدام مرحله ی کاغذ سازی به آن اضافه می شود؟

الف) چیپس کردن               ب) خمیر چوب                                   ج) شستشوکردن                  د) بریدن به قطعه های گوناگون

 

37- کلر به چه علت در کاغذ سازی به آن اضافه می شود؟

الف) تهیه ی کاغذ رنگی               ب) تهیه ی کاغذ روغنی              ج) ضد عفونی کردن             د) هیچکدام

 

 8 3-کدامیک از مواد زیر پس از مصرف کردن مدت ها در طبیعت می ماند و تجزیه نمی شود؟

الف) مواد غذایی              ب) دستمال کاغذی                              ج) کتاب                         د) ظرف پلاستیکی

 

39)از مزایای ثبت اطلاعات به روش انسانهای قدیمی ............. می باشد؟

الف) ثبت اطلاعات بسیار               ب) آسیب به طبیعت                     ج) قابل دسترس بودن              د) حمل آسان

 

40- کدامبک از مزایای بازیافت می باشد ؟

الف) صرفه جویی           ب) حفظ منابع طبیعی                               ج) کم شدن هزینه ها                    د) همه ی موارد

 

           

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391ساعت 18:25 توسط جواد نظری | یک نظر

 

نمونه  سوالات ریاضی تیز هوشان و نمونه دولتی

1-    اگر از عدد تا 150 را پشت سر هم بنویسیم ، رقم 4 چند بار تکرار می شود؟

1)      29                         2) 30                                         3) 25                          4) 35

  2-    کتابی 114 صفحه دارد ، برای شماره گذاری آن به چند رقم نیاز داریم؟

1)      230                            2) 235                            3)234                               4) 324

3-اگر در یک تقسیم  ، باقی مانده پنج باشد ، مقسوم علیه حداقل چند است؟

1)  3                                    2) 5                                  3) 6                              4) 7

 

4- قیمت یک دفتر و دو کتاب روی هم 6800 تومان است. اگر قیمت دفتر از هر کتاب 700 تومان کم تر باشد. قیمت هر کتاب چه قدر است؟

 

1)    2000              2) 2500                                          3) 3000               4) 2200

 

  5- در بین کسرهای  چند در صد کسر بزرگتر از واحد می باشد؟

1)   50                          2) 20                                      3) 25                            4) 40

6- عدد 18 برابر است با ......... 0/5؟

1 )  16            2) 32                                                      3) 72               4) 36

   7- علی نصف پولش را به دوستش داد و ثلث بقیه را خرج کرد و540 تومان برایش ماند. نصف کل پول علی کدام است؟

1)      880                           2) 810                                  3) 750                        4)  775   

8-  یک واحد کامل چند خمس می باشد ؟

     1)   6                           2)    5                                              3)  2                             4)  4        

 9-  مجموع دو عدد 60 وتفاوت آنها 28 است. عدد بزرگتر کدام  است؟       1)      44                   2) 16                                                    3) 32                          4)  36

10- مجموع سن محمد و احمد و محسن 31 سال است. سه سال دیگر مجموع سن آنها چند سال می باشد؟

      1  )34                       2) 36                                                    3 ) 37                        4) 40

70 گردو را بین 3 نفر تقسیم کردیم، به نفر اول 2تا بیشتر از نفر دوم و و به نفر سوم  3  تا بیشتر از بیشتر از نفر اول رسید. به نفر اول چند گردو رسیده است؟                                                                         1 )     23                        2)   26                                           3)     21                        4)   24

 

12- از 35 ت90 چند عدد بر 3 بخشپذیر می باشد؟

1)   12                      2)  19                                                   3)   15                      4)  17                  

13- سه برابر ربع  ظرفی پر از آب است. اگر 30 لیتر آن را خارج کنیم ، حجم بقیه ی ظرف نصف می شود. خمس گنجایش ظرف چند لیتر است؟

   1)120                    2)    24                                                     3)    90                   4)   60       

14- عددی در نظر بگیرید که از یک کمتر واز صفر بیشتر باشد، در این صورت معکوس آن عدد:

1)  کمتر از آن عدد است.                2) بیشتر از آن عدد      3)   با هم برابر هستند               4)  برابر  1  است

15-برای رفتن از تهران به رشت 4 راه وجود دارد و از رشت تا کنار دریا 3 راه وجود دارد. حالا اگر شما  بخواهید از تهران به کنار دریا بروید از چند راه مختلف  میتوانید مسیر خود را انتخاب کنید.

            1)  4             2)    7                                                           3)  12                4)   24            

16- مستطیلی داریم به طول 7 و به عرض 5 سانتی متر ٬  اگر این مستطیل را به شما بدهند  و بگویند که آن را به مربع هایی تقسیم کنید به شرط اینکه بزرگترین مربع ها را از آنها به دست آورید . در این صورت مساحت هر یک از کوچکترین مربع های به دست آمده چند سانتی متر مربع خواهد بود ؟

1)  4                                             2) 1                                 3 )  9                                            4)  16

17- مدرسه ی شهید میانجی 3 کلاس ششم  به نام های  ا لف ٬ ب٬ ج . کلاس ششم ا لف نفر دارای 20 دانش آموز٬ کلاس ششم ب دارای 25 دانش آموز و کلاس ششم ج دارای 28 دا نش آموز میباشد .  اگر این کلاس ها به ترتیب 16 ٬ ٬20 21  دانش آموز  قبول شده در تیز هوشان داشته باشند  کدام یک از گزینه های زیر در مورد این سه کلاس صادق است ؟

1)کلاس ا لف بهترین نتیجه را داشته است .

2) کلاس ب و ج  بهترین نتیجه را داشته است  .

3) کلاس های ا لف و ب بهترین نتیجه را داشته است .

4) کلاس های ا لف٬  ب ٬ ج  نتیجه ی یکسان داشته اند .

18 – اگرa+a+a+a نشان دهنده ی  1 باشد ٬    a  نشان دهنده ی چه کسری است ؟

    1) ثلث                                       2) ربع

      3) نصف                                    4) خمس 

19–  اگر به صورت کسر سه واحد و به مخرج آن 4 واحد اضافه کنیم ٬  کسر حاصل . . .

   1)   بزرگتر می شود                     2)     کوچکتر میشود                  3)  فرقی نمی کند                4)  هرسه ممکن است درست باشد

 

 

20- یک کارگر کاری را در 6ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 4ساعت انجام می دهد. اگر هر دو با هم کار کنند کار در چند ساعت

   تمام می شود؟

1) 4/2                2)    2/4                                        3)    2                 4) 2/2

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391ساعت 12:30 توسط جواد نظری | 7 نظر

بیشتر بدانیم فصل دوم و سوم علوم  

 

1- مردمان در زمان های گذشته آثار خود را در روی چیز های به غیر از کاغذ ثبت می کردند.

2- کاغذ را می توان از تنه ، شاخه های تنومند درختان و کاه وتفاله ی نیشکر تهیه کرد.

3- در تهیه کاغذ مواد شیمیایی مانند آ ب اکسیژنه ، کلر، اسید ونشاسته به کار برده می شود.

4- بازها موادی هستند که عامل OH و اسیدها موادی هستند که عامل H دارند.

5- ترکیب یک باز و یک اسید با هم تولید آب و نمک می کنند. این واکنش را خنثی شدن می گویند.

6- اسید ها: مزه ی ترش دارند، به دو گروه صنعتی و خوراکی تقسیم می شوند، اسیدهای خوراکی را با مزه تشخیص می دهند، بر روی سنگها خاصیت خورنده گی دارند، اسیدها کاغذ PH را قرمز میکنند، PH اسید ها از 7 کمتر است ، هر چه اسید قویتر باشد PH آن به صفر نزدیکتر می شود، برای خنثی کردن یک اسید قوی به آن یک باز قوی اضافه می کنند، میوه های که ترش هستند دارای اسید می باشند، از انواع ا سیدهای معروف می توان به اسید سولفوریک (اسید باطری) ، اسید فسفوریک، اسید کلریدریک، اسید سیتریک (جوهرلیمو) واسید استیک (جوهر سرکه) واسید کربنیک (اسید نوشابه)و.....را نام برد.

توجه: اسیدهای صنعتی سمی بوده وغیر قابل لمس ومزه کردن می باشند. با اضافه کردن آب به اسید غلظت آن کم می شود. اگر آب باران با هوا ترکیب شود اسید ضعیفی تولید می کند که حاصل آن باران اسیدی می باشد.در ترکیب فلز با اسید هیدروﮊن آزاد می شود.اسیدها به طور معمولی با کاغذ- شیشه-پلاستیک واکنش نمی دهند.

7 - جوهر نمک اسید قویتر از سرکه می باشد.

8- بازها: مزه ای تلخ دارند ، دارای PHبالای 7 می باشند ، باز ها را می توان به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی کرد ، از معروفترین بازها می توان آمونیاک را نام برد، برای خنثی کردن بازها از اسید استفاده می کنند، اگر بازها با پوست تماس پیدا کنند احساس لیز بودن می کنیم، از بازها می توان به وایتکس - صابون – خون – آب دهان اشاره کرد٬

مواد(عنصرها)

در جدول مندلیف که دانشمندی به همین نام آن را بنا نهاده و به آن جدول تناوبی هم می گویندعناصر به سه دسته تقسیم می شوند.

الف- فلزها ( بیش از 80در صد عنصر ها را تشکیل می دهند)

ب- نا فلزها ( بیشتر عناصر این گروه مانند :کلر – فلور- اکسیژن در دمای اتاق به صورت گاز هستند)

ج- شبه فلزها (برخی از خواص فلزها و برخی از خواص نا فلزها را دارند) مانند:سیلیسیم

فلزات

خواص:

1- رسانای برق و گرما 2- چکش خوارند 3- در برابر فشار مقاومند 4- جلا پذیرند 5- غیر از جیوه تمام فلزات جامدند 6- برخی فلزات با اکسیژن ترکیب شده و اکسیدها را تولید می کنند 7- چگالی آنها نسبت به آب زیاد است 8- تمایل زیاد برای واکنش با نافلزات 9- داشتن الکترون آزاد در لایه ی آخر.

آلیاﮋها( هم جوشه)

آلیاﮋهای فلزی از ترکیب دو یا چند فلز٬ یا یک فلز با یک نافلز درست می شوند که خاصیت های برتری نسبت به یک یک فلزات تشکیل دهنده ی آنها دارند بعضی از آلیاﮋهای مهم عبارتند از: فولاد( آهن + کربن) ، برنج( مس+قلع+ روی) ٬ برنز یا مفرع ( مس+ قلع) فلزاتی مانند کروم و نیکل می توانند مقاومت و سختی فلزهای دیگر را بسیار افزایش دهند.

جرم حجمی (چگالی)

هر گاه ذره ها و ملکولهای یک ماده بسیار به هم فشرده باشند در نتیجه نسبت جرم به حجم آن زیاد می شود در نتیجه می گویند چگالی یا جرم حجمی ویا سنگینی آن ماده بیشتر است.

هر ماده ای که جرم حجمی اش از جرم حجمی آب بیشتر باشد به داخل آب فرو می رود و بر عکس.

جرم حجمی آهن بیشتر از آب و جرم حجمی آب بیشتر از چوب است.

-------------------------------------------------------------------------------

نکته ها

1-همه ی مواد را نمی توان باز یافت کرد.

2- شربت معده یک باز است.

3- علت تمایل اکثر فلزات برای واکنش با نافلزات این است که مولکول ندارند.

4- نماد شیمیایی بعضی از عناصر :

آهن ( Fe) کلر (Cl) سدیم ( Na) طلا ( Au) مس ( Cu) کربن ( C) ید ( I)

گوگرد (S ) جیوه ( Hg) نقره (AgO)

[ 93/10/22 ] [ 16:28 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نسبت پول الهام به سمانه 3 به 7 و

نسبت پول سمانه به افسانه 6 به 5 است.

نسبت پول این سه نفر را پیدا کنید.

[ 93/10/22 ] [ 16:25 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

در صد

1 - 20 در صد پنج تاراروی شکل نشان دهید.

 

2-قیمت کتا بی  900 تومان بود آن را با 15 درصد تخفیف خریدیم . چند تومان پرداخته ایم ؟

 

3-یک دفتر 2000 تومان بود آن را به قیمت 1600 تومان خریدیم چند درصد تخفیف گرفتیم ؟


 
 

4-یک عدد میز را بعد از 8 درصد تخفیف  3680 تومان خریدیم . قیمت میز قبل از تخفیف چند تومان بوده است ؟

 

 

5-علی نه بیستم پول خود را خرج کرد حالا چند درصد از پول ا و باقی مانده است ؟

 

6-یک هکتار چند درصد یک کیلو متر مربع است ؟

 

7-قیمت کتا بی 2000 تومان بود فروشنده کتاب های خود را با 10 درصد تخفیف می فروشد . حساب کنید بعد از دو بار تخفیف قیمت این کتاب جند تومان می شود ؟

 

8-2500 سا نتیمتر مربع چند درصد متر مربع است ؟

 


 

9-یک هشتم دانش آموزان دبستان جاوید در کلاس پنجم درس می خوا نند اگر 20 درصد این دانش آموزان  10 نفر باشند . آنگاه در دبستان جاوید چند نفر مشغول تحصیل هستند ؟

 

10-فروشنده ای اجناس خود را ابتدا 20 درصد گران و سپس 20 درصد ارزان فروخت حساب کنید آن جنس را گرانتر خریده ایم  یا ارزانتر چه قدر؟

[ 93/10/22 ] [ 16:18 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

http://s5.picofile.com/file/8158271400/%D9%81%D8%B5%D9%84_1%D9%882.PNG

[ 93/10/22 ] [ 16:16 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نسبت وتناسب

 1- مریم در هر چهار ساعت 34 صفحه کتاب می خواند او در شش ساعت چند صفحه کتاب می خواند ؟

1) 51                     2) 62                      3) 44                      4) 33

 

2- قلب کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در ربع ساعت چند بار می زند ؟

1) 6900                2) 3450                    3) 1725                   4) 1150

 

3- نسبت طول یک مستطیل به عرض آن مانند 5 است به 3 . اگر محیط مستطیل 80 متر باشد مساخت آن چه قدر است ؟

1)375 متر مربع          2) 150 متر مربع            3) 1500 متر مربع

 

4- محیط مربعی با محیط مثلث متساوی الاضلاعی برابر است اگر محیط مربع 36 سانتی متر باشد نسبت طول ضلع مثلث به طول ضلع مربع چیست ؟

1) 4 به 3                 2) 3 به 4               3) 24 به 36             4) 12 به 18

 

5- فراز یک روز 28 صفحه و روز دیگر 22 صفحه از کتابی را خواند و هنوز     باقی مانده است . تمام کتاب چند صفحه دارد؟

1) 120                   2) 150                3) 75                      4) 50

 

6- نسبت عددی به عدد دیگر مثل 4 به 6 است اگر اختلاف دو عدد 12 باشد ، آن دو عدد کدام است ؟

1) 42 و 30                2) 18 و 30              3) 36 و 24                   4) 24 و 12

 

7- نسبت ارتفاع به قاعده ی مثلثی 8 به 4 است . اگر قاعده ی مثلث 16 باشد ، نصف مساحت مثلث کدام یک از اعداد زیر خواهد بود ؟

1) 729                    2) 675                    3) 128                        4) 256

 

8- محیط مربعی 32 سانتی متر است . در این مربع نسبت محیط به مساحت آن چه قدر است ؟

1) 4                      2) 2                      3) یکدوم                     4)یک چهارم

 

9- نسبت طول و عرض مستطیلی پنج چهارم    است . اگر محیط آن 36 سانتی متر باشد .

مساحت مستطیل چند سانتی متر مربع است ؟

1) 81                       2) 80                         3) 54                              4)36

10- نسبت 3 عدد مثل ( 3 و 5 و 6 ) است اگر عدد وسط 200 واحد باشد ، مجموع 3 عدد کدام است ؟

1) 560                   2) 540                        3) 520                          4)

[ 93/10/22 ] [ 16:14 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]


تفاوت جرم و وزن

 

جرم

وزن

تعريف

مقدار ماده تشكيل دهنده يك جسم

نيروي جاذبه اي كه از طرف زمين بر جسم وارد مي شود.

واحداندازه گيري

كيلو گرم

نيوتن

وسيله اندازه گيري

ترازو

نيروسنج

ويژگي

هميشه ثابت است.

تغيير مي كند

[ 93/10/17 ] [ 19:9 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نكته: اگر يك فضاپيما به فضاهاي دور دست سفر كند. ممكن است به جايي برسد كه ديگر تقريباً بر آن هيچ نيروي جاذبه اي واد نشود، يعني در حالت بي وزني قرار بگيرد. اما در چنين حالتي اين فضاپيما همچنان جرم دارد و ذرات سازنده آن پابرجا هستند.
جرم يك جسم تا زماني كه ذرات سازنده آن كم يا زياد نشده اند، ثابت مي ماند در حاليكه وقتي جسمي از زمين دور شود وزن آن كم و كمتر مي شود تا جايي كه در فضاهاي دور دست وزن آن تقريبا صفر است يعني در حالت بي وزني قرار دارد.


 نيروي جاذبه ماه تقريباً يك ششم كره زمين است.
براي به دست آوردن وزن يك جسم در كره ماه بايد جرم آنرا در يا 6/1 ضرب كنيم.
مثال : جرم جسمي 6 كيلو گرم است . وزن آن در كره زمين و كره ماه چقدر است.


قانون گرانش يا قانون جاذبه عمومي:


هر دو جسمي بر يكديگر نيروي جاذبه وارد مي كنند. هر چه جرم جسم بيشتر باشد، نيروي جاذبه بين آنها بيشتر است.
هر چه فاصله دو جسم از هم بيش تر شود، نيروي جاذبه آنها كم تر مي شود.
به همين دليل است كه با دور شدن فضا پيما از سطح زمين نيروي جاذبه زمين بر روي آنها كاهش مي يابد.

 

تفاوت جرم و  وزن :

جرم جسم در تمام نقاط دنيا ثابت است ولي وزن جسم در هر نقطه متغيير است .  جرم را با  ترازو اندازه ميگيرند و  وزن را با نيرو سنج . جرم يك كميت اسكالر ( عددي ) است  اما نيرو يك كميت برداري است

[ 93/10/17 ] [ 19:8 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

کد: 31459

پرسش

تفاوت میان جرم و وزن یك جسم چیست؟

پاسخ

جرم مقدار ماده تشكیل دهنده یك جسم است و واحد آن كیلوگرم یا گرم و ... می باشد. اما وزن نیروی جاذبه ای است كه از طرف زمین به جسم وارد می شود و واحد آن نیتون می باشد. اگر بخواهیم از روی جرم یك ماده وزن آن را بدست بیاوریم كافی است كه جرم را در عدد 10 ضرب كنیم . بنابراین وزن یك جسم 5 كیلوگرمی حدودا 10*5 یعنی 50 نیوتون می باشد. با توجه به مطالب بالا می توان گفت كه در فضا یك توپ بسكتبال 1 كیلوگرمی وزنی ندارد ولی جرمش برابر 1 كیلوگرم می باشد.چرا؟

[ 93/10/17 ] [ 19:5 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

غزل

غزل


5-غزل : مجموعه ی ابیاتی است در وزن و قافیه ی واحد که مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است. تعداد ابیات آن از پنج تا دوازده و گاهی شانزده بیت است. البته استاد جلال الدین همایی شعرهای سه و چهار بیتی در این قالب را غزل نا تمام می نامیدند.

شاعران معروف غزل سرا : حافظ،سعدی،مولوی، استاد شهریار و هوشنگ ابتهاج( سایه).


چهارپاره : نوعی از شعر است که در دوره ی معاصر رایج شده و مجموعه ای از چند قطعه است و هر قطعه دو بیت دارد که آن را چون از چهار مصراع تشکیل شده چهارپاره می گویند.شاعران معروف این نوع شعر: ملک الشعرای بهار، سعید بیابانکی،دکتر حمید شیرازی.

مثال:


آب شد برف زرد کوه سپید
تکّه یخ ها به گریه افتادند

تکّه یخ ها چه سر به زیر و صبور
جای خود را به چشمه ها دادند

 **

چشمه ها آمدند پایین تر
دامن کوهسار را شُستند

بینِ آن راه های پیچاپیچ
کم کمک راه خویش را جُستند

**

نرم نرمک در آسمان پیچید
بوی سرسبزی علفزاران

چشمه ها ضرب در هزار شدند
مُتولّد شدند جوباران

**

جویباران به دامنِ صحرا
رِشته در رشته تار و پود شدند

دست در دستِ یکدگر دادند
عهد بستند و زنده رود شدند

**

ما همان چشمه هایِ کم آبیم
زندگی جمعِ دوستانه ی ماست

ما اگر ضرب در هزار شویم
ماندگاریم و جایِ ما دریاست


انواع شعر فارسی 2 : دوبیتی

-------------------------------------------------------------------------

3- دوبیتی : دوبیتی مانند رباعی و در قافیه بندی با آن یکی است ولی وزن مشخصی ندارد.تفاوت دوبیتی با رباعی در هجای اول اولین کلمه است. شاعران معروف این سبک بابا طاهر،اقبال لاهوری،فائز دشتستانی  می باشند.

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب دوبیتی (علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 مثال:

الهی آتش عشقم به جان زن                                      شرر زان شعله ام بر استخوان زن

چو شمعم بر فروز از آتش عشق                                    بر آن آتش دلم پروانه سان زن

انواع شعر فارسی :

1-مثنوی: مثنوی شعری است که هردو مصراع تمام ابیاتش به طور جداگانه دارای قافیه ی مستقل می باشد. مثنوی های معروف عبارت اند از: 1-شاهنامه ی فردوسی 2- حدیقه ی سنایی 3- خمسه ی نظامی 4- منطق الطیر عطار 5- مثنوی معنوی 6- بوستان سعدی.

در دوران اخیر پروین اعتصامی و استاد شهریار موفق ترین شاعران قالب مثنوی هستند.

 

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب مثنوی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

مثال از کتاب مثنوی مولوی:

بشنو از نی چون شکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگو شرح درد اشتیاق

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نحبست اسرار من

2- رباعی: عبارت از دو بیت شعر است که باید مصراع اول،دوم و چهارم آن قافیه ی یکسانی داشته باشد ولی گاهی مصراع سوم نیز با بقیه ی مصراع ها در قافیه شریک هستند. رباعی بر وزن «لا حولَ و لا قوة الاّ بالله» است و در قدیم به آن ترانه و دوبیتی چهارگانی و چهاربیتی هم می گفتند و مشکلترین نوع شعر فارسی است. و به قول استاد همایی :« رباعیِ خوب گفتن در واقع بحر را در کوزه جای دادن است». از شاعران معروف این روش: عمر خیام نیشابوری، ابو سعید ابوالخیر، عطار ، مولوی، حافظ و عراقی  می باشد.

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب رباعی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

مثال:

گر مرد رهی میان خون باید رفت                                از پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس                             خود راه بگویَدَت که چون باید رفت

«عطار»

من درد تو را ز دست آسان ندهم                                دل بر نکنم ز دوست تا جان  ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم                                  کان درد به صد هزار درمان ندهم

«مولوی»

[ 93/10/13 ] [ 23:21 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

انواع شعر فارسی

انواع شعر فارسی

 

انواع شعر فارسی :

1-مثنوی: مثنوی شعری است که هردو مصراع تمام ابیاتش به طور جداگانه دارای قافیه ی مستقل می باشد. مثنوی های معروف عبارت اند از: 1-شاهنامه ی فردوسی 2- حدیقه ی سنایی 3- خمسه ی نظامی 4- منطق الطیر عطار 5- مثنوی معنوی 6- بوستان سعدی.

در دوران اخیر پروین اعتصامی و استاد شهریار موفق ترین شاعران قالب مثنوی هستند.

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب مثنوی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@

مثال از کتاب مثنوی مولوی:

بشنو از نی چون شکایت می کنداز جدایی ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریده انداز نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراقتا بگو شرح درد اشتیاق هر کسی از ظن خود شد یار مناز درون من نحبست اسرار من

2- رباعی: عبارت از دو بیت شعر است که باید مصراع اول، دوّم و چهارم آن قافیه ی یکسانی داشته باشد ولی گاهی مصراع سوم نیز با بقیه ی مصراع ها در قافیه شریک می شود.رباعی در وزن «لا حول و لا قوة الّا بالله» است و در قدیم به آن ترانه و دو بیتی چهار گاهی و چهار بیتی هم می گفتند و مشکل ترین نوع شعر فارسی است. به قول استاد همایی: « رباعی خوب گفتن در واقع بحر در کوزه جای دادن است.».از شاعران معروف این سبک :عمر خیّام نیشابوری، ابو سعیدابوالخیر ، عطار، مولوی و حافظ را می توان نام برد.

نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب رباعی(علایم نشانگر قافیه است) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

3- دوبیتی : دوبیتی مانند رباعی و در قافیه بندی با آن یکی است ولی وزن مشخصی ندارد.تفاوت دوبیتی با رباعی در هجای اول اولین کلمه است. شاعران معروف این سبک بابا طاهر،اقبال لاهوری،فائز دشتستانی می باشند. نحوه ی قرار گیری قافیه در قالب دوبیتی (علایم نشانگر قافیه است) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مثال:الهی آتش عشقم به جان زن شرر زان شعله ام بر استخوان زنچو شمعم بر فروز از آتش عشق بر آن آتش دلم پروانه سان زن

4.چهارپاره : نوعی از شعر است که در دوره ی معاصر رایج شده و مجموعه ای از چند قطعه است و هر قطعه دو بیت دارد که آن را چون از چهار مصراع تشکیل شده چهارپاره می گویند.شاعران معروف این نوع شعر: ملک الشعرای بهار، سعید بیابانکی،دکتر حمید شیرازی.

مثال:


آب شد برف زرد کوه سپید
تکّه یخ ها به گریه افتادند

تکّه یخ ها چه سر به زیر و صبور
جای خود را به چشمه ها دادند

 **

چشمه ها آمدند پایین تر
دامن کوهسار را شُستند

بینِ آن راه های پیچاپیچ
کم کمک راه خویش را جُستند

**

نرم نرمک در آسمان پیچید
بوی سرسبزی علفزاران

چشمه ها ضرب در هزار شدند
مُتولّد شدند جوباران

**

جویباران به دامنِ صحرا
رِشته در رشته تار و پود شدند

دست در دستِ یکدگر دادند
عهد بستند و زنده رود شدند

**

ما همان چشمه هایِ کم آبیم
زندگی جمعِ دوستانه ی ماست

ما اگر ضرب در هزار شویم
ماندگاریم و جایِ ما دریاست

 

5-غزل : مجموعه ی ابیاتی است در وزن و قافیه ی واحد که مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است. تعداد ابیات آن از پنج تا دوازده و گاهی شانزده بیت است. البته استاد جلال الدین همایی شعرهای سه و چهار بیتی در این قالب را غزل نا تمام می نامیدند.

شاعران معروف غزل سرا : حافظ،سعدی،مولوی، استاد شهریار و هوشنگ ابتهاج( سایه).

[ 93/10/13 ] [ 23:17 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

رفتگریک میلیارد تومانی

رفتگریک میلیارد تومانی در تهران سوار لیموزین شد (+عکس)

 

یک کارگر ایرانی که هفته گذشته مدارکی به ارزش ۵۸۸ هزار دلار (۱۰ میلیارد ریال

ایران) را پیدا کرده و آن را بلافاصله به مافوق های خود تحویل داده بود، در این

کشور به نماد درست کاری و امانت داری تبدیل شده است.

 

به گزارش رادیو

بین المللی چین (CRI) از تهران، این اقدام متعهدانه «احمد ربانی» که یک کارگر ساده

شهرداری بجنورد است، با واکنش های گسترده ای در جامعه مواجه شده و شهرداری تهران

نیز ضمن تمجید از وظیفه شناسی همتایان خود در شهر بجنورد، با هدف تقدیر از این

کارگر درست کار او را به پایتخت دعوت کرد تا به عنوان یک شهروند بااخلاق به

رسانه ها معرفی شود.

 

ربانی ۳۹ ساله که با همراهی برادر و دو تن از مافوق های

خود به تهران سفر کرده، به گزارشگر رادیو بین المللی چین (CRI)، گفت: «وقتی ساعت ۵

صبح کیف را داخل کوچه و روی زمین پیدا کردم، دو مرد رهگذر متوجه این اتفاق شدند و

هنگامی که به سمت من آمدند، از ترس آن که سارق باشند شروع به دویدن کردم و پنهان

شدم تا ردم را گم کنند.»

 

 

 

b36e3888d2 رفتگر یک میلیارد تومانی در تهران سوار لیموزین شد (+عکس)

 

این شهروند

امانت دار هنگامی که در تهران به دعوت وب سایت اتوبوس و برای انجام یک گفت وگوی

ویدئویی سوار بر یک لیموزین کرایسلر اجاره ای شده بود، صادقانه اعتراف کرده که تحت

تاثیر لوکس و خاص بودن آن قرار نگرفته است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر

تمام پول را از صاحب کیف هدیه می گرفت سپس چه اتومبیلی برای خود می خرید، پاسخ داده

که در آن صورت تنها خودرو پراید را انتخاب می کرد.

 

احمد ربانی به اشاره به

این که تهران دورترین مقصدی بوده که تاکنون در زندگی خود به آن سفر کرده است، گفته:

«نمی توانید انتظار داشته باشید که اگر ثروتمند باشم یک لیموزین بخرم، چون من پراید

۱۰ میلیون تومانی را در حد خودم می دانم و نمی خواهم با خرج های هنگفت، ادای کسی را

در بیاورم و تبدیل به احمد ربانی دیگری شوم که هرگز او را نمی شناسم. من اگر یک

میلیارد تومان را هدیه می گرفتم، بلافاصله آن را خرج کسانی می کردم که از خودم

محتاج تر هستند و به کمک نیاز دارند.»

 

مردم و مسؤولان در شهرهای مختلف ایران

درست کاری احمد ربانی را بی نظیر و قابل توجه دانسته اند و معتقد هستند کسی که

توانسته یک میلیارد تومان را نادیده بگیرد، از اعتقادات دینی مستحکم و احساس

مسوولیت شهروندی بالایی برخوردار است.

[ 93/10/02 ] [ 8:32 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

معلم بزرگ بشر

پای درس معلم بزرگ بشر

حضرت محمد

 


عصر حاضر عصری تهی از اخلاق است. در صورتی که یکی از نیازهای انسان در زندگی اجتماعی دارا بودن اخلاق فاضله انسانی است. اخلاق را باید از معلم اخلاق آموخت بویژه اگر خود نیز متخلق به اخلاق حسنه باشد؛ در این صورت چنین معلمی سزاوارتر است تا از او نکات اخلاقی را فراگرفت. اولین شخصیت عالم که هم معلم اخلاق است و هم مجسمه اخلاق کسی نیست جز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.


برای بهره بردن از این شخصیت بی نظیر در زمینه اخلاق ناگزیر باید به کلمات ایشان در منابع روایی مراجعه کرد.

 

خوشرفتاری با مردم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :اتّق اللَّه حیثما كنت و أتبع السّیّئة الحسنة تمحها و خالق النّاس بخلق حسن.

هر كجا هستى از خدا بترس؛ به دنبال گناه، كار نیك انجام بده تا آن را محو كند و با مردم خوش اخلاق و نیكو رفتار باش.[1]

 

محبوب ترین بنده در پیشگاه الهی

أحبّ عباد اللَّه إلى اللَّه أحسنهم خلقا.

بهترین بندگان در پیش خدا كسى است كه خلقش نیكتر باشد.[2]

 

اجتناب از ظلم به دیگران

ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏:اتّقوا الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات یوم القیامة. [3]

از ستمگرى بپرهیزید كه ستمگرى مایه تاریكى روز رستاخیز است. [4]

                       این چنین گفت مقتداى بشر                                   هست بیداد، ظلمت محشر

 

یعنى هر كه ظلم و بیداد كند روز قیامت در تاریكى بماند و راه از پیش و پس نداند و متحیّر و سرگشته شود، و هیچ كس بفریادش نرسد؛ قال اللَّه تعالى: و ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ‏ (سوره مۆمن،آیه 18)یعنى ظالمان را هیچ خویشاوند بفریاد نرسد و هیچ شفیعى شفاعتش نكند.[5]

رسول اكرم صلی الله علیه و آله هر گاه در عبور خود به بچه ‏اى بر مى‏خورد، او را سلام مى‏داد، از جهت نهایت تواضع آن حضرت... و خداوند متعال گرامى‏ترین بنده و عزیزترین فرد خلق خود رسول اكرم صلی الله علیه و آله را به موضوع تواضع امر فرموده است، كه: در مقابل بندگان مۆمن فروتنى و نرمى را شیوه خود قرار بده، و با كمال مهربانى و صفا با آنان رفتار بكن

ترس از نفرین مظلوم

اتّقوا دعوة المظلوم و إن كان كافرا فإنّها لیس دونها حجاب.

از نفرین مظلوم بترسید اگرچه كافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم(برای استجابت) پرده و مانعى نیست.[6]

 

قبول دعوت و هدیه

أجیبوا الدّاعی و لا تردّوا الهدیّة و لا تضربوا المسلمین.

دعوت را بپذیرید، هدیه را رد مكنید و مسلمانان را نزنید.[7]

 

اعتدال در دوستی و دشمنی

قَالَ حَدَّثَنَا الأشبح [الْأَشَجُ‏] قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یَقُول‏:

أحبب حبیبك هونا ما عسى أن یكون بغیضك یوما ما و أبغض بغیضك هونا ما عسى أن یكون حبیبك یوما ما. [8]

در دوستى میانه نگهدار كه شاید دوست روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط مسپار كه شاید دشمن روزى دوست گردد.[9]

 

نیکی به همسایه

أحبب للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مۆمنا و أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما.

آنچه براى خود مى‏خواهى براى مردم بخواه تا مۆمن باشى و با همسایگان نیكى كن تا مسلمان باشى.[10]

 

حفظ زبان

أحبّ الأعمال إلى اللَّه حفظ الّلسان.

بهترین كارها در پیش خدا نگه دارى زبان است.[11]

 

بهترین سخن

أحبّ الحدیث إلىّ أصدقه.‏ در نظر من بهترین سخنان آنست كه راست‏تر باشد.[12]

یتیم

بهترین خانه

أحبّ بیوتكم إلى اللَّه بیت فیه یتیم مكرّم.

محبوبترین خانه‏هاى شما در نظر خدا خانه ایست كه در آن یتیمى محترم باشد.[13]

 

دوراندیش ترین مردم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَال‏:أحزم النّاس أكظمهم للغیظ. [14]

آنكه در فرو بردن خشم از دیگران پیشتر است از همه كس دوراندیش‏تر است. [15]

 

حفظ رابطه با پدر

احفظ ودّ أبیك لا تقطعه فیطفی اللَّه نورك.

دوستى پدر خویش را حفظ كن و رشته آن را مبر كه خداوند نور تو را خاموش می كند.[16]

 

خیانت کردن در امانت به هیچ وجه

أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك.

با كسى كه تو را امین میداند به امانت رفتار كن و با كسى كه به تو خیانت كرده است خیانت مكن‏.[17]

 

اخلاق نیک، ملاک مناسب ازدواج

إذا أتاكم من ترضون خلقه و دینه فزّوّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فی الأرض و فساد عریض.

وقتى كسى كه خلق و دین وى مایه رضایت است بخواستگارى مى آید به وى زن بدهید و اگر چنین نكنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد. [18]

هر كه ظلم و بیداد كند روز قیامت در تاریكى بماند و راه از پیش و پس نداند و متحیّر و سرگشته شود، و هیچ كس بفریادش نرسد

احترام کردن بزرگ خاندان

إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه.

وقتى بزرگ طایفه ‏اى پیش شما آمد او را بزرگ شمارید.[19]

 

سفارش پیامبر به تواضع

رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرموده است: خداوند متعال وحى كرده است مرا كه تواضع كنید تا یكى از شماها بر دیگرى فخر و مباهات ننماید و كسى بر فرد دیگر ظلم و تعدى نكند، و فروتنى نمى‏كند شخصى براى خدا و در راه او مگر آنكه خداوند متعال او را عزت و بلندى مقام مى‏دهد.

و رسول اكرم صلی الله علیه و آله هر گاه در عبور خود به بچه‌‏اى بر مى‏خورد، او را سلام مى‏داد، از جهت نهایت تواضع خداوند متعال گرامى‏ترین بنده و عزیزترین فرد خلق خود رسول اكرم صلی الله علیه وآله را به موضوع تواضع امر فرموده است كه: در مقابل بندگان مۆمن فروتنى و نرمى را شیوه خود قرار بده، و با كمال مهربانى و صفا با آنان رفتار بكن.[20]

 

گذشت عزت آفرین است

رسول‏ خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: بر شما باد بگذشت، زیرا گذشت‏ جز عزت بنده را نیفزاید، از یك دیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز كند.[21]

 

سپاس از مردم

لا یشكر اللَّه من لا یشكر النّاس‏.

پیامبر فرمود: كسى كه از نیكى مردمان سپاسگزارى نكند سپاس خداى را نیز نگذارد.[22]

                        تارك شكر بندگان خداى‏                             كى بشكر خدا قیام كند

[ 93/10/02 ] [ 8:26 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

http://danesheroz.ir/wp-content/uploads/2014/12/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.png

اگــــه نَــــدیــدم کَــــــــربــــــَلــــــــا روُ

 

خُـــ♥ــــدا اَز مَــن نگیره امــام رضــا روُ

[ 93/10/02 ] [ 8:20 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

مرتضی احمدی درگذشت

 

مرتضی احمدی درگذشت

دانش روز: مرتضی احمدی – هنرمند پیشکسوت – ساعاتی قبل در منزلش از دنیا رفت

به گزارش دانش روز، ناشر آلبوم‌ های مرتضی احمدی با تأیید این خبر گفت: این هنرمند پیشکسوت دو ساعت پیش، یکشنبه – ۳۰ آذر ماه – به دلیل مشکل ریوی در منزلش درگذشت.

ایسنا پس از تماس با منزل مرتضی احمدی موفق به گفت‌ و گو با نوه‌ی این هنرمند پیشکسوت – بهرنگ بقایی – شد که وی نیز خبر درگذشت پدربزرگش را تایید کرده است.

او که حال چندان مساعدی نداشت، ارائه‌ی اطلاعات بیشتر در این خصوص را به ساعاتی بعد موکول کرد.

مرتضی احمدی در آخرین گفت‌وگویش با ایسنا، از حال و روزش سخن گفته بود و امیدوار بود که زودتر حالش خوب شود.

مرتضی احمدی که حدود سه هفته پیش، به سختی می‌توانست، صحبت کند، درد پاهایش او را بیشتر اذیت می‌کرد و می‌خواست، برای درمان درد پاهایش روزانه فیزیوتراپی می‌شود.

این هنرمند درگذشته که در عرصه هنر فعالیت‌های زیادی داشته، ضمن اظهار امیدواری نسبت اینکه حالش خوب شود، گفته بود: راستش حالم چندان فرقی نکرده است و همچنان تحت نظر پزشک هستم، امیدوارم بهتر شوم.

مراسم جشن تولد مرتضی احمدی

زنده‌ یاد احمدی در سال ۱۳۰۳ در جنوب تهران به دنیا آمد. برای تحصیل ابتدا به مکتب و سپس به دبستان منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از آن به دبیرستان شرف و دبیرستان روشن رفت.

در شانزده‌ سالگی ورزش باستانی و فوتبال را شروع کرد و به همراه تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات آموزشگاه‌های تهران رتبه‌هایی به دست‌ آورد. بعدها در تیم فوتبال راه‌آهن تهران و پس از آن در باشگاه راه‌آهن بازیکن و مربی (تا سال ۱۳۲۵) شد.

پس از چند تلاش آماتوری در تئاتر در ۱۳۲۱ با کمک عده‌ای از دوستانش «تماشاخانه ماه» را روبه‌روی باغ فردوس دایر کرد اما پس از چند هفته مجبور به ترک آنجا شد. در اوایل پاییز ۱۳۲۲ در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده‌خوانی کرد و در نتیجه آن بازیگر تئاتر هم شد. مدتی بعد پدرش از فعالیت او در تئاتر مطلع شد و او را از خانه بیرون کرد. مرتضی احمدی پس از مدتی هم‌زمان با هنرپیشگی در راه‌آهن تهران به‌عنوان تعمیرکار استخدام شد.

مرتضی احمدی برای اولین بار به سبک بیات تهران در پیش پرده‌ها آواز خواند. احمدی در سال ۱۳۲۳ به رادیو تهران (چندی بعد در رادیو ایران و بعد از آن در رادیو و تلویزیون ایران) به کار کردن پرداخت تا برنامه‌های کمدی اجرا کند. در دوره‌های مختلفی در رادیو کار کرد و از جمله تیپی به نام «بابا جاهل گریان» اجرا کرد و به سبک‌های مختلف ترانه و آواز خواند. در فروردین ۱۳۵۳ نقش اول سریال پربیننده «هردمبیل»، نوشته پرویز خطیبی را بازی کرد. در نظرخواهی‌ از مردم در سال ۱۳۵۶ به‌عنوان محبوب‌ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد.

وی در ۱۳۲۶ گوینده فیلم‌های خارجی شد و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (تأسیس در ۱۳۴۲) بود.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ احمدی بازیگری را کنار گذاشت و به مدت هفت سال به اهواز رفت اما پس از بازگشت به تهران از نو کار بازیگری را در سریالی تلویزیونی به نام «تک‌مضراب» از سر گرفت. از سریال‌های تلویزیونی دیگری که بازی کرده است می‌توان از «سلطان صاحبقران»، «هفت شهر عشق» (۱۳۵۶)، «آئینه و زیر بازارچه (۱۳۷۷، رضا ژیان)» نام برد.

در فروردین ۱۳۴۹ نیز احمدی به دعوت علی حاتمی ترانه عنوان‌بندی فیلم «حسن کچل» را، ضربی‌خوانی کرد (که به نام روحوضی نیز شناخته می‌شود). در همین سبک در ۱۳۲۸ پنج صفحه موسیقی برای یک شرکت انگلیسی ضبط کرد. مرتضی احمدی بیش از چهارصد ترانه ضربی و صد و پنجاه ترانه فکاهی خوانده است، این ترانه هااز نوشته‌های نصیری‌فر، نویسنده کتابی است به نام مردان موسیقی سنتی و نوین ایرانکه بیشتر کارهای موزیکال مرتضی احمدی از آن کتاب گرفته شده است.

از ماندگارترین آثار احمدی می‌توان به کار صدایی (نوعی دوبله) وی در مجموعه «پینوکیو» اشاره کرد که در آن در نقش «روباه مکار» صداپیشگی کرده است.

«آرایشگاه زیبا»، «کت‌و‌شلوار خواستگاری»، «دانی‌و‌من» و… از کارهای تلویزیونی مرتضی احمدی است. وی در انیمیشن «شکرستان» هم صداپیشگی کرده است.

[ 93/10/02 ] [ 8:19 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

علوم ششم

نمونه سوال علوم ششم دبستان

 

 

نام ونام خانوادگی:

نام پدر:                                                                               شماره دانش آموز:                                              

 


 

نام درس:  علوم                                                                             مدت امتحان:

تاریخ امتحان:      /   ۱۰ /  ۱۳۹۱                                                              

پایه:ششم                     رشته:

دی ماه         سال تحصیلی :۹۲-۹۱

سؤالات در سه.صفحه است.     

     صفحه :  ۲

نمره به حروف: 

نمره به عدد:

نام ونام خانوادگی مصحّح:                   امضا

ردیف

با صلوات بر محمّد و آل محمّد شروع کنید.

بارم

۱

صحیح یا غلط بودن جملات را با ×مشخص کنید.

-در گذشته انسان ها از مواد طبیعی برای نوشتن استفاده می کردند.      صحیح¨     غلط ¨

-لاستیک و خاک مواد مصنوعی هستند.                   صحیح        ¨غلط¨

- کاربرد کاغذ در زندگی تنها  چهار مورد است.            صحیح      ¨  غلط¨

-مسلمانان در حدود هفت صد سال پیش به دانش ساخت کاغذ پی بردند. صحیح  ¨غلط¨

 

۱

۲

-چرا آب ژاول را نباید در فضای بسته به کار برد؟

الف)خطر آتش سوزی¨ ب)خطر مسمومیت غذایی¨ج)خطر مشکلات تنفسی¨د)خطر مشکلات پوستی¨

 

- کاغذ های مختلف را  چگونه تهیّه می کنند؟

الف)چوب های مختلف ¨ب)دستگاه های مختلف ¨  ج)شرایط جوی مختلف¨ د)مواد افزودنی مختلف¨

 

-چرا تهیّه کاغذ به روش های سنتی و دستی امکان پذیر نیست؟

الف)کمبوداستاد کاران زبردست ¨       ب) مصرف زیاد¨ج)کمبود کیفیت روش سنتی¨      د)محدودیت دانش فنی¨

 

- کدام یک ،به چه منظورساخت کاغذ گلاسه مورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف)گچ¨    ب) پلاستیک ¨  ج)نشاسته¨ د) رنگ ¨

۲

۳

هر جمله را به گزینه درست وصل کنید.

- در اغلب صنایع کاربرد دارد.                                                امواج لرزه ای

-به منظور خشک کردن کاغذبه کار می رود.                            سرب

-به پوست آسیب می رساند.                                                غلتک های بزرگ

-ازشکستن سنگ های درون زمین به وجود می آید.   آهن

۱

۴

آهن زنگ نزن چگونه کشف شد؟ در دو خطبنویسید .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۱

۵

امواج لرزه ای زمین، چگونه ایجاد می شود؟

 

 

۱

۶

ورود پساب های کارخانه ها به رودخانه و مزارع چه مضراتی(زیان هایی) دارد ؟

۱

 

 

 

۷

تهیّه کاغذ از چوب به صرفه تر است یا کاغذ های باطله؟

۱

 

 

 

۸

عکس العمل سنگ های متراکم و غیر متراکم در برخورد با امواج لرزه ای چیست؟

۱

 

 

 

۹

زمین براساس حالت مواد(جامد،مایع، خمیری)به چند دسته تقسیم شده است؟ نام ببرید.

 

۷۵/

۱۰

منشا بیشتر زمین لرزه ها و آتش فشان ها مربوط به کدام قسمت زمین است؟

 

/۲۵

۱۱

در مقابل با پدیده های طبیعی و زمین لرزه چه باید کرد؟

۱

 

 

۱۲

چرا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی نمی شوند؟

 

 

۱

۱۳

سالانه حدود چند زمین لرزه خفیف در کشور ما اتّفاق می افتد؟ و این زمین لرزه ها  چه سودی دارد؟

 

 

۱

۱۴

در هنگام وقوع زمین لرزه چه فعّالیت های بشر دوستانه لازم است؟(دومورد)

 

۱

۱۵

آتش فشان فعّال و نیمه فعّال چه تفاوتی دارد؟

۱

 

 

۱۶

هنگام کار با اسید های صنعتی، چه نکاتی باید رعایت شود؟(دو مورد)

 

۱

۱۷

یک فایده و یک زیان آتش فشان را بنویسید.

 

۱

 

۱۸

اسید خوارکی چیست ؟یک مثال بزنید.

۱

 

 

۱۹

ممکن است چه موادی از دهانه آتش فشان خارج شود؟(سه مورد)

 

۱/۵

۲۰

در چه قسمت زمین  احتمال وقوع  زمین لرزه بیشتر است؟(یک مورد)

[ 93/10/02 ] [ 8:17 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم

 

 

 

۱. با توجه به عدد ۱۷۶۰۵۷ به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) عدد را به حروف بنویسید.
ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد؟
ج)رقم یکان هزار آن چند است؟
د)عدد ۵ در چه مرتبه ای قراردارد؟

۲. آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه صدگان هزار است،این عدد چند رقمی است؟

الف) ۷ رقمی             ب) ۴ رقمی          ج) ۵ رقمی           د) ۶ رقمی

۳. کدام یک از خطوط زیر، قابل اندازه گیری است؟

الف) خط راست           ب) پاره خط        ج) نیم خط       د) خط خمیده(نامحدود)

 ۴. از یک نقطه چند خط راست می گذرد؟

الف) ۱ خط            ب) ۲ خط              ج) ۴ خط            د) خیلی زیاد

۵. کدام یک از خطوط زیر را می توان از دو طرف ادامه داد؟

الف) پاره خط        ب) نیم خط        ج) خط راست       د) هیچ کدام

۶. سپیده از کتاب خانه ی مدرسه، یک کتاب ۱۲۹ صفحه ای به امانت گرفت. او هفته ی گذشته ۳۵ صفحه و این هفته ۵۷ صفحه از کتاب را خواند. سپیده چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

۷. مجموع پول شهاب و شیده ۲۹۰۰ تومان است.شهاب با پول خود، یک پرگار ۳۶۰ تومانی و یک دفتر ۸۵۴ تومانی خرید.پول هر یک از آن ها چند تومان است؟

۸. فاصله ی تهران ـ کرج ۳۰ کیلومتر است. عرفان با دوچرخه از تهران به طرف کرج رفت. او در ساعت اول ۱۱ کیلومتر، در ساعت دوم ۹ کیلومتر و در ساعت سوم ۷ کیلومتر رفته است. عرفان چند کیلومتر دیگر باید برود تا به کرج برسد؟

۹. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) برای تشخیص زاویه ی راست از……………………..استفاده می کنند.
ب)زاویه ی باز،…………………………..از زوایه ی راست است.
ج) زاویه ی تند،………………………….از زاویه ی راست است.

۱۰. بزرگترین عدد نه رقمی را که طبقه ی هزار آن ۴۱۵ باشد و بقیه ی رقم هایش تکراری نباشد، به حروف بنویسید.

۱۱. عدد {نود میلیون و نه هزار و نه} کدام یک از رقم های زیر است؟

الف) ۹۰۰۰۹۹۰۰            ب) ۹۰۰۰۹۰۰۹           ج) ۹۰۹۰۰۰۹۰           د) ۹۰۹۰۰۰۰۹

۱۲. در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

۳×…….  = (۳ ×۵ ) + ( ۳×۲۰)

…….× ۷+ ۴×…….= ۴ ×(۶۰+۷)

۱۳. کتاب خانه ای ۳ ردیف  قفسه دارد. در هر قفسه ۴ کتاب تاریخ و ۵ کتاب علمی وجود دارد. در این کتاب خانه چند کتاب وجود دارد؟

۱۴. برای دوختن ۵ چادر هم اندازه، ۳۰ متر پارچه مصرف شده است. اگر قیمت هر متر پارچه ۹۵۰ تومان باشد، حساب کنید قیمت یک چادر چند تومان است؟

۱۵. برای کدام یک از خط های زیر، می توان عمود منصف رسم کرد؟

الف) خط راست                ب) نیم خط                 ج) پاره خط                 د) هیچ کدام

۱۶. نگین ۷ خط کش که قیمت هر کدام ۶۵ تومان و ۵ خودکار که قیمت هر کدام ۹۳ تومان بود، خرید. نگین چند تومان پرداخت کرده است؟

۱۷. هر چهارضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد،………………………….نامیده می شود.

۱۸. شادی با ۶۹ تومان پولی که دارد، چند خط کش ۹ تومانی می تواند بخرد و چند تومان برای او باقی می ماند؟

[ 93/10/02 ] [ 8:14 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

تشویق

برای  کودکانمان می توانیم از این چهار مدل زیر استفاده کنیم:

1. تشویق نسبی ثابت: این مدل به این صورت است که به کودک می گوئیم : اگر 5 نمره بیست گرفتی به تو جایزه می دهم.

2. تشویق نسبی متغیر: در این مدل به او می گوئیم که اگر چند نمره بیست گرفتی به تو جایزه می دهم. در این نوع تشویق تعداد نمرات را مشخص نمی کنیم.

3. تشویق فاصله ای ثابت: این مدل تشویق بر اساس زمان صورت می گیرد. مثلاً به کودک می گوئیم:اگر درسهایت رابخوانی هر هفته به تو جایزه می دهم.

4. تشویق فاصله ای متغیر: این مدل هم بر اساس زمان است با این تفاوت که در اینجا مدت زمان را مشخص نمی کنیم بلکه می گوئیم: اگر درسهایت را بخوانی هر چند وقت یکبار به تو جایزه می دهم.

بهترین روش تشویق نوع دوم یعنی « تشویق نسبی متغیر » است.چون:

   اولاً نسبی است و مورد سوء استفاده کودک قرار نمی گیرد . زیرا اگر ثابت باشد کودک به هر کلکی که شده 5 نمره بیست را جور می کند.

   ثانیاً متغیر است و تغییر نوع و مقدار تشویق، از واکسینه شدن کودک جلو گیری می کند. به دلیل اینکه هم افراد با هم متفاوتند و هم حتی یک فرد هم در موفعیتهای گوناگون متفاوت عمل می کند. مثلاً یک کار خیلی خوب ارزش دارد که  بلافاصله او را تشویق کرد اما بعضی کارها زیاد مهم نیستند و اگر چند کار خوب انجام داد باید تشویق شود. بنابراین کودک از تشویق دلزده نمی شود و تشویق همیشه برایش جدید و هیجان انگیز است.

   ثالثاً در تشویق های نسبی کودک می فهمد که این پاداش برای کدام کار یا کارهایش است اما در تشویق های فاصله ای به علت فاصله افتادن بین کار و پاداش کودک نمی داند این پاداش نتیجه کدام کار اوست

 

تنبیه را می توان به سه نوع زیر تقسیم کرد:

 

1. تنبیه کلامی : استفاده از کلماتی مثل احمق، بی عرضه، کله پوک و ... .

 

2. تنبیه غیر کلامی : تنبیه های بدنی و روانی. مثل زندانی کردن، سیلی، گوشمالی و ....

 

3. تنبیه ترکیبی : که تلفیقی از دو مورد بالاست.

 

سؤال اساسی این است که آیا در زندگی کودکانمان تنبیه باشد یا نه؟

 

نظر مورد قبول این است که تنبیه منطقی اگر با شرایطش باشد اشکالی ندارد اما باید از تنبیه غیر منطقی بپرهیزیم. مراد از تنبیه غیر منطقی تنبیه های شدید، غلیظ و غیر انسانی است.

 

شرایط تنبیه منطقی:

 

1. متناسب با شرایط و ظرفیت جسمی و روانی فرد و نیز متناسب با میزان جرم و خطا باشد.

 

2. سبک و گذرا باشد.

 

3. با هدف تربیتی صورت گیرد. یعنی از سر دلسوزی و برای تأدیب و هدایت باشد.

 

 

 

 • در مورد کودکان، تنبیه کلامی اثری مخرب تر دارد. و نباید از آن استفاده کرد.
 • تنبیه منطقی دریادگیری کودکان مؤثر است اما تنبیه غیر منطقی باعث تخریب یادگیری می شود.

 

[ 93/10/02 ] [ 8:9 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

یک با یک برابر است

معلم پای تخته داد میزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
 
ولی آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد
 
برای اینکه بیخود های‌و هو می کرد و با آن شور بی‌پایان
تساوی های جبری را نشان می‌داد
با خطی ناخوانا بروی تخته‌ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
 
تساوی را چنین بنوشت : یک با یک برابر است
 
از میان جمع شاگردان یکی‌برخاست 
همیشه 
 یک نفر باید بپاخیزد.... 
به آرامی سخن سر داد:
    
تساوی اشتباهی فاحش و محض است
نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و
معلم مات بر جا ماند
 
و او پرسید : اگر یک فرد انسان ، واحد یک بود
آیا یک با یک برابر بود؟
 
سکوت مدهشی بود و سوالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد آری برابر بود
 
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه صورت نقره گون ، چون قرص مه می‌داشت بالا بود
وآن سیه چرده که می نالید پایین بود؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می‌پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده می‌گردید؟
یا چه‌کس دیوار چین‌ها را بنا می‌کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می‌گشت؟
یا که زیر ضربه شلاق له می‌گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه‌کس آزادگان را در قفس می‌کرد؟
 
معلم ناله‌آسا گفت:
بچه‌ها در جزوه‌های خویش بنویسید:
یک با یک برابر نیست...

[ 93/10/02 ] [ 8:7 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

يک سوسک حمام مي‌تواند ۹ روز بدون سر زندگي کند تا اينکه از گرسنگي بميرد.

يک کوروکوديل نمي‌تواند زبانش را بيرون در بياورد.

حلزون مي‌تواند ۳ سال بخوابد.

به طور ميانگين مردم از عنکبوت بيشتر مي‌ترسند تا از مرگ!

اگر جمعيت چين به شکل يک صف از مقابل شما راه بروند، اين صف به خاطر سرعت توليد مثل هيچ‌ وقت تمام نخواهد شد.

[ 93/09/27 ] [ 21:53 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

درباره زندگی امام رضا (ع) :

 

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام هشتمين امام شيعيان از سلاله پاك رسول خدا و هشتمين جانشين پيامبر مكرم اسلام مي‌باشند.

ايشان در سن 35 سالگي عهده‌دار مسئوليت امامت ورهبري شيعيان گرديدند و حيات ايشان مقارن بود با خلافت خلفاي عباسي كه سختي‌ها و رنج بسياري رابر امام رواداشتند و سر انجام مامون عباسی ايشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراين نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می نماييم.

نام ،لقب و كنيه امام :

نام مبارك ايشان علي و كنيه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترين لقب ايشان “رضا” به معناي “خشنودي” مي‌باشد. امام محمدتقي عليه‌السلام امام نهم و فرزند ايشان سبب ناميده شدن آن حضرت به اين لقب را اينگونه نقل مي‌فرمايند :” خداوند او را رضا لقب نهاد زيرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمين از او خشنود بوده‌اند و ايشان را براي امامت پسنديده اند و همينطور ( به خاطر خلق و خوي نيكوي امام ) هم دوستان و نزديكان و هم دشمنان از ايشان راضي و خشنود بود‌ند”…

 

يكي از القاب مشهور حضرت ” عالم آل محمد ” است . اين لقب نشانگر ظهور علم و دانش ايشان مي‌باشد.جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خويش, بويژه علمای اديان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بيرون آمد دليل کوچکي براين سخن است، که قسمتي از اين مناظرات در بخش ” جنبه علمي امام ” آمده است. اين توانايي و برتري امام, در تسلط بر علوم يكي از دلايل امامت ايشان مي‌باشد و با تأمل در سخنان امام در اين مناظرات, كاملاً اين مطلب روشن مي‌گردد كه اين علوم جز از يك منبع وابسته به الهام و وحي نمي‌تواند سرچشمه گرفته باشد.

پدر و مادر امام :

پدر بزرگوار ايشان امام موسي كاظم (عليه السلام ) پيشواي هفتم شيعيان بودند كه در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسي به شهادت رسيدند و مادرگراميشان ” نجمه ” نام داشت.

تولد امام :

حضرت رضا (عليه السلام ) در يازدهم ذيقعده‌الحرام سال 148 هجري در مدينه منوره ديده به جهان گشودند. از قول مادر ايشان نقل شده است كه :” هنگامي‌كه به حضرتش حامله شدم به هيچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمي‌كردم و وقتي به خواب مي‌رفتم, صداي تسبيح و تمجيد حق تعالي وذکر ” لااله‌الاالله ” رااز شكم خود مي‌شنيدم, اما چون بيدار مي‌شدم ديگر صدايي بگوش نمي رسيد. هنگامي‌كه وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمين نهاد و سرش را به سوي آسمان بلند كرد و لبانش را تكان مي‌داد؛ گويي چيزي مي‌گفت” (2).

نظير اين واقعه, هنگام تولد ديگر ائمه و بعضي از پيامبران الهي نيز نقل شده است, از جمله حضرت عيسي كه به اراده الهي در اوان تولد, در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند كه شرح اين ماجرا در قرآن كريم آمده است. (3)

شهادت امام :

در نحوه به شهادت رسيدن امام نقل شده است كه مأمون به يكي از خدمتکاران خويش دستور داده بود تا ناخن‌هاي دستش را بلند نگه دارد و بعد به او دستور دادتا دست خود را به زهر مخصوصي آلوده كند و در بين ناخن‌هايش زهر قرار دهد و اناري را با دستان زهر‌آلودش دانه كند و او دستور مأمون را اجابت كرد. مأمون نيز انار زهرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار كرد كه امام ازآن انار تناول کنند.اما حضرت از خوردن امتناع فرمودند و مأمون اصرار كرد تا جايي‌كه حضرت را تهديد به مرگ نمود و حضرت به جبر, قدري از آن انار مسموم تناول فرمودند. بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر كرد و حال حضرت دگرگون گرديد و صبح روز بعد در سحرگاه روز 29 صفر سال 203 هجري قمري امام رضا ( عليه السلام ) به شهادت رسيدند .

تدفين امام :

به قدرت و اراده الهي امام جواد ( عليه السلام ) فرزند و امام بعد از آن حضرت به دور از چشم دشمنان, بدن مطهر ايشان را غسل داده وبر آن نماز گذاردند و پيکر پاك ايشان با مشايعت بسياري از شيعيان و دوستداران آن حضرت در مشهد دفن گرديد و قرنهاست كه مزار اين امام بزرگوار مايه بركت و مباهات ايرانيان است.

[ 93/09/27 ] [ 21:49 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 


هنوز، بوی تو در باغ‌های عالم هست

فرشته‌ای كه فرود آمد

تو را چه گفت

كه تا امروز

تمام جان و جهان را

به‌خویش می‌خوانی

و تا زمین و زمان هست

زنده می‌مانی؟

اگرچه بعد تو ای سبز

باغ‌ها زردند

و خیل مردنمایان شهر

نامردند،

ولی هنوز كسانی كه با تو هم‌سویند

غبار غصه ز چشمان شهر

می‌شویند

اگرچه نیستی اما

هنوز بانگ بلال از مناره می‌آید

كه شهر را به تماشای نور می‌خواند

هنوز خاطره تابناك فریادت

كه تا نهایت تاریخ راه می‌پوید

تمام هستی ما را در این خراب‌آباد

به پای‌كوبی جشن و سرور می‌خواند

هلا ستاره شب‌های مكه و تاریخ!

كه طاق كاخ مداین

به‌خاطر تو شكست

و شعله‌های بلند آشیانه زرتشت

به احترام شب زادنت

به خاك نشست

و ساوه چشم پرآب از هرآن‌چه غیر تو

بست

تو را غروب در این بامداد رنگین نیست

هنوز، بوی تو در باغ‌های عالم هست
[ 93/09/27 ] [ 21:41 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 • ر سال يازدهم هجرت، رسول اكرم (ص) در آخرين سفرحج (در عرفه)، در مكه و در غديرخم، در مدينه قبل از بيمارى و بعد از آن در جمع ياران و يا در ضمن ‏سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هيچ ابهام، از رحلت ‏خود خبر داد. چنان كه قرآن رهروان رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود كه ‏پيامبر هم در نياز به خوراك و پوشاك و ازدواج و وقوع بيمارى و پيرى مانند ديگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مرد.  پيامبر اكرم (ص) يك ماه قبل از رحلت فرمود:
 •  " فراق نزديك شده و بازگشت ‏به سوى خداوند است. نزديك است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت  نمايم و من دو چيز گران در ميان شما مى ‏گذارم و مى ‏روم: كتاب خدا و عترتم، و خداوند لطيف و آگاه به  من خبر داد كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نشوند تا كنار حوض كوثر برمن ‏وارد شوند. پس خوب بينديشيد چگونه با آن دو رفتار خواهيد نمود."
 • در حجه ‏الوداع در هنگام رمى‏ جمرات فرمود: "مناسك خود را از من ‏فرا گيريد، شايد بعد از امسال ديگر به حج نيايم و هرگز مرا ديگر در اين جايگاه نخواهيد ديد."
 • روزى به آن حضرت خبر دادند كه مردم از وقوع مرگ شما اندوهگين ‏و نگرانند. پيامبر در حالى كه به  فضل بن عباس و على بن ‏ابى‏طالب (ع) تكيه داده بود به سوى مسجد رهسپار گرديد و پس ازدرود و سپاس  پروردگار، فرمود: "به من خبر داده‏ اند شما از مرگ ‏پيامبر خود در هراس هستيد. آيا پيش از من، پيامبرى بوده است كه‏ جاودان باشد؟! آگاه باشيد، من به رحمت پروردگار خود خواهم ‏پيوست و شما نيز به  رحمت پروردگار خود ملحق خواهيد شد."
 • روزي ديگر پيامبر (ص) با کمک علي (ع) و جمعي از ياران خود به قبرستان بقيع رفت و براي مردگان طلب آمرزش کرد . سپس رو به علي (ع) کرد و فرمود: " کليد گنجهاي ابدي دنيا و زندگي ابدي در آن، در اختيار من گذارده شده و بين زندگي در دنيا و لقاي خداوند مخير شده ام، ولي من ملاقات با پروردگار و بهشت الهي را ترجيح داده ام."
 • در چند روز آخر از زندگى رسول اكرم (ص) آن بزرگوار در مسجد پس از انجام نماز صبح فرمود:
 • "اى مردم! آتش فتنه‏ ها شعله ‏ور گرديده و فتنه‏ ها همچون پاره‏هاى امواج تاريك شب روى آورده است. من در روز رستاخيز پيشاپيش شما هستم و شما در حوض کوثر بر من در مي آئيد. آگاه باشيد که من  درباره ثقلين از شما مي پرسم، پس بنگريد چگونه پس از من درباره آن دو رفتار مي کنيد، زيرا که خداي لطيف و خبير مرا آگاه ساخته که آن دو از هم جدا نمي شوند تا مرا ديدار کنند. آگاه باشيد که من آن دو را در ميان شما به جاي نهادم ( کتاب خدا و اهل بيتم ). بر ايشان پيشي نگيريد که از هم پاشيده و پراکنده خواهيد شد و درباره آنان کوتاهي نکنيد که به هلاکت مي رسيد."
 • آنگاه پيامبر (ص) با زحمت به سوي خانه اش  به راه افتاد. مردم با چشماني اشک آلود آخرين فرستاده الهي را بدرقه مي کردند. در آخرين روزها پيامبر به علي (ع) وصيت نمود که او را غسل و کفن کند  و بر او نماز بگزارد. علي (ع) که جانش با جان پيامبر آميخته بود، پاسخ داد: " اي رسول خدا، مي ترسم طاقت اين کار را نداشته باشم. "
 • پيامبر (ص) علي (ع) را به خود نزديک کرد. آنگاه انگشترش را به او داد تا در دستش کند. سپس شمشير، زره و ساير وسايل جنگي خود را خواست و همه آنها را به علي سپرد.
 • فرداي آن روز بيماري پيامبر (ص) شدت يافت اما او در همين حال نيز اطرافيان خود را درباره حقوق مردم و توجه به مردم سفارش مي کرد. سپس به حاضران فرمود: "برادر و دوستم را بخواهيد به اينجا بيايد." ام سلمه، همسر پيامبر گفت: "علي را بگوييد بيايد. زيرا منظور پيامبر جز او کس ديگري نيست." هنگامي که علي (ع) آمد، پيامبر به او اشاره کرد که نزديک شود. آنگاه علي (ع) را در آغوش گرفت و مدتي طولاني با او راز گفت تا آنکه از حال رفت و بيهوش شد. با مشاهده اين وضع، نواده هاي پيامبر (ص) حسن و حسين (ع) به شدت گريستند و خود را روي بدن رسول خدا افکندند. علي (ع)  خواست آن دو را از پيامبر (ص) جدا کند. پيامبر (ص) به هوش آمد و فرمود:
 • "علي جان آن دو را واگذار تا ببويم و آنها نيز مرا ببويند، آن دو از من بهره گيرند و من از آنها بهره گيرم."
 • سرانجام پيامبر (ص) هنگامي که سرش بر دامان علي (ع) بود، جان به جان آفرين تسليم کرد.
[ 93/09/27 ] [ 21:39 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

آزمایشی نو برای کشف رابطه ی گرما با رنگ اجسام:
وسایل مورد نیاز: سه عدد بادکنک به رنگ های سیاه، قرمز و بی رنگ(شفاف)- یک عدد ذربین - نور خورشید- ساعت، برای کنترل زمان آزمایش

شرح آزمایش: با دکنک ها را به مقدار مساوی باد کنید. سپس سعی کنید نور خورشید را به وسیله ذربین روی پوسته بادکنک ها متمر کز کنید.
کدامیک از بادکنک ها سریع تر خواهد ترکید؟ چرا؟

[ 93/09/27 ] [ 21:10 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 

unusual_colored_animals_10.jpg

 

unusual_colored_animals_11.jpg

 

unusual_colored_animals_12.jpg

 

[ 93/09/27 ] [ 20:41 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

اگرنیروی اصطکاک نبود چه اتفاقی می افتاد

اگه نیروی اصطکاک نبود ان وقت قدم زدن زوی زمین مثل قدم زدن روی یخ می شد یا گره یک نخ و طناب سریع باز می شد. سرعت باد روی زمین بیشتر از حد انتظار بالا می رفت .و خیلی مثال های دیگر.

[ 93/09/26 ] [ 22:4 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 

را هرچه از سطح زمین دور میشویم و بالا میرویم دما کم می شود؟


چرا هرچه از سطح زمین دور میشویم و بالا میرویم دما کم می شود؟
ولی ما داریم به خورشید نزدیک میشمپس دما باید زیاد بشه
تازه هوای گرم بالا میره پس بالا باید گرمتر باشه!!!!

در لایه تروپوسفر که پایینترین لایه اتمسفر است با افزایش ارتفاع از سطح زمین با کاهش دما مواجه خواهیم بود. البته لایه ی تروپوسفر خود از لایه های کوچکتر دیگری تشکیل شده است. وجه تمایز این لایه با دیگر لایه‌های اتمسفر ، تجمع تمامی بخار آب جو زمین در آن است؛ به همین دلیل بسیاری از پدیده‌های جوی که با رطوبت ارتباط دارند و عاملی تعیین کننده در وضعیت هوا به شمار می‌آیند (از قبیل ابر ، باران ، برف ، مه و رعد و برق) تنها در این لایه رخ می‌دهند. منبع حرارتی لایه تروپوسفر انرژی تابشی سطح زمین است. از اینرو با افزایش ارتفاع با کاهش دما مواجه خواهیم بود.

اما بعد از لایه تروپوسفر، لایه استراتوسفر قرار دارد. لایه استراتوسفر بر روی لایه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود 23 کیلومتر است. در 3 کیلومتر اول استراتوسفر ، دمای هوا ثابت است، اما در قسمتهای بالاتر دمای هوا با ارتفاع افزایش می‌یابد.

مزوسفر در بالای لایه گرم ازن لایه مزوسفر قرار دارد که دما در آن متناسب با افزایش ارتفاع با آهنگ 0.3 سانتیگراد به ازای هر 100 متر کاهش می‌یابد بطوری که دما در مرز فوقانی آن در ارتفاع 80 تا 90 کیلومتری به 80- درجه سانتیگراد می‌رسد. نتیجه این دمای پایین انجماد بخار آب ناچیز موجود در این لایه است که باعث بوجود آمدن ابرهای شب تاب می‌شوند. این ابرها در تابستان و در عرضهای بالا دیده می‌شوند. مزوسفر سردترین لایه اتمسفر تلقی می‌شود.
enter image description here

[ 93/09/26 ] [ 22:2 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

۹ تصویر برای درک بهتر میدان مغناطیسی

درک بهتر میدان مغناطیسی

در این پست ۹ تصویر که به تازگی توسط یکی از کاربران Redditor در وب منتشر شده است را می خواهیم برای القای بهتر مفهوم میدان مغناطیسی در دنوج قرار دهیم برای شروع هم توصیه می کنم پست میدان مغناطیسی زمین را مطالعه بفرمایید و سپس با دنوج در ادامه مطلب همراه شوید.

 

همانطور که میدانید میدان مغناطیسی از قطب n که شمال گفته می شود خارج و به قطب s که جنوب گفته می شود وارد می شود. مسیر این حرکت را می توان با براده های آهنی که در اطراف یک آهن ربا قرار دارند بهتر شناخت. در تصاویر زیر میدان مغناطیسی و مسیر حرکت آن از قطب n به قطب s به دو روش نشان داده شده است یعنی استفاده از قطب نما و استفاده از براده های آهن.

همانطور که در تصویر اول می بینید پیکان قطب نماها به سمت قطب s که به رنگ نقره ای است متمرکز شده اند در تصویر دوم با قرمز شدن قطب s سعدی شده است که این تمرکز را بیشتر نشان دهد.

میدان مغناطیسی و مسیر حرکت آن با قطب نما

میدان مغناطیسی و مسیر حرکت آن با قطب نما

 

در این تصویر هم یک تضادی دیده می شود همانی را می گوییم که جهتی عکس جهت دیگر قطب نما ها دارد. اگر شما دلیلش را می دانید در بخش دیدگاه ها درج نمایید.

میدان مغناطیسی و مسیر حرکت آن

 

در تصاویر زیر هم براده های آهن را می بینید که به شکل باورنکردنی و زیبایی در مسیرهای میدان مغناطیسی قرار گرفته اند.

شبیه سازی مسیر میدان مغناطیسی با براده آهن

شبیه سازی مسیر میدان مغناطیسی با براده آهن

شبیه سازی مسیر میدان مغناطیسی با براده آهن

 

در آخر هم براده های آهن را همراه با قطب نما ها می بینید که درک بهتری از میدان مغناطیسی را برای شما ایجاد می کند.

شبیه سازی مسیر میدان مغناطیسی با براده آهن و قطب نما

+

[ 93/09/26 ] [ 21:59 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

جاذبه یا گرانش نیرویی است که  همه چیز را به سوی مرکز زمین می کشاند. قوه جاذبه سبب سقوط اجسام٬ جلوگیری از معلق ماندن انسان در فضا و گردش کره ماه می شود. هنگامی که ما جسمی را وزن می کنیم. در واقع مقدار نیروی جاذبه وارد برآن جسم را اندازگیری می کنیم. هر چقدر مواد تشکیل دهنده یک جسم فشرده تر باشد٬ آن جسم سنگین تر به نظر می رسد.

نه تنها کره زمین٬ بلکه تمام ستاره ها و سیاره ها به نوعی دارای نیوری کشش هستند. دانشمندان٬ این کشش را جاذبه می نامند. هر چه قدر یک ستاره یا سیاره ٬ فشرده تر و بزرگتر و به اشیای دیگر نزدیک تر باشد٬ آن اشیا را با قدرت بیشتری به سوی خود جذب می کند. خورشید از سیاره ها بسیار فاصله دارد٬ اما به قدری بزرگ است که جاذبه قوی آن ٬ سبب چرخش سایر سیاره ها به دور خودش می شود.

[ 93/09/26 ] [ 21:54 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

img/daneshnameh_up/8/8f/Revolution.gif

[ 93/09/26 ] [ 21:53 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

آداب طعام خوردن


اول دست و دهن و بيني پاك كند، آنگاه به كنار خوان حاضر آيد، و چون بر مائده بنشيند به طعام خوردن مبادرت نكند الا كه ميزبان بود و دست و جامه آلوده نكند، و به زيادت از سه انگشت نخورد، و دهن فراخ باز نكند، و لقمه بزرگ نكند، و زودتر فرو نبرد و بسيار نيز در دهن نگاه ندارد، بلكه اعتدال نگاه دارد، و انگشت نليسد، و به الوان طعام نظر نكند و طعام نبويد و نگزيند، و اگر بهترين طعام اندك بود بدان ولوع ننمايد، و آن را بر ديگران ايثار كند، ودسومت بر انگشت بنگذارد، و نان و نمك‌تر نكند، و در كسي كه با او مؤاكله كند ننگرد، و در لقمه او نظر نكند و از پيش خود خورد، و آن چه به دهن برد مانند استخوان و غير آن، بر نان و سفره ننهد، و اگر در لقمه استخوان بود چنان از دهن بيفگند كه كسي وقوف نيابد.

و آن چه از ديگري منفر يابد ارتكاب نكند، و پيش خود چنان دارد كه اگر كسي خواهد كه بقيت طعام او تناول كند از آن متنفر نشود، و چيزي از دهان و لقمه در كاسه و برنان نيفگند.

و پيش از ديگران به مدتي دست باز نگيرد، بل اگر سير شده باشد تعللي مي‌آرد تا ديگران نيز فارغ شوند، و اگر آن جماعت دست بازگيرند، او نيز دست بازگيرد و اگر چه گرسنه بود؛ مگر در خانه خود يا به موضعي كه بيگانگان نباشند، و اگر در ميان طعام به آب حاجت افتد به نهيب نخورد، و آواز از دهن و حلق بيرون نيارد، و چون خلال كند با طرفي شود و آن چه به زبان از دندان جدا شود فرو برد، و آن چه به خلال بيرون كند به موضعي افگند كه مردم [را] نفرت نگيرد، و اگر در ميان جمعي بود در خلال كردن توقف كند، و چون دست شويد در پاك كردن انگشتان و اصول ناخنان جهد بليغ نمايد و همچنين در تنقيه لب و دهن و دندانها؛ و غرغره نكند، و آب دهن در تشت نيفگند، و چون آب دهن بريزد به دست بپوشد، و در دست شستن سبقت نكند بر ديگران، و اگر پيش از طعام دست شويند، شايد كه ميزبان سبقت كند بر ديگر حاضران در دست شستن.

خواجه نصير طوسي
آداب طعام خوردن
اوّل دست و دهان پاک کند ، آن گاه به کنار خوان حاضر آید و چون بر خوان بنشیند ، دهان فراخ باز نکند و لقمه بزرگ نگیرد ، بلکه اعتدال نگاه دارد و به طعام نظر نکند و طعام نبوید و نگزیند و اگر طعام اندک بود آن را به دیگران اثار کند و در لقمه ی دیگران نظر نکند و پیش از دیگران دست باز نگیرد ، بل اگر سیر شده باشد ، تعللی می آورد تا دیگران نیز فراغ شوند و اگر درمیان طعام به آب حاجت افتاد ، به شتاب نخورد و آواز از دهن بیرون نیارد و چون خلال کند ، اگر درمیان جمعی بود ، در خلال کردن توقف کند .

در هنگام غذا خوردن ابتدا فرد باید دست و دهان خود را بشوید و بعد در کناره سفره حاضر شود ، لقمه های خود را بزرگ نگیرد تا دهانش را بیش از اندازه باز نکند بلکه لقمه هایش در اندازه متوسط باشد و در غذا به دقت نگاه نکند و غذارا بو نکند و قسمت های خوب غذارا تنها برای خودش نگذارد و اگر غذا کم است طوری غذا برای خود بکشد که به دیگران بیش از او برسد و در لقمه های دگران دقیق نشود و قبل از دیگران دست از خوردن بر ندارد حتی اگر سیر شده است آرام غذا خوردن را ادامه دهد تا دیگران نیز غذای خود را تمام کنند اگردر بین غذا خوردن به آب احتیاج پیدا کرد ، آب را آهسته بخورد و و هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب از دهان خود صدا خارج نکند و اگر خواست از خلال دندان استفاده کند دقت کند که این کار را دربین جمع انجام ندهد .
آداب سخن گفتن .
آدمی باید بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود ،قطع نکند و چیزی را که غیر از او پرسند ، جواب نگویند .اگر کسی به جواب مشغول شود و او به جوابی بهتر از او قادر باشد ، صب کند تا آن سخن تمام شود . سخنی که به او می گویند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد .از غیبت ودروغ گفتن خودداری کند .باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود، از حکیمی پرسیدند که چراشنیدن تو از گفتن تو زیادت است ؟
گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند ویک زبان ، یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو .

انسان نباید زیاد سخن بگویید و سخن دیگران را با حرف خود قطع نکند وجز زمانی که از او چیزی می پرسند پاسخ ندهد . اگر کسی در حال پاسخ به سوالی است و او جواب را بهتر بلد است صبر کند تا شخص اول صحبت را خود را کامل کند . وقتی چیزی به او می گویند صبر کند تا سخن گوینده تمام بشود بعد پاسخ بدهد . غبیت نکند و دروغ نگویید . باید بیشتر از آنکه حرف می زند گوش کند . از حکیمی پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می کنی
گفت : چون به من دو گوش و یک زبان داده اند و این به این معنی است که دوبرابر آن که حرف میز نی گوش کن .

دادند دو گوش و یک زبانت ؛ ز آغاز .... یعنی که دو بشنو و یک بیش مگوی
از ابتدای آفرینشت به تو دو گوش و یک زبان داده اند و این به آن معنی است که دوبرابر آن مقداری که حرف میزنی گوش کن .
(خواجه نصیرالدین توسی ، اخلاق ناصری ، با اندکی تغییر )

زیان های زبان
بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بیشمار ؛ از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بینهایت بود .و هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار شود . و از رسول – صلی الله علیه وآله - پرسیدند که کدام عمل فاضل تر؟زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نهاد ، یعنی خاموشی ! و فر مود که بیشتر خطاهای فرزندان آدم در زبان وی است . وگفت هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر نگویید یا خاموش نشیند .

آگاه باش که آسیب های زبان بسیار است و ضرر های آن بی شمار است . به همین دلیل است که ثواب سکوت و فایده ی های آن بسیار زیاد است .هرکسی که سکوت کند رستگار می شود . و از پیامبر اکرم - سلام خدا بر او خاندانش – پرسیدند که چه کاری از همه کار ها بهتر است ؟ زبانش را از دهان بیرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت ، یعنی سکوت و فرمود که بیشتر اشتباهات انسان ناشی از زبان اوست . گفت هرکس که به خداوند بلند مرتبه و روز قیمات باور داشته باشد باید که همیشه سخنانی که می گویید راست باشد و یا اینکه سکوت کند .
(ملّاادهم عزلتی خلخالی ، لطائف المواقف )

خود ارزیابی
1- چند مورد از آداب طعام خوردن را بیان کنید؟
شستن دست دهان قبل ازغذا خوردن . لقمه بزرگ بر نداشتن . بو نکردن غذا . بی صدا غذا خوردن .استفاده نکردن از خلال دندان در جمع .
تمام نکردن غذا قبل از دیگران . اگر غذا کم بود طوری غذا بکشد که به دیگران بیشتر برسد .

2- چرا کسی که جواب بهرتی می داند باید صبر کند تا پاسخ دیگران تمام شود ؟
چون باید احترام کسی که سخن می گویید را نگه داشت .
3- چرا بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبان اوست ؟
زیرا از قدیم گفته زبان کوچک است اما گناهانش بزرگ . گناهانی چون غیبت ، تهمت ، دروغ گویی ،توهین ، خبر چینی و .... با زبان انجام می شود .
معنی ابیات
شیر خدا
علی آن شیر خدا شاه عرب .............. الفتی داشته با این دل شب
حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و در میان اعراب برترین مرد بود با تاریکی شی انس داشت .
شب زاسرار علی آگاهست ................دل شب محرم سّر الله است .
شب از راز های علی آگاهی دارد تاریکی شب محرم رازهای الهی است
شب شنفته است مناجات علی ...............جوشش چشمه ی عشق ازلی
شب دعاها و راز و نیاز های علی با خداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی در وجود او می جوشیده است .
کلماتی چو دُرّ آویزه ی گوش ............ مسجد کوفه هنوز مدهوش
کلماتی که آن حضرت را را باید چون گوش واره به گوش آویزان کرد وهمیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز در گوش مسجد کوفه مانده و اورا از خود بی خود کرده .
فجر تا سینه ی آفاق شکافت ......... چشمه بیدار علی ، خفته نیافت .
خورشید از افق بالا آمد و تا وسط آسمان رسید و چشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است .
ناشناسی که به تاریکی شب ........ می برد شام یتیمان عرب .
کسی چهره ی خود را می پوشاند تا ناشناس بماند وکسی اورا نشانسد و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد .
عشق بازی که هم آغوش خطر ........ خفت در خوابگه پبغمبر .
عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید .
آن دم صبح قیامت تاثیر................. حلقه ی در ،شد از او دامن گیر
در آن سحر گاه که به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بود
حلقه ی در دامن او را گرفت تا به مسجد نرود .

دست در دامن مولا زد در............. که علی بگذر و از ما مگذر
در دست به دامان علی شده و از او خواهش کرد که صرف نظر کن و از من عبور نکن و به مسجد نرو .
شب روان ، مست ولای تو علی .......... جان عالم به فدای تو علی
شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت تو هستند .جان همه عالم به فدای تو بشود علی .
بخوان وبیندیش
«سعدی » می گوید « وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادرم زدم ، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت : مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی »
سعدی می گویید : در جوانی از روی نادانی با مادرم بلند صحبت کرد ، مادرم دلش رنجید و در گوشیه ای نشت و با گریه به من گفت : مگر کودکی خودت رافراموش کردی که با من بدرفتاری میکنی و با تندی حرف میزنی .
گر از عهد خردیت یاد آمدی .......... که بیچاره بودی در آغوش من
چنانچه زمان کودکیت را که ناتوان بودی و من تو را در آغوش می گرفتم و مواظبت می کردم به یادمی آوردی .
نکردی بر این روز بر من جفا ............. که تو شیر مردی ومن پیر زن
اکنون که تو مانند شیر قوی شدی و من پیرزنی ضعیف به من ستم نمی کردی و بامن بد رفتاری نمی کردی .
« محمود پوروهاب ، مرام خوبان »

معنی واژه ها

آداب =جمع ادب / خوان =سفره / فراخ =زیاد - وسیع /اعتدال =میانه روی / نظر نکند =نگاه نکند / نگزیند =دست چین نکند – انتخاب نکند / تعلّل =درنگ / ایثار کند =ببخشد / فراغ =آسوده / حاجت =نیاز /زیادت =بیشتر / می شنو =بشنو / آفات = جمع آفت / ثواب = کارخوب / خاموشی =در اینجا سکوت / فوایده = جمع فایده / اختیار کند = انتخاب کند / فاضل تر = برتر / تعالی = بلند مرتبه / الفت =دوستی - انس / مَحرَم = رازدار / ازلی=بی آغاز / دُرّ =مروارید / آویزه = آویخته / مدهوش = سرگشته/ فجر =طلوع / آفاق =کناره های آسمان / خفته =خوابیده/ شب روان =شب زنده داران بر ای عبادت / وِلا =محبت -ولایت/الله اکبر =خدابزرگتر است / ابهت= شکوه - عظمت / شأن = مقام / مقرر داشته =لازم شمرده – تعیین کرده / اُ ف = صدای که برای ابراز نا رضایتی گفته می شودمانند آه / بانگ =فریاد / کریمانه = با بخشندگی / پاس =در اینجا به معنی سپاس / ارائه =نمایش / تواضع =فروتنی / آزرده = رنجیده / خردی =کوچکی / درشتی = تندی کردن /جهل = نادانی / جفا =ستم
[ 93/09/14 ] [ 0:2 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

[ 93/09/13 ] [ 20:12 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 


[ 93/09/13 ] [ 20:6 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

کلاس من قطعه ای ازبهشت است ...
 
 چه کسی این را درک می کند: 

جز یک آموزگار....لبخند صبحگاهی و دست سرد اما صمیمی

یک کودک....دریافت یک گل مچاله از دست او....

سلام سرشار از احساسات....   اظهار نظر صادقانه ی یک

دانش آموزبیش فعال....   شمیم خوش تلاوت کودکانه ی سوره ناس....

زیبایی روخوانی یک کودک کلاس اولی....

کلنجار مصرانه ی او با کلمات....

احساس زیبای پرورش یک عادت صحیح در نسل فردا.... اینها همه به

آموزگار می فهماند که :  

کلاسش قطعه ای از بهشت است

[ 93/09/13 ] [ 20:0 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

[ 93/09/13 ] [ 19:57 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

پرسش های متن
1- برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟
راه رفتن - بر داشتن اجسام - ورزش کردن – و.... به طور کلی برای انجام هر کاری به انرژی نیاز داریم
آزمایش کنید
فعّالیّت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد انرژی چه تغییری می کند:
1- دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرما کنید.

انرژی حرکتی ماهیچه های دست ما بر اثر نیروی اصطکاک به گرما تبدیل می شود
2- فرفره ی کاغذی را بالای منبع گرما(بخاری)قرار دهید تا به چرخش درآید.
انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی در فرفره تبدیل می شود
3- با مداد بر لبه ی لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود.
انرژی حرکتی دست ما بوسیله مداد به لیوان منتقل می شود و به انرژی صوتی تبدیل می شود
4- توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد.
انرژی حرکتی دست ما به توپ منتقل می شود و توپ را به حرکت در می آورد و در
بر خورد توپ با اسباب بازی ها این انرژی حرکتی از توپ به اسباب بازی ها منتقل می شود

5- بر روی طبل پلاستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پوسته ی طبل صدای محکمی ایجاد کنید.
انرژی حرکتی دست ما با بر خورد به طبل به انرژی صوتی تبدیل می شود که این
انرژی صوتی خود باعث بالا و پایین رفتن دانه های برنج می شود یعنی به انرژی حرکتی
تبدیل می شود در واقع انرژی حرکتی به صوتی و انرژی صوتی دوباره به انرژی حرکتی تبدیل می شود

2- چند شکل از انرژی را نام ببرید ؟
انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی و صوتی دیده می شود و دائماً از
شکلی به شکل دیگر تغییر می کند.

3- انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آید؟
از نور خورشید است که در گیاهان سبز ساخته می شود و در آن ها ذخیره می شود
4- انرژی نورانی خورشید به چه شکلی در گیاهان ذخیره می شود ؟
انرژی شیمیایی
5- انرژی شیمیایی چیست ؟
انرژی ذخیره شده در گیاهان و میوه ها و سوخت هایی مانند زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب را انرژی شیمیایی گویند
6- انرژی شیمیایی بیشتر به چه انرژی هایی تبدیل می شود ؟
ااین انرژی در اثر سوخت ساز در بدن ما یا به هنگام سوختن سوخت هایی مانند
زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی و چوب به شکل های مورد نیاز ما مانند گرما و حرکت تبدیل می شوند .

7- چه چیزهایی می توانند انرژی ذخیره کنند؟
گیاهان و میوه ها – سوخت های فسیلی - باطری - مواد منفجره
8- وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید، انرژی چگونه تغییر می کند؟
در چراغ قوه انرژی پتانسیل ذخیره شده در باطری به انرژی نورانی تبدیل می شود
و در اسباب بازی حرکتی این انرژِ به انرژی حرکتی تبدیل می شود

ایستگاه فکر
بعضی مواد مانند مواد غذایی و سوخت ها به طور طبیعی انرژی ذخیره می کنند و بعضی از وسایل هم مانند
باتری ها می توانند انرژی ذخیره کنند. آیا تاکنون مواردی مشاهده کرده اید که بتوان در جسمی انرژی ذخیره کرد؟ چگونه؟

بله اگر فنر را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود و همین طور اگر زه کمان را
بکشیم در آن انرژی ذخیره شده است

آزمایش کنید
1-ظرف آبی تهیّه کنید و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ۴٠ سانتی متری
و بار سوم از ارتفاع ۶٠ سانتی متری داخل ظرف رها کنید. چه مشاهده می کنید؟

وقتی سنگ به داخل آب می افتد آب به اطراف پخش خواهد شد
2- در کدام ارتفاع آب بیش تری به اطراف پاشیده می شود؟
در ارتفاع 60 سانتی متری
3-آیا بالابردن سنگ باعث ذخیره شدن انرژی در آن می شود؟
بله و هرچه سنگ را بالا تر ببریم انرژِ بیشتری در آن ذخیره می شود
4-در چه نوع فعّالیّت ها و ورزش هایی بالارفتن باعث ذخیره شدن انرژی می شود؟
وزنه بردای - اسکی پرشی – چتر بازی - شیرجه
آزمایش کنید
1-یک اسباب بازی کوکی(فنردار)تهیّه کنید و آن را کوک کرده و رها کنید.

وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم فنر آن فشرده می شود در نتیجه انرژی در آن ذخیره می شود
و زمانی که اسباب بازی را رها می کنیم انرژ ی آزاد شده و باعث حرکت اسباب بازی می شود

2-بار دیگر آن را بیش تر کوک کنید. چه مشاهده می کنید؟
اینبار اسباب بازی با انرژی بیشتری حرکت خواهد کرد
3-در کدام حالت انرژی جسم پس از رها شدن بیش تر است؟
در حالت دوم چون انرژی ذخیره شده در فنر آن بیشتر است
ایستگاه فکر
هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسک خود را کوک می کنید، چه انرژی هایی به یک دیگر تبدیل می شوند؟

انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه اها تبدیل خواهد شد سپس
انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود

9- انرژی آب ذخیره شده در پشت سد چگونه به انرژی الکتریکی تبدیل می شود ؟
وقتی آب از بالای آبشار سرازیر می شود انرژی که به علّت قرار گرفتن در ارتفاع در آب ذخیره شده است
با سقوط آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود. سپس وقتی آب روی توربین می ریزد، این انرژی به
انرژی حرکتی توربین تبدیل می شود. توربین هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد
و انرژی الکتریکی تولید می شود

10 – انرژی الکتریکی می تواند به انرژی های ...1...، ....2...،....3... و سایر انرژی های مورد نیاز ما تبدیل شود و این .....4..... دائماً ادامه پیدا می کند
1- صوتی
2- حرکتی
3- گرمایی
4- تغییرات انرژی

11- آیا در بدن موجودات زنده هم نور و الکتریسیته تولید می شود نام ببرید ؟
تبدیل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می تواند باعث تولید نور یا الکتریسیته شود.
کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد. مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق
تولید کنند و به این وسیله دشمن را از خود دور کنند.

ایستگاه فکر
1-آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرّفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد؟

در تلویزیون انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می شود
در بخاری نیز انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود

2- تصور کنید انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. مثلاً هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند در این صورت چه مشکلاتی پیش می آید؟
کلیه فعالیت های را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم
دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن - ورزش کردن - استفاده از وسایل الکتریکی و خود رو ها و ....

12- انرژی با چه واحدی اندازه گیری می شود ؟
انرژی با واحدی به نام ژول (j )اندازه گیری می شود .
13- واحد انرژی مواد غذایی بر حسب چیست ؟
واحد انرژی روی مواد غذایی بر حسب کالری است
14- هر کالری چند ژول است ؟
هر کالری مواد غذایی به طور تقریبی معادل ۴٠٠٠ ژول است
[ 93/09/08 ] [ 22:13 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

سوالات علوم ششم فصل 5 ن الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند مربوط به کدام لایه ی زمین هستند ؟ □د ) هسته داخلی □ ج ) هسته خارجی □ ب ) نرم کره □ الف ) سنگ کره

2 ) به آتش فشان هایی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود گفته می شود . □د ) خاموش □ ج ) نیمه فعال □ ب ) غیرفعال □ الف ) فعال 3 )وقتی سنگ کر ه ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند ، چه اتفاقی می افتد ؟ □د ) سنگ کره نو می شود □ ج ) تشکیل کوه □ ب) آتشفشان □ الف ) زمین لرزه 4 )انرژی حاصل از شکستن سنگ کر ه ی زمین به چه صورت از داخل زمین به سطح آن می رسد ؟ □ د ) گاز چاههای نفت □ ج ) امواج لرزهای □ ب ) چشمه زیرزمینی □ الف ) آتشفشان 5 ) مهمترین گازهای تولید شده از دهانه آتشفشان ها چه می باشد ؟ □ب ) کربن دی اکسید و ازت □ الف ) بخارآب و کربن دی اکسید □د ) بخار آب و نیتروژن □ ج ) منواکسیدکربن و ئیدرژن 6 )وقوع زمین لرزه های خفیف از نظر زمین شناسی چه مزیتی دارد ؟ □ب ) جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگتر □ الف ) هشدار به مردم و مسئولین د ) مشخص شدن مناطق خراب زمین □ ج ) نمایان شدن چشمه های آب سرد ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید. 1 ) سالانه حدود 10000 زمین لرزه ی خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن را حس نمی کنند . 2 ) تفتان و بزمان دو آتشفشان نیمه فعال کشور ما است . 3 ) در آتش فشان های غیر فعال، فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود . 4 ) یکی از فواید آتشفشان ها ایجاد زمین های کشاورزی حاصلخیز است . 5 ) به آتش فشان هایی که هیچ گونه فعالیتی ندارند، آتش فشان خاموش گفته می شوند . 6 ) پوسته ی زمین از آهن و فلز دیگری به نام نیکل درست شده است . د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید . 1 ) زمین لرزه چه زمانی اتفّاق می افتد ؟ 2) زمانی که سنک های سطح زمین ( سنگ کره ) می شکند چه اتفّاقی می افتد ؟ 3) آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ 4 ) یکی از فوتبالیستها، در مسابقه ساق پایش می شکند، پس از درمان، به بازی فوتبال برمی گردد. به نظر شمااگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیش تر است؟ 5 ) دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش کشورمان را نام ببرید. 6 ) هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارند؟ توف آتش فشانی : پوکه معدنی : سنگ پا : 7 ) آتش فشان چه زمانی اتّفاق می افتد؟ 8 ) موادخارج شده از دهانه ی آتش فشان ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . 9 ) آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . 10 ) به چه آتش فشان هایی فعال گفته می شود ؟ دو نمونه مثال بزنید. 11) به چه آتش فشان هایی نیمه فعال و به چه آتش فشان هایی خاموش گفته می شود ؟ از هرکدام دو نمونه مثال بزنید . 12 ) مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها را نام ببرید . 13 ) ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟

[ 93/09/08 ] [ 22:8 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

لزماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده وبراق کرد( بجزجيوه كه در دمای اتاق بشكل مايع است) یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آنمفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. فلز جسمی است کهآزمایش‌های مربوط بهگرما و مهم‌تر از همهجریان الکتریکی را به خوبیهدایت می‌کند. فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند، از جمله دررنگ و سختی و نرمی، تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند.

 

مقاومت مکانیکی فلز

 

مقصود آن مقدار باری است که فلز می‌تواند تحمل کرده، نشکند. بسیاری ازفلزات، وقتی گرم هستند، اگر تحت فشار قرار گیرند، شکل خود را زیادتر ازموقعی که سرد هستند، تغییر می‌دهند. بسیاری از فلزات در زیر فشار متغییرمانند نوسانات، آسانتر از موقعی که سنگین باری را تحمل می‌کنند، می‌شکنند.

 

 

علت درخشش فلزات

 

دلیل اول آن است که با طرح ریزی و براق کردن صحیح می‌توان فلزات را بهشکل خیلی صاف تهیه کرد. گر چه آنها نیز تصاویر را خوب منعکس می‌کنند، ولیظاهر سفید و درخشان بیشتر قطعات فلزی صیقلی شده را ندارند. بطور کلی جلا ودرخشندگی فلز بستگی دارد به گروه الکترون‌های آن دارد.

 

الکترون‌ها می‌توانند هر نوع انرژی را که به روی فلزات می‌افتد جذبکنند؛ زیرا در حرکت آزاد هستند. بیشتر انرژی الکترون‌ها از تابش نوری استکه به آنها می‌افتد، خواه نور آفتاب باشد یا نور برق. اکثر فلزات همهانرژی جذب شده را پس می‌دهند، به همین دلیل، نه تنها درخشان بلکه سفید بهنظر می‌آیند.

 

علت تغییر شکل فلزات

 

بسیاری از فلزات در حرارت ویژه‌ای، آرایش یون‌های خود را تغییرمی‌دهند. با تغییر ترتیب آرایش یون‌های بسیاری از خصوصیات دیگر فلز نیزدگرگون می‌شود و ممکن است فلز کم و بیش شکننده، قردار، بادوام و قابلانحنا شود یا اینکه انجام کار با آن آسان گردد. بسیاری از فلزات در هنگامسرد بودن، به سختی تغییر شکل می‌پذیرند. بیشتر فلزات جامد را به زحمتمی‌توان در اثر کوبیدن به صورت ورقه و مفتو‌ل‌هایسیمدر آورده، ولی اگر فلز گرم شود، انجام هر دو آسان است.

[ 93/08/29 ] [ 7:33 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

[ 93/08/29 ] [ 6:57 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

هشدار سلامتی کنسروها

هشدار سلامتی کنسروها :
- از خرید کنسروهایی که فاقد شماره پروانة ساخت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تاریخ ساخت و انقضاء مصرف می‌باشند، خودداری نمایید.
- قوطی کنسرو باید کاملاً سالم و فاقد هرگونه نشتی باشد.
- از مصرف کنسروهایی که تغییر رنگ، طعم و بو دارند، خودداری نمایید.
- از نگهداری قوطی کنسرو در یخچال و محیط‌های مرطوب خودداری نمایید.
- باقیماندة محتوی کنسرو را در ظرف شیشه‌ای در یخچال و محیطهای مرطوب خودداری نمایید.
- باقیماندة محتوی کنسرو را در ظروف شیشه‌ای در یخچال نگهداری نمائید و از فریز نمودن آن خودداری نمایید.
- برای پیشگیری از مسمومیت ناشی از کلستریدم بوتولینوم کنسرو ماهی را به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه بجوشانید، بیماری بوتولیسم ناشی از عوارض سم این میکروارگانیسم است که ظرف مدت ۱۰ دقیقه نابود می‌شود.
- در صورت استفاده از کنسرتون ماهی با توجه به اینکه ماهی‌ تون دارای هیستامین بالا بوده و در بعضی افراد ایجاد حساسیت می‌نماید، در صورت بروز هرگونه حساسیت از ادامة مصرف خودداری نموده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از مصرف رب گوجه‌فرنگی فله به دلیل تولید در شرایط غیربهداشتی و استفاده از گوجة نامرغوب و مواد افزودنی غیر مجاز خودداری نمایید.
- از مصرف رب گوجه‌فرنگی کپک زده به دلیل وجود سم حاصل خودداری نمایید. ماهی به دلیل وجود قندها و اسیدهای آمینة موجود در گوشت در فرآیند حرارتی هنگام کنسروسازی قهوه‌ای رنگ می‌شود.

[ 93/08/29 ] [ 6:49 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

باسواد شدن

باسواد شدن

       آورده اند که چوپانی را پسری بود زیرک وکاردان ؛ واین پسر کمک پدر همی کرد در(احصاء) شمارش وآمار گیری از گوسفندان. چنان چه هر غروب پسر گوسفندان را همی شمرده وچند وچون کار به پدر گزارش همی داده تا پدر به نتیجه همی رساند.                                                                           

                                                                          

تا این که...                                                                                                    

       پسر بزرگ شد و به دنبال کسب مدرک (شما بخوانید با سواد شدن) راهی شهر شد؛بعد از چند سال  تلاش وکوشش وجد وجهد بالاخره پسر باسواد شد و به خدمت پدر بازگشت. پدر درکمال مسرت روزی از او خواست تا باز در شمارش گوسفندان  به او کمک کند ؛ فرزند هم با تمام اشتیاق قبول کرد.                       

گوسفندان وارد آغل شدند اما انگار کار پسر به انجام نرسیده بود چون مشخص بود که هنوز نتوانسته      آن ها را بشمرد .به همین دلیل از پدر خواهش کرد که بار دیگر گوسفندان را برگرداند و از نو وارد آغل کند؛ ولی مثل این که ... بله پسر نتوانست برای بار دو م و... بار ...هم موفق شود ونصف شب شد.             

         پدر که تا آن موقع حوصله کرده وچیزی نگفته بود از کوره در رفت وبا عصبانیت از پسر ش پرسید: قبلاً بار اول گوسفندان رادقیق می شمردی و آمارش را به من تحویل می دادی ، اما الان تا نصف شب هم از عهده این کار بر نیامده ای؟ علت چیست؟                                                                              

      پسر گفت: قبلاً  که با سواد نبودم وضرب وتفسیم و توان نمی دانستم کله گوسفندان را می شمردم  اما الان با سواد شده ام ،پای گوسفندان را می شمرم و تقسیم بر 4 می کنم ولی نمی دانم چرا جور در نمی آید.                                                                                                                          

 

          آن چه در این داستان بیش تر نمود دارد واز هر نکته ای مهم تر به نظر می رسد این است که، گاهی به علت داشتن یک سری اطلاعات سطحی انسان فکر میکند که با این اطلاعات باید تمام سوالات را جواب دهد یا آن هارا به گونه ای پیچیده و درهم کند اما دوسالن عزیز همیشه به یاد داشته باشید که هر سوال – هر چقدر هم که پیچیده باشد – جواب آسانی دارد و نیاز به عجیب وغریب کردن ندارد. چون شما بار ها  تجربه کرده اید که جواب سوالات بعد از حل آن ها چه قدر آسان بوده است.

[ 93/08/29 ] [ 6:43 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

طرح درس

اهداف رفتاری

1) با استفاده از سه میز چوبی، فلزی و پلاستیکی سرعت موج در این اشیا را کمتر از 3 دقیقه اندازه گیری و طبقه بندی کنند( ترکیب).

2) با در اختیار داشتن مدلی از لایه های زمین، هر لایه را به درستی تعریف کنند( دانش).

3) در مورد ساختمان درونی زمین با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای در کمتر از 2 هفته تحقیق کنند( ارزش گذاری).

4) با استفاده از وسایل مورد نیاز بتوانند مدلی از کره ی زمین به شکل صحیح بسازند( اجرای مستقل).

5) با انجام یک آزمایش حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره را نشان دهند(دقت)

6) قدرت و توانایی خداوند در آفرینش جهان هستی را به تمام جهان خلقت تعمیم دهند( سازمان بندی).

روش تدریس: پرسش و پاسخ – بارش مغزی- بحث گروهی- روش نمایش فیلم

وسایل مورد نیاز: کتاب درسی- لپ تاپ- پروژوکتور- فیلم آموزشی- پاورپوینت لایه های زمین- میز چوبی، فلزی و پلاستیکی- چوب خشک و مرطوب- گوشی موبایل

زمان

سلام و احوالپرسی

شروع با تلاوت سوره ی هفته ( سوره فیل)

حضور و غیاب و بررسی وضعیت سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان

فعالیت های مقدماتی

3 دقیقه

 

 

 

5 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی: معلم سوالاتی از درس قبل مطرح کرده و در صورتی که اشکالی وجو داشته باشد در مورد آن بحث می شود.

ارزشیابی آغازین( سنجش رفتار ورودی): برای اینکه بدانیم دانش آموزان چه مقدار بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل تسلط یافته اند، سوالاتی در این زمینه مطرح می شود مانند:

-آیا کسی داستان ژول ورن که در مورد سفر به اعماق زمین است را شنیده یا فیلم آن را دیده است؟

- به نظر شما سفر به اعماق زمین امکان پذیر است؟

 

آماده سازی

 

4 دقیقه

برای وارد شدن به فضای واقعی بحث، قسمتی از فیلم سفر به اعماق زمین را به دانش آموزان نشان می دهیم، سپس بچه ها بحث های خود را به صورت گروهی ارائه می دهند.

 

ایجاد انگیزه

 

 

 

 

 

 

25 دقیقه  

ابتدا معلم توجه دانش آموزان را به تصویر عنوانی درس جلب کرده ، سپس از آنها می خواهد تا نظراتشان را مطرح کنند. پس از آن در حالی که گوشی معلم روی میز است و در حالت لرزش قرار دارد، زنگ می خورد. معلم صبر می کند تا دانش آموزان لرزیدن موبایل روی میز را مشاهده کنند. سپس در این باره بحث و گفتگو می شود. در ادامه معلم دانش آموزان را به آزمایشگاه مدرسه برده و با یک فعالیت عملی سرعت موج را در انواع میزهای چوبی، فلزی و پلاستیکی اندازه گرفته و مقایسه می کنند. بعد چوب های خشک و مرطوب که هر گروه تهیه کرده اند- با در نظر گرفتن نکات ایمنی- چوب ها را تا جایی که امکان دارد خم می کنند تا جایی که چوب خشک بشکند. بعد از آن معلم پاورپوینت لایه های زمین را نشان داده و در این مورد بحث و تبادل نظر می شود.

ارائه درس جدید

 

 

 

 

                  

5دقیقه

در مورد بحث هایی که انجام گرفته معلم از دانش آموزان می خواهد هر گروه سوالی مطرح کرده و گروه دیگر به آن پاسخ دهد.

ارزشیابی تکوینی

 

 

3دقیقه

معلم از دانش اموزان می خواهد آنچه را که در این درس یاد گرفته اند در قالب یک جمله نوشته و بیان کنند.

در پایان این جمله توسط یکی از دانش آموزان روی تخته کلاس نوشته می شود:

زمین از قسمت های مختلفی تشکیل شده و بر اثر شکستن سنگ ها، زمین لرزه اتفاق می افتد.

جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

 

 

3 دقیقه

معلم سوالاتی را از طریق اسلاید در صفحه نمایش نشان داده و از دانش آموزان می خواهد به آنها پاسخ دهند:

-امواج لرزه ای چیست؟

- آیا سرعت و شدت موج لرزش در قسمت های مختلف زمین یکسان است؟

- هر یک از لایه های زمین را با هم مقایسه نمایید.

 

ارزشیابی پایانی

 

 

2 دقیقه  

برای جلسه آینده فعالیت های زیر انجام شود:

1)تحقیقی در مورد ساختمتن درونی زمین انجام دهید.

2) مدل ساختمان درونی زمین را بسازید.

ارائه تکلیف

 

جدول ارزشیابی بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد

سطح 3

سطح 2

سطح 1

ملاک ها

لایه های تشکیل دهنده زمین را با هم مقایسه کنند.

برخی از ویژگی های لایههای تشکیل دهنده زمین را از روی مدل توضیح دهند.

لایه های مختلف زمین را با نمایش و ساخت مدل نشان دهند.

لایه های تشکیل دهنده ی زمین

به نقش و تاثیر لایه های درونی زمین در بروز پدیده های طبیعی مانند آتشفشان، مغناطیس زمین، زمین لرزه و ... اشاره نمایند.

به منابع و معادن موجود در پوسته زمین اشاره کنند.

مواردی از ارزش و اهمیت پوسته زمین در زندگی جانداران را بیان کنند.

اهمیت و کاربرد لایه های تشکیل دهنده ی زمین

[ 93/08/29 ] [ 6:42 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

زاهد ممبینی

رئیس اداره آموزش و پرورش رامهرمز: کارگاه آموزش روش‌های جدید تدریس در رامهرمزر برگزار شد رئیس اداره آموزش و پرورش رامهرمز از برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های جدید تدریس برای معلمان این شهرستان خبر داد.
زاهد ممبینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: کارگاه یک روزه آموزش ریاضی دوره ابتدایی ویژه معلمان ابتدایی این شهرستان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این کارگاه یک روزه بیش از 550 نفر از معلمان ابتدایی پایه‌های اول تا ششم شهرستان شرکت داشتند.
رئیس اداره آموزش و پرورش رامهرمز تصریح کرد: برگزاری این‌گونه کارگاه‌ها باعث خواهد شد که معلمان با روش‌های جدید تدریس آشنا شده و با آموزش‌هایی که خواهند دید بتوانند زمینه‌های یادگیری دانش‌آموزان را بیش از پیش فراهم کنند.
ممبینی افزود: این کارگاه با حضور شمس‌الله بهمئی نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی ضمن تاکید بر استمرار برنامه‌های علمی و کارگاهی قول مساعد داد تا در زمینه پیشرفت آموزش و پرورش از هیچ تلاشی دریغ نکند.
این مسئول در پایان گفت: این کارگاه مورد استقبال کم‌نظیر معلمان شهرستان قرار گرفت و به سوالات مطرح شده از سوی آنها پاسخ داده شد

[ 93/08/29 ] [ 5:28 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

مجموع و اختلاف

مجموع و اختلاف

هرگاه مجموع  دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را ازما بخواهند یکی از دو راه زیر را انتخاب می کنیم .

    اگر مجموع و اختلاف را از هم کم کرده بر 2 تقسیم کنیم عدد کوچک تر به دست می آید .

     اگر مجموع و اختلاف را با هم جمع کرده بر 2 تقسیم کنیم عدد بزرگ تر به دست می آید .

 

   مثال : اختاف دو عدد 75 و مجموع آن ها 105 می با شد ثلث عدد کوچک تر چند است ؟

            ثلث عدد کوچک تر  5 = 3 ÷ 15      عدد کوچک تر 15 = 2 ÷30      30= 75 -

[ 93/08/27 ] [ 19:4 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

معنی شعر سخن

با این که سخن و کلام چون آب لطیف است اما درست این است که کم سخن بگوییم.

اگر چه آب زلال است اما زیاد خوردن آن باعث رنج و ناراحتی می شود.

کم و سنجیده سخن بگو تا سخنت مانند مروارید گرانبها باشد و از سخن کوتاه اما پربارت جهان پر شود.

چیز های کم ارزش مانند خشت را به مقدار زیاد درست می کنند در صورتی که از سخنی که کوتاه اما با ارزش است می توان دم زد وآن را بزرگ نمود.

یک دسته گل روح پرور بهتر از خرمنی از صد گیاه بی فایده است.

[ 93/08/27 ] [ 6:14 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

سوالات درس علوم


برخی ازسوالات درس

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )کدام قسمت زمین حالت جامد نیست ؟

د) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

2 ) حجم کدام لایه بیشتر از بقیه لایه ها است ؟

د ) گوشته ج ) سنگ کره ب ) هسته خارجی الف ) هسته داخلی

3 )کدام لایه از بقیه متراکم تر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

4 )بعد از سنگ کره چه لایه ای قرار دارد ؟

د ) گوشته زیرین ج ) هسته خارجی ب ) خمیرکره الف ) هسته داخلی

5 ) کدام لایه نقش مهمی در ایجاد زلزله دارد ؟

د ) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

6 ) سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه کمتر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

 ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) مواد مذابی که از مخروط آتشفشان فوران می کند مربوط به لایه ی .........است .

2 ) دانشمندان معتقدند ............... وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند .

3 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، ............. عبور می کنند.

4 ) لایه سنگ کره روی لایه ........................ حرکت دارد .

5) عمیق ترین چاهی که تا کنون دانشمندان حفر کرده اند ................ کیلومتر است .

6 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های نرم و کم تراکم، ....................... عبور می کنند .

ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

1 ) امواج لرزه ای، وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند و از سنگ های مختلف عبور کنند .

2 ) به دلیل گرم بودن بیش از حد مرکز زمین سفر به درون آن غیرممکن است .

3 ) خمیرکره بر روی سنگ کره حرکت می کند .

4 ) فاصله سطح زمین تا مرکز زمین حدود 4600 کیلومتر است .

5 ) دانشمندان به وسیله امواج لرزه ای بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند .

6 ) هسته ی داخلی مایع و هسته ی خارجی جامد است .

 د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1 )امواج لرزه ای را تعریف کنید .

 2)به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند چه می گویند؟

3)دانشمندان با استفاده از چه امکاناتی ، به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟

4 )ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب شیمیایی و جنس موادتشکیل دهنده به چند لایه تقسیم می شود ؟

5)ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب فیزیکی حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد . مایع . خمیری ) به چندلایه تقسیم می شود ؟

6 )منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام لایه می باشد و این لایه تا چه عمقی از زمین قرار دارد ؟

7 )گوشته ی زیرین کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 8 )هسته ی خارجی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

9 )هسته ی داخلی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 10 )دانشمندان چطور دریافتند که هسته ی داخلی زمین جامد و هسته ی خارجی ، حالت مایع دارد ؟

11 )چرا در مواد متراکم مثل آهن امواج سریعتر عبور می کند ولی در موادی مثل پلاستیک یا چوب که تراکم کمتری دارند امواج دیرتر عبور می کنند ؟

 12)حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شوند ؟

13)تراکم مواد در مرکز زمین بیشتر است یا در سطح آن ؟ دلیل بیاورید .

14 )دانشمندان با چه ابزاری بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند؟

15 )جنس هسته از چیست و سبب چه خاصیتی در زمین شده است ؟

16 )به غیر از لرزش موبایل در حالت ویبره ، جند نمونه از لرزش اجسام را در محیط اطرافتان نام ببرید .

[ 93/08/17 ] [ 15:57 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

                  

چهار لايه زمين:

زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده است و مواد سبكتر به سمت بالا حركت مي كنند. زيرا پوسته زمين غالبا از مواد سبكتر(سنگهاي بازالت و گرانيت) ساخته شده در حاليكه هسته آن شامل فلزات سنگين(نيكل و آهن) است.

پوسته لايه اي است كه شما بر روي آن زندگي مي كنيد، اين لايه به خوبي مطالعه و درك شده است. گوشته بسيار گرمتر از پوسته است و توانايي جريان زيادي دارد. هسته هاي دروني و بيروني همچنان گرمتر هستند و فشار وارده در مركز زمين به اندازه اي است كه شما مي توانيد به وسيله آن، يك توپ را به يك تكه سنگ مرمر تبديل كنيد.

           

.

پوسته:

پوسته زمين، شبيه پوسته يك زمين است. اين لايه نسبت به سه لايه ديگر، بسيار نازكتر است. پوسته، در محل اقيانوسها(پوسته اقيانوسي)تنها حدود 5-3 مايل(8كيلومتر) ضخامت دارد و در قاره ها(پوسته قاره اي) حدود25 مايل(32كيلومتر) ضخامت دارد. درجه حرارت پوسته از درجه حرارت هوا در بالاترين بخش آن، تا 1600درجه فارنهايت(870 درجه سلسيوس) در عميق ترين بخش پوسته تغيير مي كند. شما مي توانيد يك قرص نان در تنور(اجاق) خودتان در حرارت 350درجه فارنهايت) بپزيد. در حرارت 1600درجه فارنهايت،‌سنگها شروع به ذوب شدن مي كنند. پوسته زمين به قطعاتي كه ورقه ناميده مي شوند، تقسيم شده است. ورقه ها نيز بر روي يك گوشته پلاستيكي نرم كه زير پوسته قرار گرفته اند شناورند. اين ورقه ها معمولا به آرامي حركت مي كنند ولي اغلب، به هم مي چسبند و فشار زيادي را ايجاد مي نمايند. فشار ايجاد شده و سنگها خميده مي شوند تا حدي كه بشكنند. به هنگام رخداد اين پديده، زمين لرزه ايجاد مي شود. به ضخامت كم پوسته، در مقايسه با ساير لايه ها توجه كنيد. كلا هفت ورقه اقيانوسي و قاره اي بر روي گوشته اي كه از مواد داغتر و با چگالي بيشتري تشكيل شده است،‌شناور مي باشند.

 

پوسته از دو نوع سنگ اصلي تشكيل شده است، گرانيت و بازالت. پوسته قاره اي بيشتر از گرانيت تشكيل شده در حاليكه پوسته اقيانوسي شامل نوعي از سنگهاي آتشفشاني، كه بازالت ناميده مي شوند، مي باشد.

سنگهاي بازالتي ورقه هاي اقيانوسي،‌چگالي بيشتري داشته و از سنگهاي گرانيتي ورقه قاره اي سنگينتر هستند. شاهد اين قضيه نيز، رانده شدن پوسته قاره اي بر روي پوسته سنگينتر اقيانوسي در طي برخورد ورقه ها مي باشد. پوسته و قسمت بالايي گوشته، پهنه اي از سنگهاي صلب و شكننده را ايجاد مي كنند كه سنگ كره(ليتوسفر) ناميده مي شود. لايه پاييني سنگ كره صلب، پهنه اي با محتويات قيرمانند است كه سست كره(آستنوسفر) نام دارد. سست كره، بخشي از گوشته است كه جريان دارد و ورقه ها بر روي آن حركت مي كنند.

                          

گوشته:

گوشته لايه اي است كه مستقيما بر روي سيما قرار دارد. اين لايه بزرگترين قسمت زمين است كه حدود 1800مايل ضخامت دارد. گوشته از سنگهاي بسيار داغ و چگال تشكيل شده است. اين لايه سنگي، ‌شبيه قير جريان مي يابد. اين جريان در اثراختلاف زياد درجه حرارت از كف تا بالاي گوشته مي باشد. حركت گوشته، دليل حركت ورقه هاي زمين است. درجه حرارت گوشته، از 1600درجه فارنهايت در بالاي آن تا 4000درجه در قسمتهاي قاعده اي اس،‌ تغيير مي كند.

جريانهاي همرفتي:

گوشته از مواد بسيار چگالتر و با ضخامت بيشتر ساخته شده است. ورقه ها بر رو ي آن مانند روغني كه بر روي آب شناور است،‌ شناورند. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه گوشته به سبب وجود جريانهاي همرفتي،‌جريان دارد.

جريانهاي همرفتي، به علت وجود موادبسيار داغي است كه از عميق ترين قسمت گوشته بالا مي آيند سپس سرد شده، دوباره پايين رفته، سپس داغ شده و باز بالا مي آيند و اين چرخه بارها و بارها ادامه مي يابد.

شما سوپ يا پودينگ را در ماهيتابه اي گرم مي كنيد و جريانات همرفتي را مي توانيد در اين مايع ببينيد كه شروع به حركت مي كند.

هنگامي كه جريانان همرفتي در درون گوشته جريان مي يابند، مي توانند پوسته را نيز به حركت درآورند. در اثر اين جريانات، پوسته آزادانه حركت مي كند.

نوار نقاله، دركارخانه جعبه ها را حركت مي دهد همانند جريانات همرفتي در گوشته، كه ورقه هاي زمين را حركت مي دهد.

                       

هسته خارجي:

هسته زمين، شبيه توپي است از مواد بسيار داغ(9000-4000 درجه فارنهايت). هسته خارجي آنقدر داغ است كه فلزات در آن همگي به صورت مايع هستند. هسته خارجي، 1800 مايل پايينتر از پوسته قرار دارد و حدود 1400مايل ضخامت دارد. هسته خارجي از نيكل و آهن مذاب تشكيل شده است.

هسته داخلي:

هسته داخلي آنقدر فشار و حرارت بالايي دارد كه فلزات به يكديگر فشرده شده و مانند مايع قادربه حركت نيستند. اما نيروهاي وارد شده به آنها باعث مي شود كه در جاي خود همانند يك جامد بلرزند. هسته داخلي، 4000 مايل پايينتر از پوسته است و حدود 800مايل ضخامت دارد. درجه حرارت در آن بيش از 9000درجه فارنهايت است و فشار 45 ميليون پوند براينچ مربع است. اين مقدار فشار، سه ميليون برابر فشار هوا بر سطح بدن شما در كنار درياست.

همراه با دوستانتان به سوالات زير پاسخ دهيد. اگر شما براي به دست آوردن جواب سوالات،‌نياز داريد كه به صفحات قبل بازگرديد،‌ استفاده از عنوان صفحات كه درست در پايين سوالات آمده، به شما كمك خواهد كرد.

1- نام چهار لايه تشكيل دهنده زمين را به ترتيب از خارجي ترين بخش تا هسته بنويسيد.

2-   چه چيز سبب مي شود كه گوشته جريان پيدا كند؟

3-   دو فلز اصلي تشكيل دهنده هسته خارجي و داخلي زمين كدامند؟

4-   توضيح شخصي شما از اين كه زمين چگونه به وجود آمده است، چيست؟

كارت 2، چهار لايه، به شما كمك خواهد كرد.

                              

    

                ++++++++++++++++++     تدریس       ++++++++++++++++++++++

بخش زمین شناسی

 (درس در یک نگاه ) سفر به اعماق زمین

    بخش عمده ی منابع و مخازن طبیعی مورد استفاده انسان مانند نفت ، گاز ، زغال سنگ ، آبهای زیرزمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی در لایه های درونی زمین واقع شده اند. پر ضروری است که ساختمان درونی زمین را مطالعه کنیم.

    دانشمندان ساختمان درونی زمین رابه کمک امواج لرزه ای مورد مطالعه قرار می دهند.

    آنها با استفاده از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مواد سازنده ی زمین، لایه های زمین را نامگذاری می کنند. براساس خواص شیمیایی لایه های زمین به سه لایه ی: 1- پوسته  2- گوشته 3- هسته تقسیم بندی می شوند.

    بر اساس خواص فیزیکی لایه های زمین به پنج لایه ی : 1- سنگ کره 2- خمیر کره 3- گوشته زیرین 4- هسته خارجی 5- هسته داخلی تقسیم بندی میشوند.

(درس در یک نگاه ) زمین پویا

   کشور عزیزمان ایران ، در بخشی از کره زمین واقع شده است که کمربند لرزه خیز آلپ - هیمالیا از آن عبور می کند. و از طرفی همین الآن که ما داریم صحبت می کنیم از آتشفشانهای نیمه فعال مانند  : دماوند ، تفتان و بزمان گازهای آتشفشانی خارج میشود.

     علاوه براینها پدیده ی رانش زمین در نواحی کوهستانی کشورمان به عنوان یک مخاطره طبیعی مطرح می باشد.

     بنابراین ضروری است فرزندان عزیزمان با پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه ، آتشفشان و رانش زمین که همگی آفریده ی خداوند است آشنا شوند و شیوه ی زیستن در کنار آنها را یاد بگیرند. لذا دراین درس با زمین لرزه و اثرات آن ( اجتماعی ، بهداشتی ، ساختمانی و ... ) آتشفشان و فواید و اثرات آن و حرکات دامنه ایی آشنا می شویم.


 اهداف / پیامدهای درس
سفر به اعماق زمین

       سطح 1: لایه های مختلف زمین را از طریق نقاشی ،  مدل و ماکت نشان دهند.

     سطح 2: برخی از ویژگیهای لایه های تشکیل دهنده ی زمین را از روی مدل توضیح دهید.

   سطح 3: بر اساس مدل ساخته شده تفاوتهای لایه های مختلف و اهمیت هر لایه را توضیح دهند.

اهداف / پیامدهای درس

زمین پویا

 سطح 1: با پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه ، آتشفشان وحرکات دامنه ایی  آشنا شوند

سطح 2: اثرات هر یک ازپدیده های طبیعی مانند زمین لرزه ، آتشفشان  و حرکات دامنه ایی را در زندگی خود بیان کنند.

—سطح 3: چگونه زیستن در کنار پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه و آتشفشان و حرکات دامنه ایی را بداند.

              حقایق درس    سفر به اعماق زمین

     امواج لرزه ای به درون زمین سفر می کنند.

       دانشمندان با استفاده از امواج لرزه ایی ، ساختمان درونی زمین را شناسایی می کنند .

      ساختمان درونی زمین بر اساس خواص شیمیایی به سه لایه ی پوسته ، گوشته و هسته تقسیم می شوند.

       ساختمان درونی زمین بر اساس خواص فیزیکی به پنج لایه ی سنگ کره ، خمیر کره ، گوشته زیرین ، هسته خارجی و هسته داخلی تقسیم می شوند.

حقایق درس
زمین پویا

 

      زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که در هنگام آزاد شدن انرژی ایجاد می گردد.

       زمین لرزه اثرات اجتماعی , ساختمانی و بهداشتی بر جای می گذارد.

     یک مخروط آتشفشان از قسمتهای مختلف تشکیل شده است.

      مواد آتشفشانی به سه حالت مایع , جامد و گاز از دهانه آتشفشان خارج می شوند.

—       آتشفشانها دارای فواید و ضررهایی هستند.

—       حرکت مواد بر روی دامنه ها به صورتهای مختلف انجام می شود.

—       حرکت موادبر روی دامنه ها باعث ایجاد ضررهایی می گردد.

(بایدها و نبایدها ) سفربه اعماق زمین

 

—       فیلم سفر به اعماق زمین را نمایش دهید و درباره ی آن با دانش آموزان  گفتگو کنید.

—       اگر در خیابان های اطراف مدرسه دستگاههای کمپرسور کندن آسفالت و یا ویبراتور بتن در حال فعالیت است ؛ دانش آموزان را به بازدید از آنها جهت درک بهتر مفهوم امواج لرزه ای ببرید.

—       با ایجاد لرزش در اجسام مختلف از دانش آموزان بخواهید که سرعت امواج لرزشی را در اجسام متفاوت باهم مقایسه کنند.

      از دانش آموزان بخواهید فعالیت های کلاسي را به دقت اجرا نمایند.

       برای مدلی که دانش آموزان از ساختمان درونی زمین می سازند نمره اختصاص دهید.

(بایدها و نبایدها ) زمین پویا

—       ازفیلم ها ی واقعی زمین لرزه و انیمیشن های شبیه سازی امواج زمین لرزه  در کلاس برای آموزش زمین لرزه استفاده کنید.

—        از دانش آموزان بخواهید که فعالیتهای درسي را به دقت انجام دهند.

—       در صورت وجود پدیده آتشفشان و رانش زمین در اطراف محل سکونت خود , از آنجا بازدید علمی به عمل آورید.

—       از فیلم های مستند مربوط به آتشفشانهای معروف دنیا در کلاس استفاده کنید.


     ++++++++++  پرسش وپاسخ های مرتبط    ++++++++++++

1- کدام لایه زمین کم ترین ضخامت را دارد؟

۱- گوشته
۲- پوسته
۳- هسته

۲- منابع معدنی را در کدام لایه زمین می توان یافت؟

۱- پوسته
۲- گوشته
۳- هسته

 

3- کدام لایه زمین از مواد نیمه جامد تشکیل یافته است؟

۱- پوسته
۲- گوشته
۳- هسته

 

4- هر دو قسمت از آهن و نیکل ساخته شده اند؟

۱- پوسته
۲- گوشته
۳- هسته

 

سوال یک دو سه چهار
جواب گزینه ۲ ۱ ۲ ۳سؤالات تشریحی


۱- چرا در زمین چاه می کنند؟

برای رسیدن به آب و نفت در زمین چاه می کنند.

۲- مواد کافی، نفت، آب و ذغال سنگ در کدام قسمت زمین قرار دارند؟

در قسمت پوسته

۳- پوسته زمین با گوشته چه تفاوتی دارد؟

پوسته نازک تر است و گوشته گرمای بسیار زیادتری از پوسته دارد. سنگ ها در گوشته به حالت مذاب و خمیری هستند.

۴- هسته در کدام قسمت زمین است؟ جنس آن از چیست؟

در قسمت مرکزی زمین و جنس آن از آهن و نیکل است.

۵- آتشفشان ها چگونه ایجاد می شوند؟

وقتی گرمای مواد مذاب زمین زیاد شود حجم بیشتری پیدا می کنند. ناگزیر برای خروج از زمین از قسمت هایی که احتمالاً پوسته نازک تر است، خارج می شوند.

۶- ازدهانه آتشفشان ها چه چیزهایی خارج می شود؟

مواد مذاب، جامد، گاز، گاهی مواد جامد آن قدر ریز هستند که به آنها خاکستر می گویند. گازها نیز ممکن است سمی و کشنده باشند.

۷- زمین لرزه چگونه ایجاد می شود؟

وقتی در بین سنگ های زمین شکاف ایجاد می شود، سنگ ها به یکدیگر ساییده می شوند و در اثر این ساییدگی مایه درونی زمین لرزش پیدا می کند و به صورت حرکت موجی، درون زمین مسیری را می پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شکستگی پوسته زمین و زمین لرزه می شود.

۸- زمین لرزه در چه جاهائی خرابی بیشتری به بار می آورد؟

در جایی که خانه ها گلی و سست باشند.

[ 93/08/17 ] [ 15:49 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

هفت خوان رستم

 

 

http://s3.picofile.com/file/7565269244/phoca_thumb_l_shah_nameh_17_.jpg 

 

خوان اول :                   

                 جنگ رخش با شیر


 

                      

رستم از پیش زال حرکت کرد و شبانه روز در حرکت بود طوری که راه دو روز را در یک روز طی کرد پس به فکر افتادغذایی تهیه کند پس به دشتی پراز گورخر رسید و رخش را تازاند و با کمند گورخری شکار کرد و بریانش نمود و خورد . لگام از سر رخش برداشت تا در دشت بچرد و خود به خواب رفت . در آن دشت شیری آشیانه داشت چون به سوی آشیانه اش آمد در آنجا کسی را دید خوابیده است و اسبی در اطرافش می چرد با خود گفت : اول باید اسب را از بین ببرم تا به سوار دست یابم . پس به سوی رخش تازید اما رخش با دو دست بر سرش کوبید ودندانهایش را به پشتش فرو برد و او را کشت وقتی رستم بیدار شد و جسد شیر را دید به رخش گفت : چه کسی به تو گفت باشیر بجنگی ؟ اگر تو کشته می شدی من با این ببر بیان و این مغفر چگونه به مازندران می رفتم؟ چرا نزد من نیامدی و بیدارم نکردی؟ اگر مرا بیدار میکردی بهتر بود . این را گفت و خوابید پس وقتی خورشید سر زد رستم تن رخش را شست و زین به روی آن نهاد و به سوی خوان دوم رفت.

خوان دوم :

یافتن چشمه آب


همینطور که به رفتن ادامه می داد از گرمای شدید هوا تشنه شد و آبی نمی یافت سر به آسمان فرو برد و از خدا کمک خواست . در همان زمان میشی در برابرش ظاهر شد پیش خود گفت : آبشخور این میش کجاست ؟ پس به دنبال او روان شد و به چشمه آبی رسید و سیراب شد و تنش را شست و بعد گورخری شکار کرد و خورد پس قبل از خواب به رخش گفت که با کسی درگیر نشود و اگر خبری شد او را از خواب بیدار کند.

 

 http://s1.picofile.com/file/7565276876/phoca_thumb_l_Shahnameh_2_7_.jpg

 

 

خوان سوم :

جنگ رستم با اژدها


ناگاه در دشت اژدهایی ظاهر شد که از سر تا پایش حدود هشتاد گز بود وقتی آمد و رستم را خفته و اسب را هم در حال چرا دید پیش خود گفت : چه کسی جرات کرد اینجا بخوابد ؟ حتی دیوان و پیلان و شیران هم از اینجا نمی گذرند پس به سوی رخش حمله برد . رخش اول به سوی رستم رفت و او را بیدار کرد ولی اژدها در دم ناپدید شد.

رستم عصبانی شد که چرا بیخود مرا بیدار کردی؟ دوباره خوابید . باز اژدها بیرون آمد و رخش دوباره به نزد رستم رفت و سروصدا راه انداخت و او را بیدار کرد . اما اژدها دوباره ناپدید شد . رستم به رخش گفت : اگر دوباره بیخود بیدارم کنی سرت را می برم و پیاده به مازندران می روم. اژدها سومین بار پدیدار شد اما رخش جرات نمی کرد به سوی رستم برود ولی بالاخره دوباره به صدا درآمد . وقتی رستم بیدار شد آشفته بود اما خداوند نگذاشت اژدها دوباره پنهان شود و رستم او را دید و تیغ کشید و به اژدها گفت: نامت را بگو که دیگر در جهان نخواهی بود . اژدها گفت : از چنگ من کسی جان سالم به در نبرده است . نام تو چیست؟ که مادرت باید برایت گریه کند .

چنین داد پاسخ که من رستمم                      ز دستان سامم هم از نیرمم

به تنها یکی کینه ور لشکرم                        به رخش دلاور زمین بسپرم

سپس با اژدها درآویخت. رخش که زور تن اژدها را می دید جلو آمد و پوست اژدها را با دندان کند طوری که رستم متعجب شد . رستم با تیغ سر اژدها را برید و زمین پر از خون شد و چشمه ای از خون او بوجود آمد . رستم نام یزدان بر زبان آورد و گفت : تو به من زور و دانش و فر و عظمت دادی و سپاس گذارد سپس به سوی آب رفت و سروتن شست .

 

 http://s1.picofile.com/file/7565279458/phoca_thumb_l_shah_nameh_20_.jpg

 

 

خوان چهارم :

کشتن رستم زن جادوگر را


رستم به سفرش ادامه داد به جایی رسید پراز درخت و گیاه و آب روان . چشمه ای دید و در کنارش جامی پراز شراب و غذا و نان یافت و متعجب شد . زن جادوگر وقتی رستم را دید خود را به شکل زیبایی درآورد . در کنار چشمه طنبوری بود . رستم آن را گرفت و می خواند که من آواره ای هستم که شادی از من گرفته شده است و من گرفتار جنگ شده ام . پس جادوگر با رویی زیبا نزد او رفت و رستم از دیدن او شاد شد اما تا رستم نام خدا بر زبان آورد جادوگر چهره زشت خود را یافت و رستم با خم کمندش سر جادوگر را به بند آورد و او را با خنجر به دو نیم کرد .

خوان پنجم :

گرفتاری اولاد به دست رستم


رستم به راهش ادامه داد تا به جایی رسید که روشنایی آنجا نبود گویی خورشید را به بند کرده اند از آنجا به سوی روشنایی رفت و جهانی سرسبز با آبهای روان دید . از رخش پایین آمد و ببر بیان را درآورد و شست و لگام رخش را برداشت تا بچرد . وقتی خود و ببر خشک شد آن را پوشید و خوابید .

دشتبان وقتی رستم و رخش را در کشتزارش مشاهده کرد با چوب به پای رستم زد و گفت : چرا اسبت را در این دشت چرا می دهی و کشت مرا پامال می کنی؟

رستم گوشهای او را گرفت و از بن کند . دشتبان به نزد پهلوان دلیر و جوانی به نام اولاد رفت و به او شکایت برد. اولاد با نامداران خنجردارش به سوی رستم رفت وپرسید: نام تو چیست ؟ چرا گوش این دشتبان را کندی؟ چرا اسبت را در کشتزار او چراندی؟ الان جهان را پیش چشمت سیاه می کنم . رستم گفت : اگر نام من به گوشت برسد در دم جان می دهی . پس چون شیر به میان لشکر اولاد رفت و همه را قلع و قمع کرد و سپس به سوی اولاد رفت و او را به کمند کشید و گفت : اگر راستش را بگویی و کمکم کنی با تو کاری ندارم . جای دیو سپید و پولاد غندی و بید و جایی که کاووس شاه زندانی است را به من نشان بده تا من شاه مازندران را کنار زده و تو را سر کار بیاورم . اولاد گفت : خشم را کنار بگذار تا جوابت را بدهم . صد فرسنگ تا زندان کاووس و از آنجا تا خانه دیو سپید نیز صد فرسنگ راه است که راهی دشوار است میان کوهی هولناک که پرنده پر نمی زند و دوازده هزار دیو جنگی در آنجا هستند. آنجا دیو بزرگی را می بینی بعد از آن سنگلاخی است که آهو هم از آن نمی گذرد و بعد رود آب که پهنای آن از دو فرسنگ هم بیشتر است و کنارنگ دیو نگهبان اوست و نره دیوان هم گوش به فرمانش هستند بعد از بزگوش تا نرم پای سیصد فرسنگی خانه دیوان است. از بزگوش تا مازندران راه بسیار بدی است و بعد لشکری مجهز به انواع سلاحهاست و هزارودویست پیل جنگی و تو به تنهایی از پس آنها برنمی آیی .رستم خندید و گفت : اگر با منی همراهم بیا و ببین که من یکنفره چه بلایی سرشان می آورم . حالا زندان کاووس را نشانم بده . پس بر رخش نشست و اولاد نیز از پسش دوان بود تا به کوه اسپروز رسیدند . در مازندران آتش روشن بود . رستم گفت : آنجا کجاست؟ اولاد پاسخ داد : آنجا مازندران است که دو بهره از شب بیشتر در آنجا نمی خوابند .رستم خوابید و وقتی خورشید سر زد برخاست و اولاد را به درخت بست و به راه افتاد .

  

 

خوان ششم :

جنگ رستم با ارژنگ دیو


رستم مغفر بر سر و ببر بیان بر تن کرد و به سوی ارژنگ دیو رفت و در میان لشکر دیو نعره زد . ارژنگ دیو بیرون آمد و وقتی رستم او را دید با اسب به سوی او تاخت و سر و گوشش را گرفت و سرش را از تن جدا کرد و به سوی دیوان انداخت . آنها ترسیدند و قصد فرار کردند . رستم شمشیر کشید و آنها را کشت و دوباره به کوه اسپروز برگشت و بند اولاد را باز کرد و دمی استراحت نمود و سپس از اولاد خواست تا جای کاووس شاه را نشانش دهد . وقتی به شهر رسیدند رخش خروش برآورد و کاووس صدایش را شنید و به ایرانیان گفت : روزگار سختی سرآمد . این صدای رخش است .

رستم نزد کاووس رسید . همه پهلوانان از طوس و گودرز و گیو و گستهم و شیدوس و بهرام دورش را گرفتند و شاد شدند . کاووس او را در آغوش کشید و از احوال زال پرسید و به او گفت : باید رخش را پنهان کرد زیرا وقتی به دیو سپید خبر برسد که ارژنگ دیو کشته شده با نره دیوان به اینجا می آید و بعد همه زحمتهایت بی ثمر می شود . تو الان به سوی خانه دیو برو تا به امید خدا سر او به خاک آوری باید از هفت کوه بگذری که دیوان در سرتاسر آن هستند بعد غار هولناکی می بینی که دور آن پراز نره دیوان جنگی است و در غار دیو سپید است . اگر بتوانی او را بکشی باید خون دل و جگر دیو سپید را بیاوری چون پزشک فرزانه ای گفته است که اگر خون دل او را به چشم بمالیم چشمان ما بینا می شود .

http://s3.picofile.com/file/7565287090/phoca_thumb_l_shah_nameh_19_.jpg   

 

خوان هفتم :

کشتن دیو سپید


رستم با اولاد به راه افتاد وقتی به هفتکوه رسید و نزدیک غار شد و در اطراف لشکر دیوان را دید به اولاد گفت : هرچه از تو پرسیدم درست پاسخ دادی اگر این سؤالم را هم درست جواب دهی تو را خوشبخت می کنم پس راه را به من نشان بده و از رازهای آن مرا با خبر کن . اولاد گفت : وقتی آفتاب گرم شود دیو به خواب می رود پس باید صبر کنی تا بتوانی پیروز شوی . دیگر از دیوان اثری نمی بینی به جز تعدادی جادوگر که پاس می دهند . پس رستم صبر کرد و دست و پای اولاد را بست و در زمان معین به میان سپاه رفت و سر همه را با خنجر زد و از آنجا به سوی دیو سپید رفت . غاری تیره چون دوزخ دید وقتی چشمش به تاریکی عادت کرد دیو سپید را دید که چون کوهی خوابیده بود . رویش چون شبه و مویش مانند شیر بود .

رستم در کشتنش عجله نکرد و غرید و دیو را بیدار کرد . دیو سنگ آسیاب را برداشت و به طرف رستم رفت . رستم با تیغ یک دست ویک پای دیو را برید و با او گلاویز شد . زمین پر از خون شده بود . رستم با خود گفت : اگر من امروز زنده بمانم همیشه جاودان خواهم بود . دیو سپید با خود گفت : از جانم ناامیدم اگر از چنگ این اژدها رها شوم نمی گذارم کسی مرا ببیند . سرانجام به نیروی یزدان تهمتن چنگ زد و دیو را از گردن بلند کرد و بر زمین کوفت و او مرد پس خنجر را فرو برد و جگرش را بیرون آورد . دیوانی که آنجا بودند همگی فرار کردند . رستم سروتن شست و به نیایش پروردگار پرداخت سپس بند اولاد باز کرد و جگر را به اولاد سپرد و به سوی کاووس حرکت کردند . اولاد گفت : در مازندران کسی نیست که همتای تو باشد . تو سزاوار تاج و تخت هستی . شایسته است که به قولت عمل کنی .

رستم گفت : من مازندران را به تو خواهم سپرد ولی باید ابتدا شاه مازندران را گرفت و در چاه انداخت و بعد دیوان دیگر را نابود کرد سپس اگر زنده بمانم به قولم عمل می کنم. کاووس باخبر شد رستم بازگشته است پس شاد شد و بر او آفرین گفت .

بر آن مام کو چون تو فرزند زاد                نشاید جز از آفرین کرد یاد

هزار آفرین باد بر زال زر                       ابر مرز زابل سراسر دگر

رستم خون را در چشمان شاه و همراهانش ریخت و همه بینا شدند . پس مدتی آسودند و سپس راه افتادند و دشمنان را در مازندران قلع و قمع کردند و آنقدر از جادوگران کشتند که خون روان شد . کاووس به لشکریان گفت : دیگر از کشتن دست بکشید سپس به رستم گفت :باید مرد دانایی یافت که نزد سالار مازندران رود و او را روشن کند . رستم پذیرفت و شاه نامه ای بر حریر سپید نوشت و در آن به شاه مازندران بیم و نوید داد و فرهاد را فرستاد تا نامه را به او برساند

[ 93/08/17 ] [ 15:43 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

 

جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی
نگاره خیالی
زادروز ۵۳۷
گنجه[نیازمند منبع]
درگذشت ۶۰۸
گنجه
آرامگاه گنجه
محل زندگی گنجه
ملیت ایران‌زمین[۱]
پیشه شاعر و داستان‌نویس
سبک سبک شعر فارسی عراقی
لقب حکیم نظامی
دوره سلجوقیان
آثار مخزن‌الاسرار, هفت پیکر
خسرو و شیرین, اسکندرنامه
لیلی و مجنون,دیوان حکیم نظامی
[ 93/07/27 ] [ 12:59 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

شیوه نامه ی تصحیح املاء

[ 93/07/27 ] [ 12:36 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

آزمايش‌هايي با اسيد و بازمقدمه

اين بار ما با آزمايش هاي ساده  شيمي شروع به معرفي اسيد و باز مي كنيم. خواهيم ديد كه چگونه اسيد‌يته‌ي مواد اندازه‌گيري مي‌شود؛ با تعدادي ازمعرف‌هاي اسيد و باز آشنا مي‌شويم؛ كاغذ PH‌سنج مي‌سازيم؛ تيتراسيون سركه را انجام مي‌دهيم؛ تعدادي ازمعرف‌ها (انديكاتورها)‌ي طبيعي را مي‌شناسيم و جدول رنگي آنها را تعيين مي‌كنيم. در بيشتر موارد ما از مواد خانگي و در مواردي از ابزار و موادي كه براي همين آرمايش‌ها خريداري كرديم استفاده مي‌كنيم.
آزمايش‌هايي كه شرح خواهيم داد نه تنها براي اجرا در مدرسه مناسب است بلكه در خانه براي علاقمندان هم انجام‌پذير است. سختي اين آزمايش‌ها مورد به مورد متفاوت است و به ‌عهده‌ي معلم يا اولياست كه متناسب با سطح درسي دانش‌آموز خود آزمايش‌هاي مناسب وي را انتخاب كنند.
اميدواريم شما معلمان عزيز با راهنمايي‌هاي خود ما را در بهبود اين مطالب ياري نماييد.

توجه! نكات ايمني:

هرگز از مواد خطرناك استفاده نكنيد.
از اسيد وبازهاي قوي استفاده نكنيد.
مواد شيميايي خطرناك را در ظروف غذا(مثل ليوان،بطري و شيشه ها) نريزيد چون ممكن است با مواد خوراكي و آشاميد‌ني اشتباه گرفته شود.
هرگز مواد شيميايي خطرناك را در اطراف خانه رها نكنيد.
در محيطي شبيه آزمايشگاه يا زير زمين يا انبار يا گاراژ كار كنيد.
در پايان هر آزمايش بشرها را خالي كنيد و آنها را بشوييد.
ظروف حاوي باقيمانده ي مواد شيميايي كه مي خواهيد دوباره مورد استفاده قرار دهيد را در مكان مطمئني دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
روي ظروف اسم محتويات و خطرناك بودن آنها را بنويسيد.
در هنگام استفاده از محلول آمونياك، در محيط باز يا اتاق داراي پنجره‌ي باز و تهويه كار كنيد.
به محض برداشتن مقدار آمونياك مورد نيازتان در ظرف را ببنديد.
بچه ها بايد حدودا 2 متر دورتر و در خلاف جريان هوا بايستند و همواره  بايد يك بزرگسال در جريان اينگونه آزمايش ها حضور داشته باشد.
شما مي توانيد مواد ولوازم آزمايشگاهي اين آزمايش‌ها را از فروشگاه‌هاي لوازم آزمايشگاهي كه اغلب در اطراف دانشگاه‌ها وجود دارد خريداري كنيد.

مراقب باشيد و از آزمايش‌هاي خود لذت ببريد.

 


واكنش شيميايي

اولين آزمايش و مشاهده براي معرفي مفهوم واكنش شيميايي ارائه مي‌شود كه مي‌توان آن را در مقطع ابتدايي انجام داد. اين آزمايش كمك مي‌كند بچه‌ها بفهمند چگونه اسيد و باز بر هم اثر مي‌كنند.

درنصف ليوان آب چند قاشق چاي‌خوري جوش‌شيرين بريزيد و آن را خوب هم بزنيد تا محلول يكنواختي حاصل شود. در همان ليوان يك قاشق غذا‌خوري سركه بريزيد. همان طور كه مشاهده مي‌كنيد مقدار فراواني كف ايجاد مي‌شود(شكل 2). چه اتفاقي اقتاده است؟
يك واكنش شيميايي بين سركه (يك اسيد) و جوش‌شيرين (يك باز) رخ داده است. اين دو ماده با هم واكنش داده و توليد نمك، آب و دي اكسيد كربن مي‌كنند. اين گاز حباب‌هاي كوچكي كه مي‌بينيد را ايجاد مي كند. دركل، مواد اسيدي و بازي با هم واكنش مي‌دهند و نمك و ساير مواد مثل آب و دي اكسيد كربن توليد مي‌شود. اگر مي‌خواهيد  واكنش با سرعت بيشتري انجام شود از آب گرم (نه جوش) استفاده كنيد.
نمكي كه در اين واكنش  توليد مي شود استات سديم است
:


CH3COOH + NaHCO3  = CH3COONa +H2O +CO2

CO2

H2O

CH3COONa

NaHCO3

‍CH3COOH

دي اكسيد كربن

آب

استات سديم

جوش شيرين

اسيد استيك
اسيدها، بازها و PH

در جهان ميليون‌ها ماده‌ي شيميايي وجود دارد. بعضي از آنها داراي خاصيت اسيدي و بعضي ديگر داراي خاصيت بازي هستند. اسيدها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروژن (+H) آزاد مي كنند. بازها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروكسيد (-OH) آزاد مي كنند (آزاد شدن يون دراين گونه واكنش ها تفكيك ناميده مي‌شود). يون هيدروكسيد آزاد با يون هيدروژن مولكول آب توليد مي كند:  H+ + OH- = H2O .
در اين حالت بازها  تراكم  يون هيدروژن را در محلول كاهش مي دهند. محلولي كه غني از يون‌هاي هيدروژن است را اسيدي و محلولي كه مقدار كمي يون هيدروژن دارد را بازي مي نامند. بعضي از اسيدها بصورت جزئي تفكيك مي‌شوند و به آنها اسيد ضعيف مي گويند؛ بعضي ديگر تفكيك كامل دارند و اسيد قوي ناميده مي‌شوند. بازها هم به همين ترتيب مي‌توانند ضعيف يا قوي باشند.
اسيدها و بازهاي رقيق كه كمتر اشباع هستند فعاليت كمتري در واكنش ها دارند. ميزان اسيدي و بازي بودن مواد بوسيله‌ي واحدهاي  PH اندازه گيري مي‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌اي بين 0 تا 14 دارد. موادي كه PH پائين‌تر از 7 دارند اسيد‌، آنهايي كه  PH مساوي 7 دارند خنثي و آنهايي كه PH بالاتر از 7 دارند را باز مي‌نامند. موادي كه PH خيلي پايين دارند اسيد قوي و آنهايي كه PH خيلي بالا دارند باز قوي هستند. اسيدها و بازهاي غليظ بسيار خورنده و خطرناك هستند.
(مطالب ذيل مخصوص دانش آموزان دوره‌ي دبيرستان است.)
PH سنجشي براي ميزان تراكم يا غلظت يون هيدروژن در محلول است. از آنجا كه تعداد رقم‌هاي اين كميت بسيار زياد خواهد شد، آن را با لگاريتم در مبناي ده نشان مي‌دهند و چون اين تراكم همواره از 1 كوچك‌تر است لگاريتم هميشه علامت منفي مي‌گيرد و براي جلوگيري از نوشتن علامت منفي، قرار داد شده كه همواره آن را با علامت مثبت بنويسند (يك علامت منفي به آن اضافه شده). بنابراين PH ،لگاريتم غلظت يون هيدروژن است و آن را اين‌گونه نشان مي دهند:              [+PH=-log[H     
 بنابراين هرگاه PH عدد كمتري داشته باشد، غلظت يون هيدروژن بيشتر است.

آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممكن است كه  آب مقطر يون هيدروزن آزاد داشته باشد؟ اين پديده به علت تفكيك جزئي برخي از مولكول‌هاي آب در اثر آشفتگي گرمايي است (H2O- ↔ H+ + OH). اين يون‌ها بلافاصله به هم مي‌پيوندند و مولكول‌هاي ديگر تفكيك مي‌شوند. به اين ترتيب يك تعادل دائمي در غلظت مولكول‌هاي تفكيك شده وجود دارد. 


 اندازه‌گيري PH

موادي وجود دارد كه قابليت تغيير رنگ دربرخورد با محيط‌هاي اسيدي و بازي دارند. اين مواد اصطلاحا «PH indicator» ، يا معرف PH  ناميده مي شوند. براي مثال «فنول فتالئين» و «بروموتيمول بلو» استفاده مي‌شود. معمولا براي اندازه‌گيري PH از كاغذهاي مخصوص آغشته به معرف استفاده مي كنند. اين كاغذ‌ها وقتي كه در محلول‌هاي اسيدي يا بازي فرو برده مي‌شوند، بلافاصله دچار تغيير رنگ مي‌شوند. در اين مورد كاغذ ليتموس (يا ترنسل) براي همه شناخته شده است. (شكل 3). امروزه اندازه‌گيري PH بوسيله‌ي ابزارهاي الكترونيكي مثل‌ «PH متر» امكان‌پذير شده است (شكل 4).

كاغذ ليتموس
ليتموس ماده‌اي است كه از گلسنگ‌هاي خاصي بدست مي‌آيد.ليتموس قابليت اين را دارد كه در مقابل مواد اسيدي به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازي به رنگ آبي در آيد. در بسته‌بندي كاغذ ليتموس يك مقياس رنگي وجود دارد كه رنگ كاغذ در PH مورد نظر را نشان مي‌دهد(شكل3).

استفاده از كاغذ ليتموس:
استفاده از كاغذ ليتموس بسيار ساده است. ابتدا گوشه‌ي انتها‌ي كاغذ را در مايعي كه مي‌خواهيد آزمايش كنيد فرو ببريد و به سرعت خارج كنيد. PH مايع با مقايسه رنگ كاغذ با جدول رنگي يا مقياس در اختيارتان مشخص مي‌شود.

PHمتر وسيله‌اي الكترونيكي است كه بخش حبابي شكل آن حساس به غلظت يون هيدروژن موجود در محلول مورد آزمايش است. سيگنالي كه بوسيله‌ي حباب ايجاد مي‌شود تقويت شده و به نمايشگر فرستاده مي‌شود. قبل از استفاده از PHمتر بايد آن را ست (استاندارد) كرد. براي اين كار الكترود آن را در محلول بافربا  PH معلوم قرار مي‌دهيم. اگر PH دقيق رانشان ندهد دستگاه را روي PH اسمي بافر، به كمك دكمه‌هاي روي نمايشگر تنظيم مي‌كنيم (شكل 4).
در آزمايشي كه شرح داديم PH محلول اشباع جوش شيرين، سركه و محلول حاصل از تركيب اين دو را  به كمك كاغذ ليتموس اندازه بگيريد. اگر PHمتر در اختيار داريد آزمايش را با آن تكرار كنيد.

عصاره‌ي كلم قرمز يك معرف!

همان‌طور كه ديديم اسيد و باز قابليت تغيير رنگ مواد مشخصي را دارند. اين مسئله در مورد عصاره‌ي كلم قرمز هم صادق است. اين مايع داراي رنگ آبي مايل به بنفش است، ولي در مقابل مواد اسيدي به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازي به رنگ سبز و حتي زرد  در مي‌آيد. بگذاريد ببينيم چطور مي‌توان از عصاره‌ي كلم براي اندازه گيري PH مواد مختلف استفاده كرد.

كلم قرمز را مي‌توانيد در فصل زمستان و بهار به راحتي پيدا كنيد. آن را به قطعات كوچك برش بزنيد (شكل 6). و در ظرفي بريزيد. مقداري آب بر روي آن بريزيد تا اندازه‌اي كه سطح كلم‌ها را بپوشاند. حدود نيم ساعت آن را بجوشانيد و بگذاريد سرد شود. عصاره كلم را در ظرف كوچك‌تري بريزيد(شكل8). كلم‌ها هم قابل مصرف هستند و مي‌توانيد در غذا مصرف كنيد.
از عصاره‌ي كلم قرمز به عنوان معرف در فاز مايع استفاده كنيد.

چند قطره از مايع را روي يك سطح سفيد بريزيد و تغيير رنگ آن را هنگامي كه با سركه و جوش شيرين تركيب مي‌شود ببينيد. مي‌توانيد مشاهده كنيد كه اين مايع در مقابل سركه يا آب ليمو، قرمز و در مقابل جوش شيرين به رنگ سبز در مي‌آيد.(شكل9).

يك سانتيمتر عصاره را در ليوان شفافي بريزيد. ليوان را تا نصفه از آب پر كنيد. حالا مقداري سركه در آن بريزيد و تغيير رنگ آن را مشاهده كنيد. آزمايش را دوباره تكرار كنيد و اين بار به جاي سركه از جوش شيرين استفاده كنيد.آماده‌سازي كاغذ PH با عصاره ي كلم قرمز
مقداري كاغذ صافي سفيد (porous) ببريد و آنها را در عصاره غوطه‌ور كنيد تا كاملا عصاره به خورد كاغذ برود(شكل 10). بعد از نيم ساعت كاغذها را خارج كنيد و كنار بگذاريد تا خشك شود(شكل 11). بعد آنها را بصورت نوارهاي كوچك ببريد. مي‌توانيد آنها را ماه‌ها نگه داريد. اگر مي‌خواهيد عصاره كلم را نگه داريد آن را در يخچال بگذاريد چون بعد از مدتي فاسد خواهد شد.

 

خوب حالا زمان آن رسيده كه از كاغذهاي PH دست‌سازمان استفاده كنيم:
در اين بخش ما به اندازه‌گيري بعضي مواد معمولي خواهيم پرداخت. ما اين كار را با كاغذ ليتموس و PHمتر انجام خواهيم داد. از كاغذهاي كلم قرمزي كه درست كرديم هم استفاده خواهيم كرد. در جدول مقابل مقدار PH كاغذ ليتموس و PHمتر را بنويسيد. رنگي كه از كاغذ كلم بدست مي‌آوريد را با مداد رنگي در جدول رنگ‌آميزي كنيد.

[ 93/07/26 ] [ 20:37 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

با سکه های 50 و 100

"با سکه های 50 و 100 تومانی به چند حالت می توان 500 تومان درست کرد؟"

در اینجا این سوال پیش میاد که حتما باید از سکه های 50 و 100 تومانی "با هم" استفاده کنیم یا  می توان "فقط" از سکه های 50 تومانی برای درست کردن 500 تومان استفاده کرد؟ و یا فقط از سکه های 100 تومانی استفاده کرد؟

اجازه بدید این ابهام رو با نگاهی به خود کتاب برطرف کنیم.
 
در کاردر کلاس صفحه 127 این سوال اومده:
"تمام حالت های ممکن را برای هر یک از موارد زیر بنویسید

اعداد سه رقمی که در آن ها رقم های 7 و 5 و 3 به کار رفته است( بدون رقم تکراری)"

همچنین سوال 3 راهبرد الگوسازی صفحه ی 3 کتاب:
 

" با سه رقم 7و2و5 تمام عدد های سه رقمی ممکن را بنویسید"

از مقایسه این دو سوال متوجه میشیم که نظر مولف در این کتاب بر این است که هر جا تکرار مجاز نباشد در خود سوال قید می شود.

بنابراین  چون در  سوال سکه ها قید نشده که تکرار مجاز نیست و یا معادل آن " به چند حالت می توان 500 تومان درست کرد به طوریکه هم از سکه های 50 تومانی و هم از سکه های 100 تومانی استفاده شود"
در نتیجه حالت 10 تا سکه 50 تومانی و 5 تا سکه 100 تومانی نیز قابل قبول است و برای این سوال 6 حالت ممکن است.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
8    1
6 2
4 3
2 4
0 5
10 0

 

[ 93/07/21 ] [ 19:40 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]


تست هوش فقط در 5 ثانیه جواب بدین

 

 

 


تست هوش باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن جواب درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در ۱۰ میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد (آسانی سوالات شما را گول نزند !!!)
- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

۲- اگر دکتر به شما ۳ قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت ۱ قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

۳- من ساعت ۸ شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که ۹ صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

۴- عدد ۳۰ را به نیم تقسیم کنید وعدد ۱۰ را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

۵- مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

۶- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

۷- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

۸- اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

۹- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

۱۰- اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

پاسخ تست ها
۱- تمام ماهها حداقل ۲۹ روز را دارند

۲- یک ساعت (شما یک قرص را در ساعت ۱ و دیگری را درساعت ۱/۵ و بعدی را در ساعت ۲ می خورید)

۳- ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت ۹ که برسد زنگ میزند که
ساعت ۹ شب است

۴- حاصل ۷۰ است ( تقسیم بر نیم معادل ضرب در ۲ است)

۵- او ۹ گوسفند خواهد داشت

۶- کبریت

۷- سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد

۸- همان۲ سیب

۹- هیچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

[ 93/07/21 ] [ 19:32 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

نمونه سوالات ریاضی فصل اول راهبرد های حل مسئله

نمونه سوالات ریاضی فصل اول راهبرد های حل مسئله

 

1-یک ساختمان 10 طبقه دارد. هر طبقه 4 واحد دارد.
2 طبقه چند واحد دارد؟
3 طبقه چند واحد دارد؟
7 طبقه چند واحد دارد؟

2-یک ساختمان 5طبقه ساخته شده است. بالاترین طبقه ٢ واحد دارد و هر واحد ٣
اتاق خواب دارد. هر یک طبقه که پایین م یرویم، ٢ واحد به تعداد واحدهای طبقه ی بالا
اضافه م یشود.
 بالاترین طبقه چند اتاق خواب دارد؟
 پایین ترین طبقه چند اتاق خواب دارد؟
 چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقات وجود دارد؟
 چه الگویی بین تعداد اتاق خوابهای طبقات وجود دارد؟

3-امیرحسین می خواهد براي دوستش نامه اي بفرستد. هزینه پست این نامه 1290 تومان محاسبه شده است. در دفتر پست فقط تمبرهاي 160 تومانی و 70 تومانی موجود است. او مجبور است تعدادي تمبر 160 تومانی و تعدادي هم تمبر 70 تومانی برروي نامه بچسباند تا مجموع 1290 تومان شود. به نظر شما او چه تعداد تمبر 70 تومانی باید روي پاکت بچسباند؟

4- 3 دانش آموز هر کدام دو جعبه مداد رنگی دارند. یک جعبه ی 6 تایی و یک جعب هی 12 تایی. در هر جعبه ی 6 تایی یک رنگ زرد و در جعبه ی 12 تایی 2 رنگ زرد وجود دارد. این سه دان شآموز رو یهم چند تا مداد رنگی زرد دارند؟

5-اگر گنجایش 5 پارچ و 4 لیوان برابر گنجایش 3 پارچ و 10 لیوان باشد . گنجایش یک پارچ برابر چند لیوان است؟


6-ریحانه 3 ساله و خواهرش فائزه 5 ساله است. هنگامی که حاصل جمع رقم هاي سن این دو نفر دوباره 8 شود، سن ریحانه چقدر خواهد شد؟

7-چه عددهای یک رقمی هستند که اگر در خودشان ضرب شوند، حاصل آن ها بیشتر
از 30 می شود؟

8-مهدی، حمید، جواد و محسن در حیاط ایستاده اند. قدّ مهدی از همه بلندتر و جواد از همه کوتاه تر است. قدّ محسن بین حمید
وجواد است. با رسم شکل مناسب این 4 نفر را از کوچک به بزرگ در یک صف نشان دهید.
نام هرکدام را زیر شکل مربوط به آن بنویسید.

9-حاصل جمع دو عدد طبیعی 10 و حاصل ضرب آن دو عدد بیشترین مقدار را دارد. این حاصل ضرب چند است؟

منابع: سایت ریاضی هفتم:ابوطالب تاسا

کتاب ریاضی سوم ابتدایی جدید


برچسب‌ها: ریاضی, نمونه سوال

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مهر 1392ساعت 21:52  توسط محمد مهدی بهاروند  |  یک نظر

 


 

از اول صفحه ی 3تا پایان فصل اول


اول از همه باید بگم نوشته های من آبی و نوشته های کتاب قرمزه .دوما من برای این پی دی اف کتاب ها رو نمی ذارم چون بنا بوده امروز توزیع بشه.

 

راهبرد حذف حالت های نامطلوب
با توجه به شرایط و اطلاعات مسئله م ی توانید حال ت های نامطلوب و نادرست را کنار بگذارید تا با حذف آنها
پاسخ مسئله و یا همان حال تهای مطلوب به دست آیند. برای پیداکردن تمام حال تهای ممکن م یتوانید از راهبرد
الگوسازی استفاده کنید. ابتدا فهرستی از تمام حالتها به دست آورید. سپس با توجه به شرایط گفته شده در مسئله،
حالتهای نامطلوب را حذف کنید.

1 مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 70 است. سن بزر گ ترین نفر چقدر است؟

در این قسمت شما با کشیدن جدول از یک عدد مثلا 10 شروع می کنید و سن نفرات دوم و سوم را تعیین می کنید و بعد آن را بررسی می کنید.بعد از نتیج گیری جواب را به دست بیاورید

سوال بعدی هم چندان سخت نیست خودتان حل کنید و اگر مشکل داشتید بپرسید

راهبرد الگویابی
در ریاضی با دو نوع الگوی عددی و یا هندسی مواجه می شویم. کشف الگو، رابطه و نظم موجود در بین
دنباله های عددی و یا هندسی کمک می کند تا بتوانید خواستهٔ مسئله را پاسخ دهید.این راهبرد در مسئله هایی کاربرد دارد
که بین شکل ها و یا عددها الگو و رابطهٴ خاصی وجود داشته باشد

1 سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید.رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

از یک سمت عددهارا بگیرید رابطه بین اولی و دومی را که تشخیص دهید بقیه اش راحت است

2 شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟

دانه دانه بشمارید و ببنید چگونه اضافه شده اند طبق الگو در شکل دهم تعداد چوب کبریت می توانید تشخیص دهید.

البته یک  فرمول دارد که هرکس جواب صحیح را برای من بفرستد فرمول رابرایش به ایمیل ارسال میکنم

3 اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ 6، رنگی است؟

در این جا همانطور که در شکل کتاب مشاهده می کنید صورت کسر یا تعداد شکل رنگی همان شماره شماره شکل است.پس الگویابی ما برای مخرج است که تعداد کل شکل است و بعداز به دست آوردن چند شکل الگویی به دستتان می آید طبق الگو پیش رفته رته و کل شکل های شکل ششم را به دست آورید

البته  این برای شکل های بزرگ به کارتان نمی آید سعی کنید فرمول این شکل را به دست بیاورید

راهبرد حدس و آزمایش
ممکن است یک مسئله روش و راه حل مستقیمی نداشته باشد و یا رسیدن به جواب طولانی و دشوار باشد.
شما می توانید با یک روش منطقی و منظم پاسخ احتمالی مسئله را حدس بزنید سپس با توجه به شرایط گفته شده در
مسئله حدس خود را بررسی و با توجه به نتیجهٔ به دست آمده حدس بعدی را بزنید تا کم کم به پاسخ مسئله نزدیک
شوید. برای نشان دادن حدس ها و آزمایش های خود راه حل مناسبی پیدا کنید

1 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک پارکینگ وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ های آنها 45 عدد
باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در پارکینگ وجود دارد؟

طبق جدول پیش بروید . تعداد دوچرخه ها از یک عدد رند مثلا 10+10عدد دوم و عد اول شروع کرده و تعداد دوچرخه ها و سه چرخه هارا افزایش و کاهش دهید تا به جواب مورد نظر بنویسید

2 دو زاویهٔ متمم اند. یکی از این زاویه ها از 3 برابر زاویهٔ دیگر 10 درجه بیشتر است. اندازهٔ هر زاویه راپیدا کنید.

هر حدسی می تواند باشد سعی کنید از زاویه های پایین شروع کنید و بالا بروید شاید عدد مانند 25 باشد شاید هم نباشد به هر حال احتیاط کنید!

به جای..... چه عددی می توان قرار داد؟      31=10+......*3

 در اینجا هم مانند موارد قبل عدد را انتخاب کنید شروع کنید محاسبه کنید و جوابهایتان را بررسی کنید تا به جواب ایده آل برسید

 

راهبرد زیر مسئله
مسئلهٔ پیچیده و چند مرحله ای را به مسئلهٔ ساده و مرحله به مرحله تبدیل کنید. فهرستی از این زیر مسئله ها را
درست کنید؛ سپس به ترتیب به آنها پاسخ دهید. اگر ترتیب زیر مسئله ها را درست تشخیص داده باشید، حل هر زیر مسئله
به حل مسئلهٔ بعدی کمک می کند تا در نهایت به خواستهٔ اصلی مسئله برسید

1 پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. اوحساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که
دوست دارد بخرد.قیمت کیف چقدر است؟

این مسئله را تکه تکه حل کنید.5 هفته پس انداز او چه قدر می شود؟ بعد قیمت کیف چه قدر است؟معادله کنید و مسئله را حل کنید

2 طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12 ، 6 و 3 متر است. می خواهند کف و دیوارهای این استخر را
رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع 3/ 0 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

برای حل این سوال دقت داشته باشید باید مساحت 5 مستطیل را به دست بیاورید .و بعد تناسب ببندید.خودتان مساحت هارا به دست بیاورید و یا باید تناسب ببندید

3 میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هرکیلوگرم 2500 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت
هرکیلوگرم 1500 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت. این
میوه فروشی از این کار خود چقدر سود برده است؟

حساب کنید 500تومان ضرب در 40 کیلو و 500تومان ضرب در 40 کیلو چرا؟حساب کنید و دلیل را بفهمید چون معلم از شما می پرسید

راهبرد حل مسئلۀ ساده تر
برای حل بعضی از مسئله ها،ابتدا مسئلهٔ ساده تر و مرتبط با آن را حل می کنیم سپس با استفاده از نتیجه و
پاسخ مسئلهٔ ساده شده جواب مسئلهٔ اصلی را به دست می آوریم. برای ساده کردن مسئله می توان از عددهای تقریبی
یا عددهای کوچک تر استفاده کرد. برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئله اصلی از راهبرد الگویابی استفاده
می کنیم و الگوی کشف شده در مسئلهٔ ساده را به مسئلهٔ اصلی مرتبط می کنیم

1 قطر خورشید 1392530 کیلومتر وقطر کره زمین 6/ 12756 کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند

برابر قطر زمین است؟

تقریب بزنید ساده است نیست!!!

2 حاصل عبارت را به دست آورید. 

در این مسئله باید الگویابی کنید چند کسر را  جمع کنید ببنید چه الگویی می یا بید بر اساس آن کسر آخر را حل کنید.

3 اگر 10 نقطه را که روی یک خط نیستند، دو به دو به هم وصل کنیم؛ چند پاره خط به وجود می آید؟

شکل بکشید تعداد قطر ها را به دست بیاورید و +تعداد ضلع ها بکنید می شود تعداد پاره خط ها را به دست بیاورید بعد از به دست آوردن چند پاره خط در شکل ها یک الگو و فرمول پیدا کنید.

راهبرد روش های نمادین
بسیاری از مسئله ها را می توان به کمک نمادهای جبری به یک معادله تبدیل کرد.از فصل سوم به بعد می توانید
از این راهبرد نیز استفاده کنید. در بعضی از مسئله ها نیز ممکن است از مدل سازی هندسی استفاده کنیم. تبدیل مسئله
به یک شکل هندسی و حل هندسی آن نیز نوعی روش نمادین یا مدل سازی به شمار می رود.

1 احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند.قیمت هر دفتر چقدر است؟

این را به صورت یک معادله این چنینی بنویسید                                                             30000=4*......*2000

حل کنید و جواب هارا به دست بیاورید

2 فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند.اگر این کتاب 100 صفحه داشته
باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

این هم به صورت معادله بالا بنویسید و حل کنید

3 یک سالن مستطیل شکل است. می خواهند در مکانی از سقف این سالن دریچهٔ کولر قرار دهند، به طوری که
از 4 گوشهٔ آن به یک اندازه باشد. محل دریچه را تعیین کنید.

شاید خیلی ها فکر کنید وسط سالن ولی چرا وسط سالن و چرا ؟راهبرد روشه نمادین است روش شکلی شکلی را به عنوان نماد استفاده کنید و بر اساس دلیل بیان کنید وسط سالن جواب منطقی نیست

مرور راهبردها
در حل این مسئله ها از راهبردهایی که آموخته اید، استفاده کنید. ممکن است در حل مسئله ای راه، جدیدی
به ذهن شما برسد که با راهبردهای آموزش داده شده متفاوت باشد. برای حل مسئله ها می توانید از ماشین حساب
استفاده کنید. در مورد راهبردهای مختلف با هم کلاسی های خود گفت وگو کنید. ممکن است یک مسئله با چند
راهبرد حل شود یا چند نفر از یک راهبرد استفاده کنند ولی نحوهٔ به کار بردن آنها متفاوت باشد. برای مثال چند نفر
یک مسئله را با راهبرد رسم شکل حل می کنند اما نحوهٔ شکل کشیدن آنها ممکن است متفاوت باشد. در یک کلاس
ریاضی خوب و فعال، تنوع راهبرد و راه حل وجود دارد.


یک سوم دانش آموزان کلاسی بسکتبال ویک پنجم دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می کنند.که تعدادشان 14 نفر است،بازی آنها را تماشا می کنند. این کلاس چند دانش آموز دارد؟

می توانید از روش رسم شکل که به عنوان نماد کلاس است استفاده کنید و حل کنید و راه حل حل کنید ولی به اول و توضیحات کتاب توجه کنید.

2 مساحت مربعی به ضلع 100 سانتی متر، 1متر مربع است. اگر از ضلع مربع 10 درصد کم کنیم، مساحت
مربع چند درصد کم می شود؟

10درصد را بهتراستد از 100سانتی متر کمئ کنید ضرب کنید تبدیل کنیدو حل کنید

هر کاری نتوانستید انجام بدهید از بزرگتر هایتان بپرسید

3 کشاورزی زمین خود را به نسبت های زیر بذر پاشی کرده است:
گندم: % 45 جو: % 5/ 37 ذرت: % 5/ 17
اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید

اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید.

تناسب ببندید درصد ها را به کسر تبدیل کنید به طوری که یک کسر واحد تشکیل بدهید و بعد دوباره تناسب ببندیدو.این مسئله بسیار سخت است بسیار فکر کنید.

4 حاصل عبارت را پیدا کنید

ای سوال الگویابیست مانند نمونه های بالا حلش کنید

در یک کارگاه تولید کفش 4960 جفت کفش تولید شده است سه هشتم آنها پسرانه و بقیه دخترانه است.اگرقیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد، درآمد این کارگاه چقدر است؟

تعداد کفش پسرانه و دخترانه را به دست بیاورید و بعد در آمد را به دست بیاورید فقط کلمه از علامت ضرب را یاخود به همراه دارد مانند سه هشتم از4960 علامت ضرب دارد این هم راهنمایی!!!

6 سارا یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی انجام می دهد.مهرهٔ او روی نقطهٔ سه دوم است. او ابتدا مهره اش را خانه به سمت راست، سپس 4 خانه به سمت بالا و در انتها 2 خانه به سمت چپ آورد.در حال حاضر مهرهٔ سارا
روی کدام نقطه قرار دارد؟
همان مولفه هاست که باید حل کنید .نمودار رسم کنید و راه را بروید

7 چه کسری از شکل زیر رنگی است؟ توضیح دهید

شکل را تقسیم کنید و و به تکه های کوچکتر و اگر در یک شکل یک شانزدهم است در چهار شکل.....

اگر دیوارهای یک استخر با طرح زیر کاشی کاری شده باشد، چه کسری از دیوار کاشی سبز دارد؟

شکل هارا بشمارید مشخص است دیگر!!!!

9 به چند حالت حاصل ضرب 2 عدد طبیعی 36 می شود؟ در کدام حالت حاصل جمع، کمترین مقدار است؟

الگوسازی یا تفکر نظام دار است جدول بکشید و حل کنید

عددی را 5 برابر و 3 عدد از آن کم کردیم، حاصل 32 شد. عدد موردنظر چند است؟

راهی که مسئله رفته را برعکس کنید معادله را برعکس منید و حل کنید یا از راه روش های نمادین استفاده کنید و حل کنید

پایان فصل اول

موفق باشید

 


برچسب‌ها: ریاضی
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 19:54  توسط محمد مهدی بهاروند  |  نظر بدهید

 


در اول دوصفحه اول درس ریاضی

دوستان در اول دو صفحه از کتاب ریاضی را مورد بررسی قرار می دهیم و من در مورد سوالات شما راهنمایی می کنم ولی سوالی را به طور کامل حل نمی کنم تا خودتان لذت حل کردن مسئله را بچشید.متن کتاب به صورت قرمز و راهنمایی من آبی است .
راهبرد رسم شکل کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حل مسئله کمک یا به طور کامل آن را حل کند؛ به طور یکه نیازی بهنوشتن عملیات و محاسبه نباشد. ممکن است این شکل در ذهن شما باشد. منظور از رسم شکل نقاشی نیست؛بنابراین از ترسیم های ساده برای درک بهتر و یا حل کردن مسئله استفاده کنید.

1-یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصلهٔ یک متر از لبهٔ باغچه دورآن نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟
شما باید در حل این مسئله به این توجه داشته باشید که این باغچه چهار طرف دارد و فاصله تا باغچه هم یک متر است .اگر جواب را فهمیدید در قسمت نظر ها به صورت خصوصی و با طرح نام بگویید و من اسمتان را در زیر پست می نویسم
2 توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالامی آید. این توپ از لحظهٔ رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین می خورد، چند متر حرکت کرده است؟

برای این سوال شکل بکشید و حل کنید سوال بسیار ساده ای است مجموع رفت و برگشتها را جمع بزنید

3 قورباغه ای می خواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می رود و هر بار 2 متر سُرمی خورد و پایین می آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او با چند جهش به بالای دیوار می رسد؟

برای این سوال شکل بکشید (مثلا مستطیل)و درجه بندی کنید تعداد پرش ها را بشمارید حواستان باشد 9پرش نمی شود خوب دقت کنید و با فلش مسیر رفت و آمد را مشخص کنید.اگر حل کردید بریم صفحه بعد

راهبرد الگوسازی در بعضی مسئله ها لازم است همهٔ حالت های ممکن را بنویسید. برای ای نکه حالتی از قلم نیفتد، لازم است آنها رابا نظم الگو و ترتیبی مشخص بنویسید. الگوسازی کمک می کند که مطمئن شوید همه حالت ها را نوشته اید. بنابراین درمسئل ههایی که لازم است همهٔ جواب ها و پاسخ های ممکن را بنویسید، می توانید از این راهبرد استفاده کنید(الگوسازی همان تفکر نظام دار سال ششم است که در کتاب هفتم تغییر نام یافته است و با الگویابی  متفاوت است)
1- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد.جدول را با یک نظم و ترتیب کامل بکشید
کوچک ترین عدد طبیعی چیست؟حاصل ضرب آن در چه عدد 24 می شود؟اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددها را پیدا کنید.
به نظرم اینجا توضیح کتاب بیشتر به کارتان می آید از توضیحات کتاب استفاده کنیدو مسئله را حل کنیدو اگر اشکال داشتید بپرسید تا کمکتان کنم.

3-با انگشتان یک دست به 5 صورت می توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می توان عدد 2 را نشان داد؟

شما از یک انگشت شروع کنید بشمارید و دقت کنید حتما دو انگشت نباید کنار هم باشدانگشت شصت و انگشت کوچک آخر هم نوعی نشان دادن دو است پس از یک انگشت شروع کنید و بشمارید ایراد داشتید بپرسید

3-با سه رقم 7 و 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید.

از یک عدد مثلا 257شروع کنید اعدادی که اولشان دو است را بنویسید و بعد 7مانند775وبعد5مثلا555دقت کنید عددهای تکراری مثلاسه 2که می شود222یا255را می توانید بنویسید حتما نباید سه عدد باهم فرق کنند

4-با سکه های 50 و 100 تومانی به چند حالت می توان 500 تومان درست کرد؟

شما باید در  اینجا به درستی سوال را بفهمید . دقیقا منظور این سوال این گونه بوده است که مثلا 3 عدد اسکناس 100تومانی می شود 300 تومان با4 تا 50 تومانی که میشود 200تومان  و 300تومانو200تومان 500تومان میشود بقیه ی حالتهارا اول برای صدتومانی ها و بعد برای 50 تومانی ها در نظر بگیرید. موفق باشید

[ 93/07/21 ] [ 19:7 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

چرا بادکنک به دیوار چسبید؟

چرا بادکنک به دیوار چسبید؟

القای بار هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جسم دارای بار منفی سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری می‌شود. این امر ناحیه‌ای در جسم دوم ایجاد می‌کند که دارای بار مثبت‌تری است. سپس یک نیروی جاذبه بین دو جسم اعمال می‌شود. برای نمونه، هنگامی که یک بادکنک مالش داده می‌شود، در نتیجهٔ ایجاد نیروی جاذبه بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که دارای بارهای الکتریکی مخالف هستند، بادکنک به دیوار می‌چسبد (سطح دیوار به دلیل القای بار دارای بار الکتریکی می‌شود. این امر به این ترتیب اتفاق می‌افتد که الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند).

برخی ازسوالات درس

 

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمال می دهیم در واقع ......... داده ایم

د ) آزمایش ج ) نتیجه گیری ب ) فرضیه الف ) نظریه

2 ) اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟ 

د ) نتیجه گیری ج ) جمع آوری اطلاعات ب) ارائه فرضیه الف ) مشاهده

3 )چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند ؟

د ) همه محققان ج ) استادان ب ) مهندسان الف ) پزشکان

4 )به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟

د ) مشاهده ج ) ارائه فرضیه ب ) نتیجه گیری الف ) آزمایش

 5) آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

د ) جمع آوری اطلاعات ج ) نتیجه گیری ب ) آزمایش الف ) فرضیه

6 )به چه علت گاهی انسان به جای استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگری و حدس وگمان روی می آورد؟

□ د) مفیدبودن این روش ج ) فقر ب ) اجبار الف ) کمبود دانش

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) علی برای خودش و خواهرش مقداری شکر را در دو لیوان چای ریخت چای لیوان علی ولرم بود و لیوان خواهرشداغ بود . او مشاهده کرد که شکر در لیوان خواهرش سریعتر حل شد او گفت شاید شکر در مایعات داغ زودتر حل شود . این گفته او یک ................. است .

2 ) محمد کمی در درس هایش ضعیف شده بود و فکر کرد شاید علت آن از روش مطالعه باشد پس برای اینکه به جواب خودش برسد در زمینه روشهای مطالعه به بررسی پرداخت ( کتابخانه ، پرسش از معلمان ، اینترنت و ... ) و هرکدام را یادداشت کرد . به نظر من محمد فعلا درانجام تحقیق خود در مرحله...................... است.

ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

1 ) بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم .

2 ) باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر .

3 ) نتیجه گیری از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید .

4 ) آزمایش ها برای درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود .

5 ) مشاهده یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .

6 ) فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوری شده مطرح می شود .

7 ) به بیان نظر در باره نتیجه نهایی یک مسئله علمی ( که با آزمایش های مختلف به اثبات رسیده است ) فرضیه سازی می گویند .

8 ) وقتی که چیزی را مشاهده می کنیم و سپس برای علت آن پاسخ یا پاسخ های احتمالی طرح می کنیم نظریه پردازی کرده ایم .

د ) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید .

هر کدام از کارهای دانش آموزان چه مرحله ای از روش حل مسئله (روش علمی حل مسئله ) را ثابت می کند؟ در جلوی آن بنویسید .

1 ) دانش آموزان برای برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضای مدرسه و کلاس را تماشا می کنند .

2 ) آنها هر چه را که لازم دارند و هر چه را که می خواهند در کلاس قرار دهند یادداشت برداری می کنند .

3) دانش آموزان برای آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوری که دیوار آسیب نبیند پیشنهاد دادند که بادکنکها را به موهایشان بمالند .

4 ) دانش آموزان چند تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند .

5 ) بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد .

6 ) دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که با مالش بادکنک به موی سر آنها خاصیت چسبندگی( بار الکتریکی ) پیدا می کنند .

ه ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1 ) هر کدام از واژه ها را تعریف کنید

علم :

عالم یا دانشمند :

2 ) مراحل روش علمی را بنویسید .

3 ) مشاهده در روش علمی یعنی چه ؟

4 ) بعد از مشاهده در روش علمی چکار باید کرد ؟

5 ) چه زمانی یک محقق یا دانمشند فرضیه می دهد ؟

6 ) چرا بعد از فرضیه سازی باید آزمایش انجام دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم ؟

7 ) چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیری کند و نظریه بدهد ؟

[ 93/07/20 ] [ 15:57 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

سرگذشت دفتر من

سرگذشت دفتر من

درس در يک نگاه

به‌منظور دستيابي به پيامدها و هدف‌هاي پيش‌بيني‌شده، محتواي اين درس در قالب «كاغذ و فرايند كاغذسازي» طراحي، تدوين و تأليف شده و موضوع درس، «سرگذشت دفتر من» انتخاب شده است.

اين درس زمينه‌محور است يعني مفاهيم موردنظر به كمك زمينه يا تِمِ «كاغذ و كارخانه‌ي كاغذسازي» كشف خواهند شد. به عبارت ديگر، كاغذ و كارخانه‌ي كاغذسازي به‌عنوان بستري انتخاب شده است كه آموزش مفاهيم بر مسائل علمي، زيست‌محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي مرتبط با فرايند كاغذسازي استوار است.

اهداف/ پيامدها

در پايان اين درس، انتظار مي‌رود دانش‌آموزان آن قدر شايستگي كسب كنند كه بتوانند به كمك اين شايستگي، كارهاي زير را انجام دهند:

فرايند توليد يك محصول از ماده‌ي اوليه تا نهايي را بررسي و چگونگي تبديل مواد را گزارش مي‌كند و راه‌هايي براي صرفه‌جويي در انرژي، بازيافت مواد و استفاده‌ي بهينه ارائه مي‌دهد.

سطح 1: اطلاعاتي كه درباره‌ي فرايند توليد يك محصول ارائه مي‌دهد حاكي از توان وي در بررسي پاره‌اي از مراحل آشكار فرايند موردنظر است اما چگونگي تبديل مواد را در فرايند توليد نشان نمي‌دهد. در راه‌حل‌هاي ارائه‌شده نيز صرفاً  يكي از مراحل توليد، مورد توجه قرار گرفته است.

سطح2: اطلاعاتي كه درباره‌ي فرايند توليد يك محصول ارائه مي‌دهد حاكي از توان وي در بررسي فرايند توليد يك محصول است و مي‌تواند راه‌حل‌هايي را براي كاهش ميزان مصرف انرژي، بازيافت و استفاده‌ي بهينه ارائه كند كه با فرايند توليد محصول مرتبط است.

سطح 3: اطلاعاتي كه در باره‌ي فرايند توليد يك محصول ارائه مي‌دهد حاكي از آگاهي او نسبت به چگونگي تبديل مواد در مراحل مختلف است و اين آگاهي بر راه‌حل‌هاي ارائه‌شده براي كاهش مصرف انرژي، صرفه‌جويي و بازيافت تأثيرگذار بوده و منجر به ارائه‌ي راه‌حل‌هاي متمايز و خلاقانه شده است.

دانش‌آموزان در ضمن بررسي و مطالعه‌ي اين درس كشف خواهند كرد كه:

1- منظور از ماده‌ي طبيعي و مصنوعي چيست؟

2- مواد را مي‌توان به دو دسته‌ي مصنوعي و طبيعي تقسيم‌بندي كرد.

3- در فرايند كاغذسازي و تبديل چوب (يك ماده‌ي طبيعي) به كاغذ (يك ماده‌ي مصنوعي) چه اتفاقي مي‌افتد؟

4- ويژگي اصلي آب اكسيژنه چيست؟ و آب اكسيژنه چه اثري روي مواد ديگر دارد؟

5- كلر و وايتكس چه اثري روي مواد دارند؟

6- توليد مواد مصنوعي چه تأثيري روي منابع طبيعي و خدادادي دارد؟

7- براي حفظ منابع طبيعي چه بايد كرد؟

8- هر ماده‌ي شيميايي كاربردهاي معيني دارد و مي‌تواند يك مشكل صنعتي مشخصي را حل كند.

9- اثر مواد روي يكديگر، مانند هم نيست يا هر ماده‌اي روي مواد ديگر اثر متفاوت و معيني دارد.

10- در فرايند بازيافت كاغذ چه اتفاقاتي مي‌افتد؟ مواد چگونه روي هم اثر مي‌گذارند؟

11- كاربرد هر ماده‌ي شيميايي و اثر آن روي مواد ديگر ابتدا در آزمايشگاه بررسي شده و سپس كاربردهاي صنعتي آن مشخص مي‌شود.

12- كلر و وايتكس دو ماده‌ي شيميايي ديگري هستند كه خاصيت رنگبري و سفيدكنندگي دارند.

13- هر نوع رفتار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي ما با ميزان مصرف كاغذ ارتباط دارد.

14- رفتارهاي مختلف ما به‌ناچار روي زندگي تمام انسان‌هاي كردژه‌ي زمين تأثيرگذار است.

15- مصرف بي‌رويه‌ي منابع خدادادي تبعات مختلفي دارد و چرخه‌هاي طبيعي را مختل مي‌كند.

مواد و وسايل آموزشي

پارچه، چوب، مواد طبيعي و مصنوعي محيط اطراف، نقشه‌ي جغرافيا، استوانه‌ي مدرج، ليوان پلاستيكي، پتاسيم پرمنگنات، سركه، آب اكسيژنه، وايتكس، كاغذ باطله.

دانستني‌ها براي معلم

     همكار گرامي مطالب دانستني‌هاي معلم صرفاً براي آگاهي بيشتر شما مي‌باشد.

آب اكسيژنه:

هيدروژن پر اكسيد يك ماده شيميايي به فرمول H2O2 است. اين ماده بيش از 150 سال پيش ساخته شده است و به دليل اينكه در فرمول آن نسبت به آب، يك اكسيژن بيشتر وجود دارد. به آن نام «آب اكسيژنه» داده‌اند. اين ماده را به‌صورت محلول در آب با درصدهاي وزني /وزني 3%، 30%، 35%، 60% و 70% تهيه مي‌كنند و آن را در محيط اسيدي، تاريك و سرد نگهداري مي‌كنند. ويژگي‌هاي زير باعث گسترش استفاده از اين ماده شده است:

1-  روش تهيه‌ي آن آسان است.

2-  ماده‌ي ارزان قيمتي است.

3-  بخار سمي ندارد (البته محلول غليظ آن اندكي بخار دارد).

4-  محصول جانبي مضر براي محيط زيست ندارد.

5-  زيست تخريب‌پذير است.

كاربردهاي آب اكسيژنه:

1-  سفيدكننده و رنگبر: از هيدروژن پر اكسيد (آب اكسيژنه) براي سفيد كردن چوب، خمير كاغذ، الياف پارچه،نخ ابريشم، پشم، مو و الياف مصنوعي مانند نايلون (پلي‌استر) استفاده مي‌شود. اين ماده همچنين مي‌تواند با مواد شيميايي ديگر واكنش نشان داده و رنگ‌ آنها را تغيير داده يا از بين ببرد؛ براي نمونه، پتاسيم پرمنگنات يك جامد بنفش‌رنگ است كه در اثر واكنش با آب اكسيژنه در محيط اسيدي به رنگ صورتي تبديل مي‌شود.

 

صورتي

بنفش

H+ + 5H2O2                                     8H2O + 5H2 + 2Mn2+6 +Mno4-  2

 

2-   اكسيدان در صنايع بهداشتي و آرايشي

3-  تصفيه‌ي آب: آب اكسيژنه در تصفيه‌ي آب براي گندزدايي و از بين بردن طعم و بوي بد آب كه به دليل وجود يون‌هاي آهن و H2S است، به‌كار مي‌رود.

4-   استريليزه‌كننده در صنايع غذايي

5-   تميزكننده در مواد شوينده

ويژگي‌هاي شيميايي هيدروژن پراكسيد:

الف) در اثر نور، گرما و برخي از مواد شيميايي مانند زنگ آهن، تجزيه مي‌شود.

H2O2(aq)                                     2H2O(l) + H2(g)2

ب) در واكنش‌هاي اكسايش و كاهش شركت مي‌كنند و با تغيير عدد اكسايش ماده‌اي كه با آن واكنش مي‌دهد، سبب رنگ يا از بين رفتن آن ماده مي‌شود. به‌طوري كه آب اكسيژنه را يك اكسيدكننده (اكسيدان) خوب مي‌شناسند.

H2O + H2S

H2O2 + 2Fe2+ + 2H+2

نکات آموزشي و فعاليت‌هاي پيشنهادي

·        دلايل اين كه كاغذ به‌عنوان تم و زمينه‌ي آموزش مفاهيم مربوط به «ماده و رفتار آن» انتخاب شده است را مي‌توان به‌صورت زير بيان كرد:

1-  برانگيزنده، جذاب و در ارتباط با زندگي است به‌طوري كه دانش‌آموز به راحتي با آن ارتباط برقرار مي‌كند.

2-  دانش علمي مربوط به آن گسترده و عميق است لذا مي‌توان مفاهيم علمي را توسط اين زمنيه عمق بخشيد.

3-  با موضوعات مختلفي مانند مسائل زيست‌محيطي، فرهنگي، اقتصادي و همچنين با ساير دروس ارتباط معين و مشخصي دارد. به عبارت ديگر گستره‌ي اثرگذاري آن زياد است.

·        در اين درس دانش‌آموزان، با انجام آزمايش‌هاي مناسب و فعاليت متنوع ديگر مراحل كلي فرايند كاغذسازي را بررسي كرده و با روش حل يك مسئله و مشكل اقتصادي، صنعتي، زيست‌محيطي آشنا خواهند شد.

·        بازديد از كارخانه بهانه‌اي است تا دانش‌آموزان با مشاهده‌ي قسمت‌هاي مختلف كارخانه از نزديك، بتوانند يافته‌هاي ذهني خود را درباره‌ي فرايند كاغذسازي با مطالب واقعي و عملي مقايسه كنند و اهميت علوم تجربي در حل مشكلات صنعتي را بهتر درك كنند. در ضمن با فضاي كسب و كار نيز آشنا شوند.

·        دانش‌آموزان در اين درس با تهيه‌ي مقوا، كارايي بازيافت مواد را در درون خود نهادينه مي‌كنند و در عمل، به شهرونداني آگاه و مسئول تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند بر الگوي رفتاري ساير اعضاي خانواده نيز اثر بگذارند.

·        فرايند ياددهي- يادگيري در اين درس يك فرايند تعاملي با رويكرد حل مسئله و كاوشگري هداست شده است. معلم در اين فرايند، نقش يك راهنما و ناظر را ايفا مي‌كند و دانش‌‌آموز با انجام آزمايش‌ها و فعاليت‌ها و با توجه به راهنمايي‌هاي معلم، مفاهيم آموزشي را كشف مي‌كند، ايده‌ها و نظرهاي جديد مي‌دهد، راه‌حل ارائه مي‌كند و تعريف ارائه مي‌دهد. انتظار مي‌رود كه معلم با فراهم‌كردن شرايط لازم براي تحقق اين هدف‌ها، نهايتاً به تقويت حس «خودباوري» در دانش‌آموزان كمك نمايد.

·        توصيه مي‌شود كه مفاهيم صفحات 4، 5 و 6 را به روش «بارش مغزي» تدريس كنيد و براي آماده شدن دانش‌آموزان براي جلسه‌ي بعد، فعاليت ذيل را از آنها بخواهيد: «به كمك هم‌گروهي‌ها و والدين خود روش براي تبديل چوب به كاغذ طراحي كنند و نتيجه را به‌صورت يك روزنامه‌ي ديواري به كلاس بياورند».

·        صفحه‌ي 7 را  به روش گفت‌وگو و بحث گروهي بررسي كنيد و به سؤال: «چگونه رنگ زرد چوب را از بين مي‌برند؟» پاسخي ندهيد. اين سؤال براي ورود به بحث بعدي طرح شده است.

 ادامه‌ي درس را به روش كاوشگري مبتني بر آزمايش تدريس كنيد.

·        بررسي جزئيات فرايند كاغذسازي جزء هدف‌هاي كتاب نيست بلكه فقط موارد كلي مشخص شده در كتاب براي تدريس ضروري است.

·        صفحات 8 و 9 را به روش مشاركت مبتني بر IT تدريس كنيد. از فيلم آموزشي استفاده كنيد. فيلم ايمني مواد شيميايي را نيز به‌كار بگيريد.

·        تخمين زدن يكي از مهارت‌هاي فرايندي است كه در زندگي دانش‌آموزان كاربرد زيادي دارد لذا اجازه دهيد دانش‌آموزان به‌طور انفرادي اين فعاليت را انجام دهند. در اين حالت، جواب‌هاي دانش‌آموزان متفاوت خواهد بود اما نتيجه‌گيري همه‌ي آنها مثل هم خواهد بود.

·        موضوع بازيافت را به كمك فيلم آموزشي تدريس كنيد و براي تثبيت موضوع از آنها بخواهيد «مقوا بسازند» و به كلاس بياورند.

·        در زمان‌هاي مناسب، فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در كتاب كار را به‌عنوان تكليف از دانش‌آموزان بخواهيد و پاسخ آنها را در كلاس براي همه‌ي دانش‌آموزان بررسي كنيد. اين فعاليت‌ها براي تكميل، تعميق و تثبيت مفاهيم، طراحي و تدوين شده‌اند.

با اینکه کاغذ و محصولات کاغذی به سادگی قابل بازیابی هستند اما همچنان بزرگترین بخش هر سطل آشغالی را به خود اختصاص می‌دهند. کاغذ و مقوا حدود 40 درصد جریان زباله هر شهری هستند.

 چه نوعی کاغذی قابل بازیافت است؟

مقواو مواد مقوایی شامل بسته بندی های مواد غذایی خشک، قوطی های کاغذی,روزنامه و کاغذهای باکیفیت تر ( مثل دفترچه ها، کاغذ کپی، سربرگ‌ها و پاکتها ) همه قابل بازیافت هستند. انواع متفاوت کاغذ مثل کاغذ روزنامه یا کاغذ سفید مرغوب در ستونهای مجزا دسته بندی می‌شوند چون روش فرآیند متفاوتی دارند. مرکز بازیافت تقریبا همه چیزهای کاغذی را که پوشش پلاستیکی نداشته باشند، با جوهر چاپ نشده باشند یا خاکی و آلوده به مواد غذایی نشده باشند، بازیافت می‌کند.

کتاب های با جلد گالینگور,چعبه های پیتزا وهم چنین سایر جعبه های نگهداری مواد غذایی که به مواد غذایی آغشته شده اند, دستمال و حوله های کاغذی و...به دلیل آلودگی غیر قابل باز یافت هستند.

برای بازیافت کاغذ، آن را به قطعات کوچک ریز کرده و با آب مخلوط می‌کنند. بعد آن قدر هم می‌زنند تا خمیر کاغذ به دست می‌آید سپس آن را روی صفحه ای می‌ریزند تا بیشتر آبش بخار شود. در آخر چوب یا الیاف کاغذ باقی می‌ماند و بین غلتک‌ها فشرده و آبگیری می‌شود. این ماده بعد، با خشک کن بخار، خشک می‌شود. محصول به دست آمده کاغذ بازیافتی است.

تکه‌اى کاغذ بردارید، آن را از گوشه‌اى پاره کنید و با دقت به لبه‌ى پارگى نگاه کنید. رشته‌هاى نازک و مومانندى را می‌بینید که همانند رشته‌هاى پشمى نمد، در هم تنیده‌اند، این رشته‌‌ها از ملکولى به نام سِلولٌز ساخته شده‌اند. سلولز ملکولى نخ‌مانند و دراز است که پیکر گیاهان را می‌سازد. هر یک از رشته‌هایى را که در لبه‌ى پارگى کاغذ می‌بینید، از هزاران ملکول سلولز ساخته شده که مانند رشته‌هاى طناب به دور هم پیچیده‌اند.
چوب درختان مقدار فراوان سلولز دارد. به این دلیل، کاغذ را از آن می‌سازند، براى این کار، درختان را می‌برند و به کمک ماشین ویژه‌اى، تنه‌ى آن‌ها را ریز ریز می‌کنند. سپس، این تکه‌هاى کوچک چوب را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب داغ، مخلوط می‌کنند تا خمیرى از رشته‌هاى سلولزى به دست می‌آید. در گام دیگر، خمیر را روى یک تورى فلزى می‌ریزند تا آب خود را از دست بدهد. سپس خمیر از لابه‌لاى چند غلطک می‌گذرد و آب خود را بیش‌تر از دست می‌دهد. پمپ‌هاى مکنده‌ى آب، به این آب‌گیرى کمک می‌کنند. سرانجام، خمیرى که به صورت ورقه‌ى درازى درآمده است، با گذشتن از لابه‌لاى غلطک‌هاى داغ، خشک می‌شود و برگه‌ى دراز کاغذ از دستگاه بیرون می‌آید.
گاهى با کمک مواد دیگرى، کاغذهاى بهترى ساخته می‌شود. براى این که کاغذ خیلى آب جذب نکند، مواد شیمیایى ویژه‌اى به آن می‌افزایند. براى تولید کاغذهاى بسیار نرم و سفید، کاغذ را از لابه‌لاى غلطک‌هایى می‌گذرانند که دماى بیش‌ترى دارند و سطح آن را با مخلوطى از خاک چینى و آب ‌پوشانده‌اند. براى این که کاغذ محکم‌تر شود، به آن پنبه می‌افزایند. اگر بخواهند از کاغذ، دستمال کاغذى بسانزد، به آن نرم کننده می‌افزایند و با کمک مواد شیمیایى، میکروب‌هاى آن را از بین می‌برند.
در پایان کار، دستگاهى که به رایانه مجهز است، ضخامت کاغذ، مقدار آب و شمار سوراخ‌هاى احتمالى آن را بررسى می‌کند. در صورتى که ضخامت در همه‌جا یکسان باشد، مقدار آب مناسب باشد و شمار سوراخ‌ها کم‌ باشد، کاغذ راهى بازار می‌شود.
بازیافت کاغذ
براى آماده کردن کاغذ هر روز به اندازه یک جنگل، درخت بریده می‌شود. اگر چه به جاى آن‌ها، درختان جدیدى کاشته می‌شوند، اما آن‌ها سریع رشد نمی‌کنند تا جاى همه‌ى درختان بریده شده را پر کنند. به این دلیل، کاغذهاى باطله را بازیافت می‌کنند. پس از گرد‌آورى کاغذهاى باطله، جوهر روى آن‌ها را با کمک‌ مواد شیمیایى بر می‌دارند. سپس آن‌ها را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب مخلوط می‌کنند. تا خمیر کاغذ به دست آید. اکنون از این خمیر ورقه‌هاى کاغذ ساخته می‌شوند. شما با مصرف درست کاغذ و جدا کردن کاغذهاى باطله از آشغال‌ها، می‌توانید به حفظ جنگل‌‌ها کمک کنید.
کاغذ بسازید
به کمک وسایل بسیار ساده‌اى می‌توانید در خانه کاغذ بسازید. براى این کار مقدارى کاغذ باطله را ریز ریز کنید. تکه‌هاى کاغذ را تا 15 دقیقه در آب گرم بگذارید. سپس به کمک قاشق‌، آن‌ها را با آب مخلوط کنید تا خمیر کاغذ آماده شود. اکنون به کمک غربال، آب اضافى خمیر را از آن بگیرید. سپس خمیر را به آرامى روى یک ورقه‌ى پلاستیک برگردانید و روى آن را با ورقه پلاستیکى دیگرى بپوشانید. اکنون به کمک وردنه آب اضافى را از کاغذ بیرون کنید و آن را در آفتاب بگذارید تا خوب خشک شود.
چینی‌هاى باستان، به همین روش از پوست درخت توت کاغذ می‌ساختند. ایرانی‌ها کاغذ سازى را از چینی‌ها آموختند و براى این که روى کاغذ بهتر بتوانند بنویسند، هر دو سطح آن را با نشاسته می‌پوشاندند. شما نیز می‌توانید به خمیر کاغذ خود کمى نشاسته بزنید تا کاغذ بهترى داشته باشید. همچنین می‌توانید با نوآورى خود کاغذهاى جالب‌ترى بسازید. براى مثال، به خمیر کاغذ چند گلبرگ اضافه کنید و اثر آن را بر کاغذ ساخت خود ببینید.

کلر:رنگ بر

اگر کاغذ سفید مورد نظر باشد، عملیات شست‌وشو (سفید کردن) نیز باید در فرایند ساخت منظور شود. رنگبری از طریق لیگنین زدایی که سبب سفید شدن دائمی کاغذ می شود را می توان در مورد خمیرهای شیمیایی انجام داد . این فرایند در چند مرحله و معمولاً به وسیله کلر ، دیوکسیدکلر ، اکسیژن و سایر ترکیب های رنگبر عملی می شود

کلر در سال 1774 توسط شیل کشف شد و خواص رنگبری آن در سال 1784 توسط بوتوله اعلام گردید . اما حدود یک قرن پس از این تاریخ تولید صنعتی کلر از طریق تجزیه الکترولیتی کلرید سدیم میسر شد و پس از آن ، مصرف کلر در صناایع مختلف رواج یافت . حدود پنجاه سال پس از این تاریخ ، مصرف کلر به عنوان رنگبر و سفید کننده در صنعت خمیر کاغذ آغاز شد

 به دلیل مشکلات زیست محیطی ، در طی چند سال آینده ، احتمالاً استفاده از گاز کلر برای رنگبری منسوخ خواهد شد و استفاده از دیوکسید کلر رونق خواهد یافت . اما در دراز مدت ، مواد شیمیایی فاقد کلر ( اکسیژن ، هیدروژن پروکسید و اوزون ) جای دیوکسید کلر را خواهد گرفت

نشاسته:صاف کننده سطح کاغذ و افزایش مقاومت

نشاسته های کاتیونیک عمدتا برای حفظ و نگهداری الیاف و رنگدانه ها روی کاغذ مصرف می شوند، همچنین استفاده از اینها باعث بهبود و استحکام در مقابل پارگی و پایداری در مقابل تا خوردن کاغذ می شوند، همچنین به عنوان امولسیفایر برای ضد آب کردن کاغذهای چسب زنی و آهار زنی و در تصفیه و پالایش سنگ معدن به عنوان عوامل انباشتگی و لخته کنندگی مورد استفاده قرار می گیرند

گچ: شفافیت کاغذ

یک وجه اصلی صنعت کاغذسازی، فرایندی است که در آن الیاف معلق در آب تحت عمل پرداخت مکانیکی شدید قرار گیرند. عمل کوبیدن یا تصفیه، بر خصوصیات مکانیکی کاغذ اثر دارد. برای مثال افزایش پرداخت، موجب افزایش استحکام چگالی ظاهری الیاف است و اثر مستقیم آن بر روی الیاف، ایجاد انعطاف پذیری بیشتر آنهاست که موجب می‌شود الیاف بر روی یکدیگر خوابیده و سطح تماس بیشتری به‌وجود آید. به این ترتیب، اتصال بین الیاف تقویت می‌شود. البته این فرایند بسیار پیچیده است.در تولید کاغذهایی که از آنها برای چاپ یا نوشتن استفاده می‌شود، نوعی ماده پُر کننده به‌کار می‌رود. استفاده از این ماده نتایج بسیاری دارد مانند افزایش میزان ماتی، صافی، و یکنواختی کاغذ. مواد پرکننده رایج، چینی و گچ (کربنات کلسیم) است. سهم مواد پرکننده در کاغذ می‌تواند زیاد و بین ۱۰ تا ۱۵درصد وزن کاغذ را تشکیل دهد.

پلاستیک:

به کاغذ موادی (پلاستیک؛)، البته به مقدار بسیار کم، می‌افزایند تا به آن ویژگی خاص بدهند، مثلا آن را در برابر رطوبت مقاوم کند یا بر شفافیت آن بیفزایند و رنگ و سایه آن را تنظیم کنند.پوشش و پرداخت سطح کاغذ. مواد پوششی عمل‌آور سطح کاغذ، اجزای مهم غیرالیافی کاغذ را تشکیل می‌دهد. یکی از این نمونه‌ها کاغذهای براق مورد استفاده در مجله‌ها و نیز کاغذهای ضد آب هستند که گاه برای کتاب‌ها نیز به‌کار می‌روند.

رنگ:

تولید کاغذهای رنگی

برخی ازسوالات درس

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

د ) تنه درختان تنومند ج ) برگ های پهن ب ) شاخه های چوبی الف ) ساقه های محکم

2 ) آب اکسیژنه یک ماده ................. است .

□د ) خوردنی ج ) سمی ب ) بو بر الف ) رنگ بر

3 )به کمک آن می توان حجم زیادی از اطلاعات را روی آن ذخیره کرد .

□د ) کتاب ج ) فلش ب ) کاغذ الف ) چوب

4 ) کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادی در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود .

□د ) کتاب ج ) آهن ب ) ظروف پلاستیک الف ) چوب

5 ) کدام مواد زیر خاصیت رنگبری دارند ؟

□د ) کلر - وایتکس ج ) الکل - جوهرنمک ب ) الکل - بتادین الف ) نفتالین - ساولن

6 ) با افزودن چه مواد ی به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد ؟

□د ) اسیدی ج ) آب ژاول و کلر ب ) شیمیایی الف ) نشاسته و گچ

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) ماده ی اصلی و اولیه در تهیه کاغذ........................ است.

2 ) یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی....................... است.

3 ) آب اکسیژنه در برابر نور و.................. واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود .

4 ) عمل گرفتن کربن دی اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را.............. می نامند.

5) روشهایی که به کمک آن بتوان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد را................... می گویند.

6 ) با افزودن مواد............. به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد .

ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

1) برخی از کاغذها طبیعی و برخی دیگر مصنوعی اند .

2) داروها جزو مواد مصنوعی هستند .

3) بریدن درخت و انتقال آن به کارخانه تغییری شیمیایی محسوب می شود .

4 ) در حال حاضر برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات از هارد و فلش استفاده می شود .

5 ) مسلمانان در سمرقند در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند .

6 ) بیشتر موادی که در اطراف ما هستند و ما از آن ها اسنفاده می کنیم طبیعی هستند .

د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1 ) سه مورد از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

2 ) سه مورد از معایب و مزایای استفاده از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

3 ) از کدام قسمت درخت می توان کاغذ تهیه کرد؟

4)از  کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

5)آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ، کارتن ها و جعبه های دستمال کاغذی را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟

6) هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟

الف) خیاط :

ب) بانک

 ج) عکاس :

د) دانش آموز :

 ه ) پزشک :

چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را
بنویسید

روی دیوار غار-روی چوب – روی
چرم-روی سنگ

2-مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را
بنویسید

این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر
اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند

3-ثبت و ذخیره ی اطلاعات بر روی سنگ و چوب و دیوارغارهاچه معایبی
دارد؟

نوشتن بر روی این مواد کار دشواری است.حمل و نقل
این مواد سخت است.برای همه ی افراد قابل دسترس نیست.با توجه به افزایش جمعیت ثبت
همه ی اطلاعات مقدور نیست

4-چرا انسان به فکر روش های جدید برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات
افتاد؟

چون جمعیت کره ی زمین افزایش یافت و اطلاعات
علمی و آثارفرهنگی و اجتماعی زیاد شد و روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات
کافی نبود

5-مواد طبیعی را تعریف کنید.موادی مانند سنگ و
چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد
کنند قابل استفاده باشندمواد طبیعی نامیده می شوند.

6-بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می کنیم طبیعی اند
یا مصنوعی؟ مصنوعی

7- به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها
استفاده می کنیم و به طور طبیعی یافت نمی شوند بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت
می گیرند  به این مواد مواد مصنوعی می گویند

8-چهار ماده ی مصنوعی را نام ببرید

داروهای شیمیایی-لاستیک-پارچه-کاغذ
ومدادو...

9-کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید

پول(اسکناس)-کتاب و دفتر-در عکاسی-در بسته بندی
مواد-روزنامه  وانواع فیش های بانکی و...

10-مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دانش ساخت کاغذ دست
یافتند؟

700سال پس از میلاد مسیح  در
سمرقند

11-ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟ چوب

12- به غیر از چوب از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟  نیشکر پنبه  و...

13-کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟

ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی رختان
تنومند

14-مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام
ببرید

بریدن درخت(فیزیکی) جداکردن پوست(فیزیکی) چیپس
کردن چوب(فیزیکی) خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی(شیمیایی) خشک کردن خمیر و تبدیل
به کاغذ(فیزیکی)

15- در صنعت کاغذ سازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ با افزودن مواد شیمیایی رنگ بر مانند کلر یا آب
اکسیژنه

16-دو نمونه از نکات ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید
رعایت کرد را بنویسید

از تماس آب اکسیژنه با پوست بپرهیزیم-آب اکسیژنه
را در جای تاریک قرار دهیم

17-نام 3 ماده ی سفید کننده و رنگ بر را بنویسید

آب اکسیژنه- کلر- آب ژاول

18-برای تهیه ی کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟

مواد شیمیایی مختلف به کاغذ
بیافزاییم

19-مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید

جمع آوری-بسته بندی و پرس –خرد
کردن-خمیر کردن

20-مهم ترین فایده ی بازیافت کاغذ چیست؟

حفظ منابع طبیعی مانند جنگلٰ آب و
...

21-برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل چه
راههایی پیشنهاد می کنید؟

کاشتن درخت-صرفه جویی در مصرف کاغذ و خود داری
از اسراف-استفاده از روشهای جایگزین مانند عابر بانکها به جای پول و چک .رایانه
و...

[ 93/07/20 ] [ 15:54 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

http://www.axgig.com/images/01606748881044314472.jpeg

[ 93/07/20 ] [ 15:52 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

http://www.axgig.com/images/87757905332259866861.jpeg

[ 93/07/20 ] [ 15:51 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

لايه‌هاي زمين

براساس مطالعات مستقيم (حفاري چاه، نمونه‌برداري از مواد خروجي از دهانه‌ي آتشفشان‌ها و...) و غيرمستقيم (امواج لرزه‌اي و...) زمين‌شناسان، ساختمان دروني زمين را به صورت‌هاي زير معرفي كرده‌اند:

 

شكل برشي از لايه‌هاي زمين

الف) از ديدگاه شيميايي: در اين ديدگاه، تركيب شيميايي و كاني‌شناسي مواد سازنده‌ي لايه‌هاي دروني زمين مورد بررسي قرار مي‌گيرندكه بر اين اساس به سه لايه: پوسته (Crust)، گوشته (Mantel) و هسته (Core) تقسيم‌بندي مي‌شوند.

 پوسته:

 

نمودار نشان‌دهنده‌ي تغييرات سرعت امواج

به بالاترين لايه‌ي كره‌ي زمين كه به‌صورت قشر نسبتاً نازكي گوشته‌ي زمين را دربر گرفته است، پوسته مي‌گويند. پوسته‌ي زمين به دو بخش قاره‌اي و اقيانوسي تقسيم مي‌شود.

 

 

پوسته‌ي قاره‌اي، خشكيها را شامل مي‌شود و ضخامت آن حدوداً بين 20 تا 70 كيلومتر متغير است و پوسته‌ي اقيانوسي بستر اقيانوس‌ها را شامل مي‌شود و ضخامت آن حدوداً بين 8 تا 12 كيلومتر متغير مي‌باشد.

تراكم و چگالي پوسته‌ي اقيانوسي بيشتر از پوسته‌ي قاره‌‌اي مي‌باشد، به‌طوري كه چگالي پوسته‌ي قاره‌اي gr/cm3 8/2 و پوسته‌ي اقيانوسي gr/cm3 3 مي‌باشد.

از نظر تركيب سنگ‌شناسي، پوسته‌ي قاره‌اي بيشتر از سنگ آذرين اسيدي تا حد واسط مانند گرانيت و آندزيت تشكيل شده است.

سن پوسته‌ي اقيانوسي جوانتر از پوسته‌ي قاره‌اي است؛ به‌طوري كه سن پوسته‌ي اقيانوسي حداكثر 200 ميليون سال است در حالي كه سن پوسته‌ي قاره‌اي تا حدود 8/3 ميليارد سال مي‌رسد.

گوشته:

اين لايه در زير پوسته قرار گرفته است  كه از طريق ناپيوستگي موهو از پوسته جدا مي‌شودو تا عمق حدود 2900 كيلومتري ادامه دارد. چگالي گوشته از پوسته بيشتر است به‌طوري كه مقدار آن در گوشته‌ي بالايي حدود
gr/cm3 3/3  است و در گوشته‌ي زيرين به حدود gr/cm3 5/5 مي‌رسد.

تركيب سنگ‌شناسي گوشته عمدتاً شامل سنگ‌هاي آذرين فوق بازي مانند پريدوتيت، پيروكسنيت و... مي‌باشد.

هسته:

اين لايه، داخلي‌ترين لايه‌ي زمين است كه از طريق ناپيوستگي گوتنبرگ از گوشته جدا مي‌شود و تا مركز زمين (عمق Km6368) ادامه دارد. چگالي آن بيشتر از گوشته است به‌طوري كه مقدار آن از حدود gr/cm3 5/5 شروع و در قسمت‌هاي مركز زمين به حدود gr/cm3 11 مي رسد.

تركيب شيميايي آن بيشتر از عناصر فلزي و سنگين مانند آهن و نيكل تشكيل شده است.

 

شكل برشي از لايه‌هاي زمين

ب) از ديدگاه فيزيكي: در اين ديدگاه، خواص فيزيكي مانند حالت مواد (جامد، خميري و مايع) و تراكم لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمينمورد بررسي قرار مي‌گيرد كه بر اين اساس به پنج لايه: سنگ كره (Lithosphere)، خمير كره (Astenosphere)، گوشته‌ي زيرين (Lower Mantel)، هسته‌ي خارجي (Outer Core) و هسته‌ي داخلي (Inner Core) تقسيم‌بندي مي‌شوند

 

 

 

سنگ كره (Lithosphere):

سنگ كره، شامل پوسته به‌علاوه‌ي بخش جامد و فوقاني گوشته مي‌باشد كه حالت فيزيكي آن جامد است و ضخامت آن حدود 100 كيلومتر مي‌باشد. اين لايه بر روي قسمت خميري گوشته‌ (نرم‌ كره) واقع شده است كه در برخي از قسمت‌ها داراي حركت مي‌باشد. در برخي از منابع، اين بخش از زمين، سخت كره نيز ذكر شده است.

خمير كره (Astenosphere):

اين بخش  از كره‌ي زمين حالت خميري دارد و از سنگ كره (عمق حدود 100 كيلومتر) شروع مي‌شود و تا عمق حدود 350 كيلومتر ادامه مي‌يابد. منشأ بيشتر زمين‌لرزه‌ها و آتشفشان‌ها مربوط به اين لايه مي‌باشد. در برخي از منابع اين لايه را با نام‌هاي «نرم كره» و «سست كره» ذكر كرده‌اند.

گوشته‌ي زيرين (Lower Mantel):

اين قسمت از زمين كه حالت جامد دارد از زير آستنوسفر (عمق حدود 350 كيلومتر) شروع و تا مرز گوتنبرگ (عمق حدود 2900 كيلومتر) ادامه دارد.

 

هسته‌ي خارجي (Outer Core):

اين لايه از زمين كه حالت مايع دارد از مرز گوتنبرگ (عمق حدود 2900 كيلومتر) شروع و تا مرز لِمان (عمق حدود 5100 كيلومتر)  ادامه دارد. تركيب شيميايي آن عمدتاً از عناصر فلزي مانند آهن و نيكل تشكيل شده است. اين لايه در ايجاد ميدان مغناطيسي زمين مؤثر است.

هسته‌ي داخلي (Inner Core):

اين لايه حالت جامد دارد و از مرز لمان شروع و تا مركز زمين (عمق حدود 6400 كيلومتر) ادامه دارد. تركيب شيميايي اين لايه نيز همانند هسته‌ي خارجي مي‌باشد اما چگالي (وزن مخصوص) آن بيشتر از هسته‌ي خارجي است.

هسته‌ي داخلي با آنكه در قسمت عميق‌تر از هسته‌ي خارجي قرار دارد، حالت فيزيكي آن جامد است. علت اين امر مربوط به فشار زياد در هسته‌ي داخلي مي‌باشد. به عبارت ديگر در اين بخش (هسته‌ي داخلي)، تأثير فشار بيشتر از دما مي‌باشد.

[ 93/07/20 ] [ 15:49 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

زمین پویا)

سوالات متن د رس پنجم علوم تجربی ششم ابتدایی (زمین پویا) بخش دوم

1 ـ در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟ جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است .

2 ـ فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید . 1ـ کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

3 ـ بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟ 1ـ قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

4 ـ مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید . زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته 

5 ـ ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟ هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . 1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

6 ـ چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟ زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند .

7 ـ مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

8 ـ آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

9 ـ به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟ به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود .

10 ـ چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟ آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود .

11 ـ به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟ به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند .

12 ـ دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید . سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

13 ـ هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟

توف آتش فشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد . 

پوکه ی معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد .

سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود .

14 ـ مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟ بخار آب و کربن دی اکسید

15 ـ فواید آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ تشکیل دریاچه 2 ـ توسعه ی گردشگری 3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز 4 ـ استفاده از انرژی گرمایی 5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین 6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

16 ـ ضررهای آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ انتشار گازهای سمی 2 ـ ریزش باران های اسیدی 3 ـ ایجاد سونامی 4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط 5 ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

17 ـ ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟ آماده ی تخیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتش فشان

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )کدام قسمت زمین حالت جامد نیست ؟

د) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

2 ) حجم کدام لایه بیشتر از بقیه لایه ها است ؟

د ) گوشته ج ) سنگ کره ب ) هسته خارجی الف ) هسته داخلی

3 )کدام لایه از بقیه متراکم تر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

4 )بعد از سنگ کره چه لایه ای قرار دارد ؟

د ) گوشته زیرین ج ) هسته خارجی ب ) خمیرکره الف ) هسته داخلی

5 ) کدام لایه نقش مهمی در ایجاد زلزله دارد ؟

د ) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

6 ) سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه کمتر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

 ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) مواد مذابی که از مخروط آتشفشان فوران می کند مربوط به لایه ی .........است .

2 ) دانشمندان معتقدند ............... وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند .

3 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، ............. عبور می کنند.

4 ) لایه سنگ کره روی لایه ........................ حرکت دارد .

5) عمیق ترین چاهی که تا کنون دانشمندان حفر کرده اند ................ کیلومتر است .

6 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های نرم و کم تراکم، ....................... عبور می کنند .

ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

1 ) امواج لرزه ای، وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند و از سنگ های مختلف عبور کنند .

2 ) به دلیل گرم بودن بیش از حد مرکز زمین سفر به درون آن غیرممکن است .

3 ) خمیرکره بر روی سنگ کره حرکت می کند .

4 ) فاصله سطح زمین تا مرکز زمین حدود 4600 کیلومتر است .

5 ) دانشمندان به وسیله امواج لرزه ای بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند .

6 ) هسته ی داخلی مایع و هسته ی خارجی جامد است .

 د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1 )امواج لرزه ای را تعریف کنید .

 2)به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند چه می گویند؟

3)دانشمندان با استفاده از چه امکاناتی ، به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟

4 )ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب شیمیایی و جنس موادتشکیل دهنده به چند لایه تقسیم می شود ؟

5)ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب فیزیکی حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد . مایع . خمیری ) به چندلایه تقسیم می شود ؟

6 )منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام لایه می باشد و این لایه تا چه عمقی از زمین قرار دارد ؟

7 )گوشته ی زیرین کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 8 )هسته ی خارجی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

9 )هسته ی داخلی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 10 )دانشمندان چطور دریافتند که هسته ی داخلی زمین جامد و هسته ی خارجی ، حالت مایع دارد ؟

11 )چرا در مواد متراکم مثل آهن امواج سریعتر عبور می کند ولی در موادی مثل پلاستیک یا چوب که تراکم کمتری دارند امواج دیرتر عبور می کنند ؟

 12)حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شوند ؟

13)تراکم مواد در مرکز زمین بیشتر است یا در سطح آن ؟ دلیل بیاورید .

14 )دانشمندان با چه ابزاری بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند؟

15 )جنس هسته از چیست و سبب چه خاصیتی در زمین شده است ؟

16 )به غیر از لرزش موبایل در حالت ویبره ، جند نمونه از لرزش اجسام را در محیط اطرافتان نام ببرید

[ 93/07/20 ] [ 15:48 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

آتشفشان

 

آتشفشان

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر 3)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید.
آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.
تولید مواد آتش فشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از آنهاست.آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد.
همچنین پوشش سطحی ماه اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشیده شده است و بارزترین ارتفاعات مریخ توسط آتش فشانها ساخته شده است.

فوران های فومرولی در برخی کرات مانند قمر آیو در سیاره مشتری یک پدیده عادی می باشد. زبانه های آتش و لکه های خورشیدی را جدا از ماهیتشان، می توان نوعی فوران آتش فشانی در خورشید تلقی نمود.
علم آتشفشان شناسی به مباحث نحوه تشکیل و تحول ماگما، چگونگی جابجایی و حرکت انواع مواد، گدازه ها و ماگماها و نیز تحولات آنها در اتاقک های ماگمایی، چگونگی فعالیت آتش فشان ها و گسترش مواد آتشفشانی در سطح زمین، چگونگی تحول مواد آتشفشانی و ... اشاره می کند. علم آتشفشان شناسی از برخی علوم زمین چون پترولوژی ، تکتونیک جهانی، ژئوشیمی، چینه شناسی ، رسوب شناسی ، ژئوفیزیک ، کیهان شناسی و برخی دیگر از علوم تجربی مانند شیمی، فیزیک ، آمار و ریاضی کمک می گیرند.

ان

آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین از آن به بیرون فوران می‌کنند. فعالیت آتشفشانی با برون افکنی صخره‌ها، با گذشت زمان باعث پیدایش کوه‌های آتشفشانی بر سطح زمین می‌شود. آتشفشان‌ها معمولاً در نقاطی یافت می‌شوند که ورقه‌های زمین ساخت، همگرایی یا واگرایی دارند.

دید کلی می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد. تمام پدیدههایی که با فوران تودههای مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می‌گویند و علمی را که هدف آن بررسی این پدیده هاست با آتشفشان شناسی می‌نامند.

وقتی که از فعالیت آتشفشانی صحبت می‌شود در فکر خود فورانهای بزرگ ، سیلهایی از گدازه ، بهمن‌هایی از سنگهای گرم و خاکستر ، گازهای سمی و خطرناک و انفجارات شدید در نظر مجسم می‌نماییم که با مرگ و خرابی همراه است. به قول ریتمن کسی که این حوادث را می‌بیند هرگز نمی‌تواند فراموش کند و این امر به قدرت عظیم طبیعت و ضعف نیروی انسانی مربوط می‌باشد. بزرگترین آتشفشان کره زمین بزرگترین آتشفشان کره زمین مونالوآ نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان 600 کیلومتر و قله آن نسبت به کف اقیانوس که آن را احاطه کرده است 10 کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان ، همراه با سایر قسمتهای جزایر هاوایی نشاندهنده موادی هستند که به وسیله فورانهایی که از یک میلیون سال پیش تا کنون ادامه داشته‌اند، بیرون ریخته شده‌اند. بزرگترین آتشفشان کشف بشر بزرگترین آتشفشانی که تا کنون به وسیله بشر کشف شده است، الیمیوس مونز یا کوه المپیک نام دارد که در کره مریخ واقع است. شواهد به دست آمده از طریق عکسبرداریهای سفینه فضایی ماریند 9 نشان میدهد که ارتفاع این آتشفشان احتمالا 23 کیلومتر بوده و کالدرای آن نیز 65 کیلومتر عرض دارد. نمونه‌ای از فورانهای مهم دنیا آتشفشان وزوو آتشفشان مونالوآ آتشفشان پله آتشفشان بزیمیانی آتشفشان پاری کوتین در مکزیک آتشفشان نست هلن اقسام آتشفشانها آتشفشانهای نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی). انواع آتشفشانهای نقطهای عبارتند از:

آتشفشانهای نوع هاوایی یا سپری آتشفشانهای نوع استرومبولی آتشفشانهایی پرکابی آتشفشانهای نوع پله آتشفشانهای نوع ولکانو

آتشفشانهای شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می‌گیرد. انواع آتشفشانهای شکافی یا خطی عبارتند از:

فورانهای خطی غیر انفجاری فورانهای خطی انفجاری

رابطه آتشفشان شناسی با سایر علوم زمینی ژئوفیزیک: برای اثبات و آگاهی از کانونهای درونی آتشفشانها و پیشگویی شکل و محل و موقعیت آن.

Eruption of Mount St. Helens volcano, 1980. The volcano, located in the state of Washington, rose to a height of 9,677 feet and was a perfect cone shape before the eruption. The explosion caused the breaking away of the uppermost 1,300 feet, and resulted in the largest landslide in recorded history. PHOTOGRAPH REPRODUCED BY PERMISSION OF THE CORBIS CORPORATION.

ژئوشیمی: تعیین دقیق عناصر که بصورت مواد جامد ، مایع و گاز از آتشفشان خارج می‌شوند.

ترمودینامیک: برای فهم و ارزیابی نیروی حرارتی آتشفشان و انرژی حاصله از آن و رابطه تشکیل مواد گداخته با حرارت و فشار و همچنین انجماد آن.

سنگ شناسی: جهت اطلاع از اختصاصات گدازه و شناسایی دقیق سنگهای آتشفشانی

رسوب شناسی: پراکندگی و نحوه انتشار مواد جامد آتشفشانی در دریاها و خشکیها که به صورت خاکستر ، توف ، برش و ... ته نشین می‌شوند. اهمیت آتشفشان شناسی از نظر اقتصادی: استفاده از انرژی گرمایی آن و انرژی گازهای فومرولی در گردش توربین و به دست آوردن مواد شیمیایی با ارزش که امروزه در ایتالیا ، زلاندنو ، ژاپن و ایسلند اهمیت پیدا کرده است و در کشور ما نیز اخیرا برای استفاده از نیروی حرارتی زمین (انرژی ژئوترمال) حفاریهایی انجام شده است.

پیشگیری از خطرات اجتماعی آتشفشان

اطلاع و آگاهی از ساختمان و ترکیب پوسته و تا اندازه‌ای گوشته زمین.

سنگ های آتشفشانی سنگهایی هستند که به صورت ماگمای گداخته در سطح زمین به سرعت سرد می شوند و به علت سرد شدن سریع دارای شیشه می باشند و یا آن قدر ریز دانه اند که نمی توان مود آن هارا تعیین نمود.

ساختمان آتشفشان

 • انواع بادودکش آتشفشانی مجرایی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی از درون زمین به سطح آن راه می یابند. نک (Neck) مجرای آتشفشانی قدیمی است که اکنون از گدازه های قدیمی پرشده است و چون از سنگ های پیرامون خود مقاوم تر است، به صورت برجستگی ستون مانند باقی مانده و سنگهای اطراف آن که مقاومت کمتری دارند، فرسایش یافته اند.

· دهانه آتشفشان: پایانه بالایی مجرای آتشفشان که اغلب از قسمتهای دیگر مجرا وسیع تر است، دهانه آتشفشان گفته می شود که شامل انواع مختلف ذیل می باشد:

· دیاترم (Diatreme) عبارت است از دهانه های انفجاری که براثر انفجار ناشی از وجود گازهای آتشفشانی تشکیل گردیده است. این گازها خاستگاه ماگمایی و غیر ماگمایی دارند.

· مآر (Maar) دهانه های نسبتا وسیع آتشفشانی که اغلب به وسیله بخار آب حاصل از گرمای ایجاد می شوند. مآرها اغلب در مناطق مرطوب و دریایی رخ می دهند.

· کالدرا (Caldera) دهانه های خیلی وسیع آتشفشانی که قطر آنها به چندین کیلومتر می رسد و شامل انواع ذیل می باشد:

· کالدرای انفجاری:این نوع کالدرا بر اثر انفجار حجم عظیم از مواد آتشفشانی و پی سنگ در اثر گازهای تحت فشار حاصل می شود و دهانه های وسیعی را تشکیل می دهد بالتدکالدرای آتشفشانی باندائی سان در ژاپن (فوران در سال 1888).

· کالدرای ریزشی: متداولترین نوع کالدرا می باشد می باشد که عمل فرونشست و یا ریزش1، 1- Collap se

در اثر انفجار و خارج شدن حجم زیادی از مواد ماگمایی و نیز سنگینی بخشهای بالایی آتشفشان اتفاق می افتد که با ایجاد شکستگی های همراه است. ممکن است این شکستگی ها توسط مواد مذاب به صورت دایک پرشود و یا از طریق آنها مواد فرار یابد احتمالا مواد گدازه ای جدید به سطح کالدرا برسد.اگر دایک ها به صورت حلقوی پیرامون مخروط آتشفشان ظاهر شوند به آنها دایک های حلقوی می گویند. در حالی که اگر دایک ها به سمت درون زمین به صورت همگرا یا متقارب باشند و یک نوع شکل مخروطی مانند ایجاد نمایند که راس آنها به طرف درون زمین باشد به آنها صفحات مخروطی گفته می شود.

در مواردی نیز دایک ها نسبت به مخروط آتشفشان آرایش شعاعی دارند که به آنها دایک های شعاعی گفنه می شود.

· کالدراهای فرسایشی بر اثر فرسایش دهانه آتشفشان قدیمی و گسترش آنها به وسیله عوامل جوی، یخچالی و بادی حاصل می شوند. کراترهالکا کالا در جزیره ماوی هاوایی است.

· مخروط آتشفشانی: برجستگی های مخروطی شکل که از انباشتگی مواد آتشفشانی در پیرامون دهانه آتشفشان حاصل می شود و بر حسب این که کدام مواد آتشفشانی تشکیل شده است تحت نام های مختلفی است:

· مخروط های تغرایی که فقط از مواد آذرآواری تشکیل شده است.

· مخروط های گدازه ای که فقط از گدازه تشکیل شده است.

· مخروط های چینه ای که تناوبی از گدازه و مواد آذر آواری «پیروکلاستیک) است.

فوران آتشفشان

فورانهای آتشفشانی معمولا براساس شکل دهانه ای که از آن فوران صورت می گیرد، محل قرار گیری دهانه در کوه آتشفشان، شکل و نوع مخروط آتشفشانی و بالاخره خصوصیات عمومی فوران (آرام یا شدید – انفجاری یا غیر انفجاری) طبقه بندی می شوند.

گدازه های اسیدی به علت درصد Sio2 بالا و درجه حرارت نسبتا پایین دارای گرانروی (ویسکوزیته) بالا و سیالیت پائین بوده و در نتیجه به صورت انفجاری همراه با مواد پرتابی می باشد. اما در گدازه های بازیک به علت درصد Sio2 پائین و درجه حرارت نسبتا بالا، گرانروی پائین بوده و سیالیت افزایش می یابد و در نتیجه مواد پرتابی با مقدار کم و فوران آرام انجام می شود

انواع فوران

پورفیریک:

بلورهای درشت یا فنوکریست در متن ریز بلور یا شیشه ای.

بافت اینترسرتال:

در بین کانی های سنگ فضاهای خالی دیده می شود که این فضاها با شیشه یا محصول دگرسانی آن پر می شود.

بافت تراکیتی:

نوعی بافت پورفیریک با خمیره میکرولیتی یا میکرولیتی –شیشه ای که در آن میکرولیت های فلدسپار، حالت جریانی دارند.

بافت اسفرولیتی:

بافتی که در آن شیشه ای فلدسپاری و سیلیسی به صورت شعاعی متبلور شده اند.

بافت شیشه ای:

قسمت اعظم سنگ از شیشه تشکیل شده و گاهی حالت جریانی دارد که بافت شیشه ای جریانی می گویند.

بافت دم چلچله ای:

بلورهای سنگ و شیشه به حالت دم پرستویی و حاصل سرد شدن یا تبلور سریع می باشند.

بافت اسپینیفکیس:

بافتی که در سنگ های اولترامافیک خروجی ( گدازه کوماته ایت ) دیده می شود. در این بافت الیوین ها و پیروکسن ها به صورت اسکلتی، داربستی یا زنجیره ای دیده می شوند.

انواع سنگ های آتشفشانی:

سنگ داسیتی – ریولیتی:

دارای فنوکریستهای کوارتز همراه با کانی فلدسپار و پلاژیوکلاز در یک زمینه دانه ریز فلدسپار و کوارتز. این سنگ ها معادل آتشفشانی سنگ های گرانیتی می باشند.

سنگ تراکیتی:

حجم اصلی این سنگ ها را فلدسپار به ویژه فلدسپات آلکالن تشکیل می دهد که به صورت فنوکریست و خمیره سنگ یافت می شود.

سنگ آندزیت و بازالت:

فراوانترین سنگ های آتشفشانی که دارای کانی های رنگین زیادی است. مانند تراکیت ها، فنوکرسیت کوارتز وجود ندارد ولی فنوکرسیت پلاژیوکلاز و کانی های رنگین زیاد است. در خمیره نوع سنگ فلدسپار آلکالن وجود ندارد و خمیره عمدتا از پلاژیوکلاز و پیروکسن می باشد.

سنگ های فنولیتی، تفریتی و بازانیت:

تشخیص صحرایی این سنگ ها بسیار مشگل است، مگر اینکه سنگ دارای مقدار زیادی فنوکریست های فلدسپاتوئید مانند لوسیت، نفلین و آنالسیم باشد. این سنگ ها در بازالت آلکالن و مناطق ریفت قاره ای وجود دارد.

سنگ لاتیت:

معادل آتشفشانی سنگ مونزونیتی که در مقایسه بازالت و آندزیت، دارای فلدسپار غنی از پتاسیم می باشد.

سری ماگمایی:

سنگهای آتشفشانی شامل سریهای تولئیتی، کالکوآلکالن، آلکالن و شوشونیتی می باشند.

سری تولئیتی:

شامل بازالت تولئیتی، سنگ های حدواسط و اسیدی می باشد. سری تولئیتی از نظر سدیم و پتاسیم و دیگر عناصر آلکالن و همچنین عناصر خاکی نادر و سیلیس غنی می باشد که در مناطق سازنده و در داخل صفحات و گاهی در مناطق در حال فرورانش یافت می شوند.

سری کالکوآلکالن:

یا سری هیپرستن که مانند سری تولئیتی غنی از سیلیس است و درصد Al2O3 آن بیش از 17% است و در مناطق فرورانش دیده می شود.

سری آلکالن:

فقیر از سیلیس، عناصر آلکالن، عناصر خاکی نادر، مواد فرار، ارتوپیروکسن و پیژونیت و حاوی الیوین پایدار و بدون حاشیه واکنشی و دارای فلدسپاتوئید ( نفلین – آنالیسم، لوسیت ) می باشد و در داخل صفحات قاره ای و اقیانوسی دیده می شوند.

سری شوشونیتی:

دارای پتاسیم زیاد نسبت 1= Kzo/ NazO می باشد و در مناطق در حال فرورانش فراوان است ولی مانند کالکوآلکالن نمی تواند شاخص خوبی برای این مناطق باشد، زیرا سری شوشونیتی در داخل صفحات قاره ای نیز دیده می شود.

زلزله شناسی

زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که هر از چند گاهی در نواحی که بر روی بند زلزله خیز قرار دارند رخ می‌دهد. این پدیده طبیعی دارای خصوصیات و وی‍ژگیهای منحصر به فردی است، که آگاهی از پدیده‌های همراه زلزله ، شناخت گسلها و انواع آن در تعیین الگوی لرزه زمین ساخت و رژیم لرزه خیزی مناطق مختلف دارای اهمیت است.

زلزله چیست؟

لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.

بطوری که در ابتدا فشار و نیروهای درونی ممکن است باعث ایجاد یکسری لرزه‌های خفیف و کوچک در سنگها شود که پیش لرزه نامیده می‌شود. بعد از اینکه فشار درونی بر مقاومت سنگها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد می‌گردد و زمین لرزه اصلی رخ می‌دهد، البته نباید از اثر لرزشهای کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق می‌افتد و به نام پس لرزه معروف هستند، چشم پوشی کرد. لرزه ، پیش لرزه ، لرزه اصلی و پس لرزه مجموعا یک زمین لرزه را نشان می‌دهند.

باید توجه داشت که تمام زلزله‌ها با پیش لرزه‌ها همراه نیست و همچنین پیش لرزه را نمی‌توان مقدمه وقوع یک زلزله بزرگ دانست، زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه فوق العاده مخربی بوده است که در تعقیب آن اتفاق افتاده است. همچنین در بسیاری از زمین لرزه‌ها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق می‌افتند، زلزله‌هایی هم در اثر عوامل دیگر مثل ریزشها (مثلا ریزش سقف بخارهای آهکی و زمین لغزشها) و یا در بعضی موارد فعالیتهای آتشفشانی نیز بوجود می‌آید که مقدار و شدت آنها کمتر است.

چرا زلزله بوجود می‌آید؟

به درستی مشخص نیست که چرا زلزله بوجود می‌آید، اما همانطور که قبلا اشاره شد تجمع انر‍ژی در درون زمین از یک طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین و عدم تحکمل طبقات زمین برای نگهداری این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی از محل آن آزاد می شود. این شکستگی که اکثرا با جابجایی زمین اتفاق می‌افتد باعث خطرات و ایجاد لرزش زمین می‌شود که به آن زلزله گفته می‌شود.

اما این انرژی از کجا می آید؟ برخی معتقدند که زمین از ورقه‌هایی تشکیل شده است که این ورقه‌ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می‌شوند که ورقه‌هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می‌شود). همچنین ممکن است که ورقه‌ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می‌کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می‌کند.

ترکیب این نیروها در درون زمین باعث ایجاد یک حالت عدم تعادل انرژی می‌شود، این وضعیت تا زمانی که طبقات فوقانی و سطحی زمین تحمل مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ می‌گردد. اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره آزاد می‌گردد و زلزله بوجود می‌آید. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی زلزله‌ها بدین طریق ایجاد می‌شوند، بلکه می‌توان گفت بخش اصلی زمین لرزه‌ها ، با این فرضیه قابل توجیه است.

رابطه گسل با زلزله

رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. این زلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

نحوه آزاد شدن انرژی زلزله

ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و پس لرزه‌هایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. بطوری که انرژی زلزله بصورتهای زیر آزاد می‌گردند:

پیش لرزه

گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ، یکسری زلزله‌هایی با بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع می‌پیوندند که معمولا فراوانی آنها با نزدیک شدن به زمان وقوع لرزش اصلی ، افزایش می‌یابد.

لرزش اصلی

همان زلزله اصلی بوده که بواسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده در سنگها یکباره آزاد می‌گردد و چنانچه داده‌های مربوط به یک زلزله بزرگ غیر دستگاهی باشد مهلرزه نامیده می‌شود.

پس لرزه

زلزله‌های خفیفتری که غالبا پس از لرزش اصلی ، از حوالی کانون زلزله اصلی منشأ می‌گیرند، را پس لرزه می‌گویند. پس لرزه‌ها می‌توانند حتی تا سالها پس از وقوع زلزله‌های اصلی نیز به طول انجامد.

دسته لرزه

مجموعه‌ای از تعداد زیادی زلزله که در یک منطقه محدود در مقطع زمانی در حد هفته تا چند ماه به وقوع می‌پیوندد. دسته لرزه‌ها غالبا در نواحی آتشفشانی دیده می‌شوند.

ریز لرزه

زلزله‌های ضعیفی هستند که بزرگی آنها 3 ریشتر و یا کمتر از 3 بوده و غالبا افزایش ناگهانی و نامنظم آنها نشانه قریب الوقوع بودن مهلرزه یا زلزله اصلی می‌باشند.2

کاربرد برخی از سنگ های آتشفشانی ( علوم ششم )

توف آتشفشانی


خاكسترهاي آتشفشاني پس از رسوبگذاري در محيط‌هاي رسوبي توف‌هاي آتشفشاني را به‌وجود مي‌آورند.

اين سنگ‌ها به‌عنوان مصالح ساختماني كاربرد دارند؛ مانند توف‌هاي سبزرنگ رشته كوه البرز.پوکه ی معدنی


از پوكه‌ي معدني به‌عنوان مصالح ساختماني در سقف‌ و دیوارهای پیش ساخته ساختمان‌ها استفاده مي‌شود.

سبك‌بودن، تخلخل زياد و سيمان‌گيري خوب از ويژگي‌هاي اين سنگ مي‌باشد.
سنگ پا

سوالات متن د رس پنجم علوم تجربی ششم ابتدایی (زمین پویا) بخش دوم

1 ـ در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟ جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است .

2 ـ فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید . 1ـ کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

3 ـ بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟ 1ـ قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

4 ـ مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید . زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته 

5 ـ ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟ هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . 1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

6 ـ چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟ زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند .

7 ـ مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

8 ـ آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

9 ـ به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟ به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود .

10 ـ چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟ آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود .

11 ـ به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟ به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند .

12 ـ دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید . سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

13 ـ هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟

توف آتش فشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد . 

پوکه ی معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد .

سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود .

14 ـ مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟ بخار آب و کربن دی اکسید

15 ـ فواید آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ تشکیل دریاچه 2 ـ توسعه ی گردشگری 3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز 4 ـ استفاده از انرژی گرمایی 5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین 6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

16 ـ ضررهای آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ انتشار گازهای سمی 2 ـ ریزش باران های اسیدی 3 ـ ایجاد سونامی 4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط 5 ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

17 ـ ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟ آماده ی تخیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتش فشان

[ 93/07/20 ] [ 15:45 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

سفرانرژی

سفرانرژی

 

درس در يک نگاه

در اين درس، دانش‌آموزان ابتدا به كمك انجام آزمايش، آموخته‌هاي سال سوم ابتدايي را درباره‌ي انرژي و تبديلات آن تجربه مي‌كنند. سپس با انجام فعاليت‌هايي درمي‌يابند كه انرژي مي‌تواند به روش‌هاي مختلف در مواد و وسايل ذخيره شود.

در ادامه، سفر انرژي را از انرژي خورشيد تا تبديل به انرژي گرمايي درپديده‌هاي مختلف، بررسي مي‌كنند.

اهداف/ پيامدها

در پايان اين درس انتظار مي‌رود دانشآموزان بتوانند:

فهرستي از انرژي‌هاي مختلف در زندگي روزمره و تبديل آنها به يكديگر را تهيه كنند.

سطح 1: تبديل انرژي را در وسايل محدود وساده بيان كنند.

سطح2: تبديل انرژي را در وسايل متنوع بيان كنند.

سطح 3: تبديل انرژي را در وسايلي كه بيش از يك نوع تبديل انرژي در آنها انجام مي‌شود، بيان كنند.

مواد و وسايل آموزشي

فرفره، منبع گرما (شعله‌ي غيرمستقيم)،  مداد، ليوان، چراغ قوه‌ي قابل شارژ با حركت دست، توپ، اسباب‌بازي (دومينو)، طبل پلاستيكي، ظرف آب، سنگ كوچك، جسم فنردار يا اسباب بازي كوكي.

دانستني‌ها براي معلم

كلمه‌ي «انرژي» از زبان يوناني و به مفهوم «چيزي كه در آن توانايي انجام كار وجود دارد»، گرفته شده است. يعني انرژي چيزي است كه موجب انجام كار مي‌شود.

انرژي با كار و حركت همراه است. هرقدر ما كار بيشتري انجام دهيم براي انجام آن، به انرژي بيشتري نياز است. ما انرژي را به مصرف مي‌رسانيم و با آن كارهايمان را انجام مي‌دهيم. همچنين براي تغيير مواد مانند سوختن چوب، شكستن چوب و ذوب فلزات به انرژي نياز داريم. منبع همه‌ي انرژي‌ها خورشيد است.

انرژي به شكل‌هاي مختلفي مانند انرژي حركتي، انرژي گرمايي، انرژي نوراني، انرژي الكتريكي و انرژي صوتي مشاهده مي‌شود. در شرايط مناسب اين انرژي‌ها به يكديگر تبديل مي‌شوند.

انرژي شيميايي يكي از شكل‌هاي انرژي است كه در خوردني‌ها و سوخت‌ها ذخيره شده است. اين انرژي با مصرف كردن مواد به شكل‌هاي ديگر انرژي كه مورد نياز ماست، تبديل مي‌شود. انواع باتري‌ها كه دست‌ساز انسان‌ها هستند، انرژي را در خود ذخيره مي‌كنند و در موقع استفاده، انرژي موردنياز ما را فراهم مي‌كنند.

همچنين قرار گرفتن در موقعيت‌هاي فيزيكي مانند قرار گرفتن در ارتفاع يا كشيده شدن، باعث مي‌شود انرژي در جسم ذخيره ‌شود. هنگامي كه جسم رها مي‌شود، به‌تدريج انرژي را كه در خود ذخيره كرده به انرژي حركتي تبديل مي‌كند.

در اين درس، فقط به تعدادي از شكل‌هاي انرژي پرداخته مي‌شود و بررسي انواع انرژي‌هاي جنبشي و پتانسيل موردنظر نيست. شكل‌هاي مختلف انرژي دائماً در حال تبديل به يكديگر هستند و اين تبديلات به ما كمك مي‌كنند تا بتوانيم شكل‌هاي موردنياز انرژي را به‌دست آوريم. بخش عمده‌ي انرژي كه ما مصرف مي‌كنيم از نور خورشيد است. گرماي خورشيد ما را گرم نگه مي‌دارد. همين گرماست كه باد و باران را سبب مي‌شود. انرژي نوراني خورشيد، انرژي لازم براي رشد بسياري از گياهان را به‌وجود مي‌آورد و همين انرژي است كه مواد غذايي لازم را براي انسان‌ها و حيوانات فراهم مي‌كند وليكن اين انرژي نمي‌تواند مستقيماً ماشين‌ها را به‌كار اندازد. بسياري از ماشين‌ها توسط سوخت‌هايي مانند: بنزين، زغال و گاز طبيعي كار مي‌كنند. اين سوخت‌ها در طول ميلياردها سال در زمين به‌وجود آمده است.

اين سوخت‌ها از تبديل درختان و گياهان و جانداران كوچكي كه انرژي رشد و نمو خود را از خورشيد كسب مي‌كنند تشكيل شده باشند. اين موجودات، پس از مردن و مدفون‌شدن در زيرزمين، تحت فشارهاي زياد و گذشت زمان به زغال و نفت و گاز تبديل شده‌اند. اين سوخت‌ها در طول زمان به‌وجود آمده‌اند و جبران‌نشدني هستند.

انرژي كاهش نمي‌يابد و نابود نمي‌شود بلكه دائماً از شكلي به شكل ديگر تغيير و تبديل مي‌يابد. در بسياري موارد، آغاز و پايان سفر انرژي نامشخص است. در اغلب پديده‌ها و فعاليت‌ها، تبديلات انرژي از انرژي نوراني خورشيد شروع مي‌شود و به انرژي گرمايي هوا خاتمه مي‌يابد، ليكن هرگز نابود نمي‌شود.

نکات آموزشي و فعاليت‌هاي پيشنهادي

·        در صفحه‌ي عنواني، تصوير آب آبشاري بر روي توربين آورده شده است. هدف از اين تصوير، آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با موضوع تغييرات انرژي است. انرژي از آب آبشار به توربين و از توربين به دستگاه مولد برق آبي منتقل مي‌شود و سپس برق توليد مي‌شود و تغييرات انرژي ادامه پيدا مي‌كند. از دانش‌آموزان بخواهيد  بيان كنند چه تغييراتي در انرژي مشاهده مي‌كنند؟

در اين قسمت از درس، فقط شنونده‌ي نظرات آنها باشيد و اصلاح و تكميل را به ادامه‌ي تدريس اين درس واگذاريد.

·        ما در زندگي روزمره، واژ‌ه‌ي انرژي را در جاهاي مختلف به‌كار مي‌بريم؛ عباراتي مانند «بحران انرژي در جهان»، «آن بچه چه‌قدر تحرك دارد، راستي اين همه انرژي را از كجا آورده ‌است؟»، «يخچالي كه خريده‌ام، انرژي كمي مصرف مي‌كند»، «امروز سرحال نيستم، خيلي انرژي ندارم» از جمله‌ي اين موارد هستند.

در تصاوير صفحه‌ي 2 هم سعي شده است چند مورد از كاربرد روزانه‌ي واژه‌ي انرژي به‌ويژه در زمينه‌ي ورزش آورده شود.

در ابتداي درس، از دانش‌آموزان مي‌خواهيم هركدام واژه‌ي انرژي را در جمله يا عبارتي به‌كار ببرند و سعي كنند جملات گوناگوني در اين باره بيان كنند. اين فعاليت به ما كمك مي‌كند تا بفهميم كه دانش‌آموزان از مفهوم انرژي چه چيزهايي در ذهن دارند و برداشت‌هاي درست و احتمالاً بدفهمي‌هاي آنها در چه زمينه‌هايي است. البته در اين مرحله، فقط شنونده‌ي نظرات آنها هستيم و قضاوت و نتيجه‌گيري انجام نمي‌دهيم. لازم به ذكر است كه به هيچ‌وجه تعريف واژه‌ي انرژي موردنظر نيست. احتمالاً دانش‌آموزان مطالبي از آموخته‌هاي سال سوم ابتدايي را در رابطه با انرژي، شكل‌ها و منابع آن به ياد مي‌آورند، از آنها بخواهيد مثال‌هايي در هر زمينه بيان كنند. همين موارد را در رابطه با دو سؤال ديگر ادامه دهيد و قبل از آنكه به جمع‌بندي كاملي برسيد فعاليت صفحه‌ي 3 را انجام دهيد.

·        هدف از «آزمايش كنيد» صفحه‌ي 2 يادآوري شكل‌هاي انرژي است كه در پايه‌ي سوم ابتدايي آموخته‌اند. به دانش‌آموزان فرصت دهيد تا خودشان، شكل و تبديلات انرژي را پيدا كنند. در دومين آزمايش، دقت كنيد دانش‌آموزان فرفره يا مارپيچ چرخاني را كه مي‌سازند، نزديك شعله قرار ندهند و حتي‌الامكان از منابع گرمايي مانند بخاري استفاده كنند كه شعله ندارد. در اين آزمايش، انرژي گرمايي منبع گرما به انرژي حركتي تبديل مي‌شود. در آزمايش سوم، انرژي حركتي مواد به انرژي صوتي تبديل مي‌شود. در آزمايش چهارم، در باتري شارژي، انرژي الكتريكي به انرژي حركتي تبديل مي‌شود. در آزمايش پنجم، انرژي حركتي دوباره به انرژي حركتي تبديل مي‌شود. در آزمايش ششم، انرژي صوتي به انرژي حركتي تبديل مي‌شود. در پايان، از دانش‌آموزان بپرسيد آيا مي‌توانند چند وسيله يا پديده را نام ببرند كه تبديلات انرژي در آنها در حال انجام است؟

·        هدف از موضوع «انرژي در چه موادي ذخيره مي‌شود؟» آشنايي دانش‌آموزان با انرژي شيميايي است. همه‌ي دانش‌آموزان، تجربه‌ي دريافت انرژي بعد از خوردن مواد خوراكي را داشته‌اند اما در مورد ساير موجودات زنده، ممكن است نياز به بررسي داشته باشند. لذا در پاسخ به سؤال «ايستگاه فكر» از دانش‌آموزان مي‌خواهيم همه‌ي جانوران و گياهان را از نظر نياز و توليد غذايي بررسي كنند.

مي‌دانيم كه گياهان سبز به كمك نور خورشيد، مواد غذايي تهيه مي‌كنند و به اين ترتيب، انرژي در خود ذخيره مي‌كنند. به اين انرژي، انرژي شيميايي مي‌گوييم. زندگي همه‌ي موجودات زنده، اعم از گياهان، جانوران و انسان به انرژي شيميايي ذخيره‌شده در غذاها بستگي دارد. گياهان غذاساز هستند و از اين غذاها خودشان و جانوران و انسان استفاده مي‌كنند اما جانوران گوشتخوار، انرژي موردنياز خود را با خوردن جانوران گياهخوار تأمين مي‌كنند. مي‌توانيم بگوييم زنجيره‌ي غذايي به نوعي همان زنجيره‌ي انرژي است.

همان‌طور كه در دانستني‌هاي معلم گفته شد، بخش عمده‌ي انرژي موردنياز ما، انرژي خورشيد است. پديده‌ي باد و باران، سوخت‌ها و مواد غذايي، همه و همه از انرژي خورشيد حاصل مي‌شوند لذا تصوير صفحه‌ي 3 در نظر دارد تا هرچه بيشتر، دانش‌آموزان را با تغييرات انرژي در طي پديده‌ها و فعاليت‌هاي محيط اطراف آشنا كند و نقش اساسي انرژي خورشيد را نشان دهد.

مواد غذايي و سوخت‌ها، به‌طور طبيعي، انرژي شيميايي را در خود ذخيره كرده‌اند اما باتري‌ها هم كه ساخت انسان هستند، مي‌توانند انرژي شيميايي را در خود ذخيره كنند و در شرايط مناسب، انرژي ذخيره‌شده را  به مصرف برسانند.

·        دانش‌آموزان تجربه‌ي استفاده از باتري در اسباب بازي‌ها، ساعت‌ها و چراغ‌قوه‌هاي خانگي را داشته‌اند اما درباره‌ي انواع بيشتر باتري‌ها شايد اطلاعات كاملي نداشته باشند. درباره‌ي «گزارش كنيد» صفحه‌ي 4 بهتر است از دانش‌آموزان بخواهيد در صورت امكان، انواعي از باتري‌هاي معمولي، قلمي، نيم قلمي، كتابي، باتري‌هاي گرد (پولكي) و... را به كلاس بياورند و به دوستانشان معرفي كنند.

·        دانش‌آموزان با انجام آزمايش بالاي صفحه‌ي 4، با يك روش ذخيره‌سازي انرژي آشنا مي‌شوند. به دانش‌آموزان فرصت دهيد كه همراه افراد گروه خود، شخصاً آزمايش‌ها را تجربه كنند. قبل از تكرار آزمايش از فواصل 30 و 40 سانتي‌متر از آنها بپرسيد «پيش‌بيني مي‌كنيد انرژي سنگ، اين بار در برخورد با سطح آب چه تغييري كرده باشد؟» دانش‌آموزان را تشويق كنيد كه براي توضيح پديده‌ي فوق، حتماً از واژه‌هاي انرژي و تبديل انرژي استفاده كنند تا اين مفاهيم بيشتر در فرهنگ لغات ايشان قرار بگيرد.

از دانش‌آموزان بپرسيد چه تجربه‌هايي مشابه آزمايش فوق داشته‌اند و چه وسايلي را مي‌شناسند كه با بالا رفتن، انرژي در خود ذخيره مي‌كنند؟ همچنين به ورزش‌هايي اشاره كنند كه هنگام انجام آنها، انرژي به اين روش ذخيره مي‌شود يا به مصرف مي‌رسد.

·        دانش‌آموزان با انجام آزمايش پايين صفحه‌ي 5، با روش ديگر ذخيره‌سازي انرژي آشنا مي‌شوند. به‌جاي جسم اسباب‌بازي كوكي يا فنردار، مي‌توان از وسايلي كه اجسام كشساني داشته باشند استفاده كرد. از آنجا كه هر جسم كشساني ويژگي‌هاي خاصي دارد و تا حد معين، قابليت مشيده‌شدن دارد، به دانش‌آموزان توضيح دهيد كه به اين ويژگي توجه داشته باشند. همچنين دقت كنيد فنر يا كش يا ... را با رعايت موارد ايمني بكشند تا با رهاشدن بيش از حد، باعث ايجاد خطر براي خود يا دوستانشان نشوند.

احتمالاً دانش‌آموزان تجربه‌هايي در رابطه با استفاده از اجسام كشساني مانند تخت فنردار يا لوازم ورزشي فنردار داشته‌اند، از آنها بخواهيد تجربه‌هاي خود را در اين زمينه‌ها، در كلاس بيان كنند.

·       

موادي كه انرژي

ذخيره مي‌كنند

ذخيره‌ي انرژي

در فعاليت «در اختيار شما» از دانش‌آموزان مي‌خواهيم كه حاصل دريافت‌هاي خود را در رابطه با ذخيره‌ي انرژي در قالب نقشه‌ي مفهومي به نمايش بگذارند. اين نقشه مي‌تواند براي هر دانش‌آموز با دانش‌آموز ديگر تفاوت داشته باشد. نكته‌ي مهم آن است كه دانش‌آموزان ارتباط موضوعات را با هم بر روي فلش‌ها يادداشت كنند؛  مانند:

 

·        مهم‌ترين هدف كه در اين بخش، به آن پرداخته مي‌شود، آشنايي هرچه بيشتر دانش‌‌آموزان با تبديلات انرژي است و از آنجا كه دانش‌آموزان با انرژي شيميايي و روش‌هاي ذخيره‌ي انرژي آشنا شده‌اند، پرداختن به تبديلات انرژي كه از اين شكل‌هاي انرژي هم استفاده شود مورد توجه خاص مي‌باشد.

 

انرژي ذخيره‌اي (كشيده‌شدن)

انرژي شيميايي

نكته‌ي قابل توجه آن است كه انرژي مي‌تواند به روش‌هاي مختلف از يك شكل به شكل ديگر تبديل شود. در بيشتر موارد، سفر انرژي از تابش خورشيد شروع مي‌شود و به انرژي گرمايي در هوا پايان مي‌پذيرد. انرژي از بين نمي‌رود ولي دائماً از شكلي به شكل ديگر تبديل مي‌شود.

 

انرژي نوراني

انرژي ذخيره‌اي (ارتفاع)

انرژي صوتي

انرژي گرمايي

انرژي الكتريكي

انرژي حركتي

[ 93/07/20 ] [ 15:43 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

کارخانه کاغذ سازی

کارخانه کاغذ سازی

در حدود سال 650 میلادی ساسانیان کاغذ چینی را که از پوست درخت توت ساخته می شدبه ایران وارد کردند ، اما این کاغذ منحصراً برای مدرک مهم دولتی به کار برده میشد. در سال 751 میلادی در زمان عباسیان و در جنگ میان آنان با اعراب تعدادی ازچینی هایی که اعراب را در جنگ ریزی می دادند به اسارت درآمدند . در میان اسیران چندتن کاغذساز بود که آنها را به سمرقند برده و با استفاده از دانش آنها صنعت کاغذسازیرا در این شهر رایج نمودند .

بنابر مدارک موجود، نخستین بار کاغذ را شخصی به‌نام تسای لون  در چین اختراع کرد. فن کاغذسازی او به مدت چند قرن در چین مورد استفاده بود وبه‌تدریج تکمیل شد. کاغذهایچینیدرآن دوران مخلوطی از پوست درخت و کنف بودند. این مواد را تا جایی که امکان داشت ریزمی‌کردند و با آب زیاد مخلوط می‌ساختند. بدین ترتیب خمیر کاغذ بدست می‌آمد. مادهخمیر مانند را بر روی تورهای قاب شده‌ای پهن می‌کردند تا آب خود را از دست داده وآرام آرام خشک شوند، حاصل کار یک برگ کاغذ بود.

در ۶۱۰م. کاغذسازیچینیبهژاپن راه یافت. در قرن اول اسلامی (حدود ۸۸ق./۷۱۰م.) مسلمانانراز و رمز کاغذسازی را از چینی ها آموختند و کاغذسازی بهقلمرو اسلامی رسید و به سرعت توسعه یافت. کاغذهای اسلامی با نام شهرها و گاه اشخاصشهرت داشتند. ابن ندیم در الفهرست از انواع کاغذهایی نام می‌برد که در بلاد اسلامیساخته می‌شدند، از آن جمله‌اند: کاغذ بغدادی، کاغذ سمرقندی، کاغذ برمکی، کاغذ نوحی،و جز آن. او می‌نویسد کاغذ خراسانی از کتان ساخته می‌شود. ظاهرآ فضل بن یحییبرمکی(۱۵۰-۱۸۷ق.) نخستین کسی است که کارخانه کاغذسازی در بغداد و بلاد اسلام تأسیسمی‌کند. مشهورترین کارخانه کاغذسازی ایران در خونج یا خونا بود که خرابه‌های آن درنزدیکی شهر خلخال است و در زمان یاقوت حموی (۵۷۴-۶۲۶ق.)، به کاغذ کتان شهرت داشتهاست.

کاغذ در قرن دهم میلادی از جهان اسلام بهمصرو بعد توسطاعراب مسلمان (مورها) به اسپانیا رفت. از این راه بود که اروپاییان با فن کاغذسازیآشنا شدند. حدود ۱۲۷۶م. نخستین کارخانه کاغذسازی در ایتالیا و سپس در نیمه قرن ۱۴در فرانسه تأسیس شد. بااختراعصنعت چاپ در نیمه قرن ۱۵ تقاضا برای کاغذ افزایش یافت. در ۱۶۹۰نخستین کارخانه کاغذسازی در ایالات متحده در جرمنتاون ساخته شد. در اواخر قرن ۱۸،در فرانسه، نیکولا روبر ماشین کاغذسازی رااختراعکرد و دو برادر انگلیسی به‌نام‌های هنری و سیلی فوردرینیر آن راتکمیل کردند. نکته در خور اهمیت آن است که شیوه کاغذسازی دستی عینآ همان است که درماشین‌های کاغذسازی به‌کار گرفته می‌شد.

تولید کاغذ

فرایند تولید کاغذ از این قرار است: الیاف سلولزیرا در آب می‌گذارند تا رطوبت را جذب کنند و متورم و نرم شوند؛ بعد آنها را روی یکشبکه سیمی ظریف پهن می‌کنند تا آب موجود در الیاف گرفته شود و رشته‌های مرطوب برسطح شبکه فرو نشینند و یک تخته شوند. الیاف با از دست دادن آب به هم نزدیک می‌شوندو در نقاطی که الیاف روی هم قرار می‌گیرند نوعی اتصال شیمیایی از نوع هیدروژنی شکلمی‌گیرد و آنها را به هم متصل می‌کند. این ارتباط و خود اتصالی، کلید اصلی تولید یکبرگ کاغذ چسبنده و سخت و محکم است. در این حالت به هیچ گونه چسب اضافی نیاز نیست وکاغذ پس از خارج شدن آب از الیاف سلولزی و خشک شدن آنها ساخته می‌شود

کلمه کاغذ ، از واژه چینی کاکتز گرفته شده است. (نام فارسی آن را رخنده یا پرزه است.)
انسان اولیه ، به‌تدریج که نیاز به تصویر کردن اشیاء ، یادداشت کردن وقایع و ارسال پیام های کتبی را درک کرد، اهمیت و ضرورت شیئی که بتواند بر روی آن اثر به جا ماندنی را ثبت کند، دریافته بود و همواره در راه دستیابی به آن تلاش می‌کرد.

در بین النهرین از لوحه‌های گلی ، در مصر (1838 ق.م) از پاپـیروس ، در چین از حکاکی بر روی لوحه‌های چوبی و نمد با قلم مو و پارچه ابریشمی ، این منظور را عملی می‌کردند. با توجه به اینکه صنعت نمد مالی در خاور دور ، سنّت و متداول بود، فردی چینی به نام "تسائی لون" (105 میلادی) از قطعات کهنه و اضافی ابریشم ، خمیر و بعد ، ورقه‌هایی به صورت نمد درست کرد و از آن به کمک قلم مو برای نقاشی و نوشتن استفاده کرد و بعد به جای ابریشم ، چوب خیزران و درخت توت را بکار گرفت. در حقیقت ، باید او را اولین مخترع کاغذ در دنیا دانست.

کارگران چینی که در سال 751 به دست ایرانیان اسیر شدند، این فن را با استفاده از کتان و شاهدانه ، به مردم سمرقند آموختند و بعدها توسط مسلمانان در بغداد ، دمشق و حتی مراکش و اسپانیا متداول شد. اولین کارخانه کاغذ سازی ، درسال 1154 در اسپانیا و اولین آسیاب تهیه پودر چوب ، در سال 1190 در فرانسه تأسیس شده بود.

در ایران ، فعالیت کاغذ سازی ، اولین بار با تأسیس کارخانه مقوا سازی و با استفاده از کاغذهای باطله درسال 1313 شمسی در کرج شروع شد و حدود 15 سال است که با تأسیس دو کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه خوزستان و کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) در گیلان ، به صورت یک تکنولوژی مدرن و پیشرفته درآمده است.

مواد اولیه انواع کاغذ ، بطور کلی ، مواد سلولزی است که از منابع مختلف تهیه می‌شوند:

 • ساقه کتان ، شاهدانه ، پنبه که الیاف بلند (در حدود 1.2 تا 6 میلی متر) دارند.
 • ساقة گیاهانی مانند گندم ، جو (کاه) ، نی ، کنف و غیره.
 • درختانی که برگ سوزنی دارند، مانند کاج (با الیاف بلند ) و یا برگ پهن دارند مانند چنار (با الیاف کوتاه در حدود 0.5 تا 1.2 میلی متر)
 • انواع کاغذ‌های باطله و یا خرده‌ها و قطعات مقوای کهنه
 • الیاف تفاله نیشکر

تبدیل چوب به قطعات ریز

با استفاده از ماشین پوست کنی و دستگاه تولید تراشه و عبور تراشه‌ها از الک مخصوص صورت می‌گیرد و قطعاتی به طول حداقل 4 و عرض 2 سانتی‌متر (در مورد چوب) بدست می‌آید.

پختن چوب و تولید خمیر

این عمل ، ممکن است از طریق مکانیکی یعنی بدون استفاده از مواد شیمیایی و توسط بخار آب جوش ، تحت فشار صورت گیرد که معمولاً برای تهیه کاغذهای ارزان و کاهی ، مانند کاغذ روزنامه متداول است. در روش شیمیایی از هیدروکسید سدیم (در روش قلیایی) ، سولفیت هیدروژن کلسیم ،  ، درمحیط اسیدی (PH=2-3 ، روش بی‌سولفیت) و یا سولفیت سدیم (در روش سولفیت) همراه با کمی کربنات سدیم در دمای بالاتر از . 100 درجه سانتی‌گراد و تحت فشار ، استفاده می‌شود. در این مرحله ، خمیر قهوه‌ای رنگی حاصل می‌شود که از آن در تهیه مقوا ، کارتن و یا کاغذ‌های کاهی استفاده می‌شود.

 

شستشوی خمیر کاغذ

شستشوی قلیایی با استفاده از محلول 3 درصد سود در دمای 45 تا 50 درجه سانتی‌گراد به مدت یک تا دو ساعت صورت می‌گیرد. این عمل برای جدا کردن لیگتین و کاهش رنگ خمیر انجام می‌پذیرد.

اعمال شیمیایی (رنگ زدایی)

در دو مرحله صورت می‌گیرد :

 • کلر زنی ، که در PH=2 تا دمای 25 تا 45 درجه سانتی‌‌گراد به مدت تقریبی یک ساعت صورت می‌گیرد. در این مرحله ، لیگتین باقیمانده در خمیر ، به صورت محلول در می‌آید که بسته به نوع مواد شیمیایی بکار رفته برای پخت ، بین 3 تا 15 درصد ممکن است تغییرکند.
 • رنگ زدایی که توسط هیپوکلریت سدیم (به صورت محلول 3 درصد) ، دی‌اکسید کلر ، پراکسید هیدروژن ، اوزون و غیره در PH=9-10 صورت می‌گیرد تا اینکه لیگتین فقط اکسید شود و سلولز تحت تأثیر قرار نگیرد.

خشک کردن خمیر کاغذ

دراین مرحله ، خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و توری‌هایی که دارای سوراخهای 2 تا 3 میلیمتری‌اند، عبور می‌دهند تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد. بعد آن را از پرسهای قوی عبور می‌دهند تا باقیمانده آب آن نیز خارج شود. 


پرس کردن ، برش زدن و بسته بندی

با عبور خمیر خشک شده از میان غلتک‌های مخصوص ، آن‌را به صورت صفحات کاغذ در آورده ، توسط دستگاه برش آن را در اندازه‌های مورد سفارش و نیاز بازار مصرف برش می‌دهند و بسته‌بندی می‌کنند.

 

کاغذph

موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH  نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است

کاغذ لیتموسلیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهد.

استفاده از کاغذ لیتموس
:استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.

PH
متر وسیله‌ای الکترونیکی است که بخش حبابی شکل آن حساس به غلظت یون هیدروژن موجود در محلول مورد آزمایش است. سیگنالی که بوسیله‌ی حباب ایجاد می‌شود تقویت شده و به نمایشگر فرستاده می‌شود. قبل از استفاده از PHمتر باید آن را ست (استاندارد) کرد. برای این کار الکترود آن را در محلول بافربا  PH معلوم قرار می‌دهیم. اگر PH دقیق رانشان ندهد دستگاه را روی PH اسمی بافر، به کمک دکمه‌های روی نمایشگر تنظیم می‌کنیم .

عصاره‌ی کلم قرمز یک معرف!
همان‌طور که دیدیم اسید و باز قابلیت تغییر رنگ مواد مشخصی را دارند. این مسئله در مورد عصاره‌ی کلم قرمز هم صادق است. این مایع دارای رنگ آبی مایل به بنفش است، ولی در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ سبز و حتی زرد  در می‌آید. بگذارید ببینیم چطور می‌توان از عصاره‌ی کلم برای اندازه گیری PH مواد مختلف استفاده کرد.


کلم قرمز را می‌توانید در فصل زمستان و بهار به راحتی پیدا کنید. آن را به قطعات کوچک برش بزنید . و در ظرفی بریزید. مقداری آب بر روی آن بریزید تا اندازه‌ای که سطح کلم‌ها را بپوشاند. حدود نیم ساعت آن را بجوشانید و بگذارید سرد شود. عصاره کلم را در ظرف کوچک‌تری بریزید. کلم‌ها هم قابل مصرف هستند و می‌توانید در غذا مصرف کنید.
از عصاره‌ی کلم قرمز به عنوان معرف در فاز مایع استفاده کنید.

چند قطره از مایع را روی یک سطح سفید بریزید و تغییر رنگ آن را هنگامی که با سرکه و جوش شیرین ترکیب می‌شود ببینید. می‌توانید مشاهده کنید که این مایع در مقابل سرکه یا آب لیمو، قرمز و در مقابل جوش شیرین به رنگ سبز در می‌آید.

یک سانتیمتر عصاره را در لیوان شفافی بریزید. لیوان را تا نصفه از آب پر کنید. حالا مقداری سرکه در آن بریزید و تغییر رنگ آن را مشاهده کنید. آزمایش را دوباره تکرار کنید و این بار به جای سرکه از جوش شیرین استفاده کنید.

آماده‌سازی کاغذ
PH با عصاره ی کلم قرمز
مقداری کاغذ صافی سفید (porous) ببرید و آنها را در عصاره غوطه‌ور کنید تا کاملا عصاره به خورد کاغذ برود. بعد از نیم ساعت کاغذها را خارج کنید و کنار بگذارید تا خشک شود. بعد آنها را بصورت نوارهای کوچک ببرید. می‌توانید آنها را ماه‌ها نگه دارید. اگر می‌خواهید عصاره کلم را نگه دارید آن را در یخچال بگذارید چون بعد از مدتی فاسد خواهد شد.
خوب حالا زمان آن رسیده که از کاغذهای PH دست‌سازمان استفاده کنیم

 

اسید استیک جز اسیدهای کربوکسیلیک می‌باشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است. این اسید دارای فرمول شیمیایی می‌باشد و در قسمت چشایی طعم ترشی، شبیه طعم سرکه می‌دهد.

استیک اسید یکی از ساده ترین کربکسیلیک اسید ها است. این اسید یک معرف شیمیایی مهم بوده و یک ماده شیمیایی صنعتی مورد استفاده در تولید مواد زیر است: پلی اتیلن ترفتالات که به صورت عمده در بطری های نوشابه استفاده می شود؛ سلولوز استات که به طور عمده در فیلم عکاسی استفاده می شود؛ پلی وینیل استات برای چسب چوب به علاوه فایبر ها و فابریک های مصنوعی. در خانه، استیک اسید رقیق برای باز کردن لوله ها استفاده می شود. در صنعت غذا، استیک اسید تحت کد افزودنی E260 به عنوان تنظیم اسیدی و به عنوان چاشنی استفاده می شود.

استیک اسید رقیق تولید شده توسط تخمیر طبیعی، سرکه نامیده می شود.باکتریهای مخمر سرکه به دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شده اند. این باکتریها در مواد غذایی، آب و خاک یافت می‌شوند. اسید استیک بطور طبیعی از میوه‌ها و برخی مواد غذایی فاسد شده از فرایند تخمیر تولید می‌شوند و از قدیمیترین ترکیبات شیمیایی شناخته شده توسط انسان می‌باشد.

تولید بسیاری از بسیاری از ترکیبات شیمیایی، اسید استیک به عنوان یک واکنشگر شیمیایی به کار می‌آید. مهمترین کاربرد خاص اسید استیک در تولید استات وینیل تکپاره‌است، که بلافاصله پس از آن آنیدرید استیک و استر تولید می‌شود. میزان اسید استیک مورد استفاده در سرکه به نسبت اندک است.

در حالت سرکه و نیز در نمک‌سود کردن سایر سبزیجات، محلول‌های اسید استیکی (معمولا ۵ تا ۱۸ درصد اسید استیک، با درصدی که معمولا بر حسب جرم محاسبه می‌شود) بطور مستقیم به عنوان یک چاشنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرکه خانگی اغلب رقیق‌تر است (۵ تا ۸ درصد اسید استیک)، ولی در نمک‌سود کردن غذاها برای مصارف تجاری، محلول‌های غلیظ تری مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان اسید استیکی که در سطح جهانی برای تولید سرکه مورد استفاده قرار می‌گیرد زیاد نیست اما از دیر باز این ماده یکی از پر کاربردترین مواد در تولید سرکه بوده‌است.

در جهان میلیون‌ها ماده‌ی شیمیایی وجود دارد. بعضی از آنها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند. اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن (+H) آزاد می کنند. بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید (-OH) آزاد می کنند (آزاد شدن یون دراین گونه واکنش ها تفکیک نامیده می‌شود). یون هیدروکسید آزاد با یون هیدروژن مولکول آب تولید می کند: H+ + OH- = H2O .
در این حالت بازها تراکم یون هیدروژن را در محلول کاهش می دهند. محلولی که غنی از یون‌های هیدروژن است را اسیدی و محلولی که مقدار کمی یون هیدروژن دارد را بازی می نامند. بعضی از اسیدها بصورت جزئی تفکیک می‌شوند و به آنها اسید ضعیف می گویند؛ بعضی دیگر تفکیک کامل دارند و اسید قوی نامیده می‌شوند. بازها هم به همین ترتیب می‌توانند ضعیف یا قوی باشند.
اسیدها و بازهای رقیق که کمتر اشباع هستند فعالیت کمتری در واکنش ها دارند. میزان اسیدی و بازی بودن مواد بوسیله‌ی واحدهای PH اندازه گیری می‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌ای بین 0 تا 14 دارد. موادی که PH پائین‌تر از 7 دارند اسید‌، آنهایی که PH مساوی 7 دارند خنثی و آنهایی که PH بالاتر از 7 دارند را باز می‌نامند. موادی که PH خیلی پایین دارند اسید قوی و آنهایی که PH خیلی بالا دارند باز قوی هستند. اسیدها و بازهای غلیظ بسیار خورنده و خطرناک هستند.
PH سنجشی برای میزان تراکم یا غلظت یون هیدروژن در محلول است. از آنجا که تعداد رقم‌های این کمیت بسیار زیاد خواهد شد، آن را با لگاریتم در مبنای ده نشان می‌دهند و چون این تراکم همواره از 1 کوچک‌تر است لگاریتم همیشه علامت منفی می‌گیرد و برای جلوگیری از نوشتن علامت منفی، قرار داد شده که همواره آن را با علامت مثبت بنویسند (یک علامت منفی به آن اضافه شده). بنابراین PH ،لگاریتم غلظت یون هیدروژن است و آن را این‌گونه نشان می دهند: [+PH=-log[H  
 بنابراین هرگاه PH عدد کمتری داشته باشد، غلظت یون هیدروژن بیشتر است.
آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممکن است که آب مقطر یون هیدروزن آزاد داشته باشد؟ این پدیده به علت تفکیک جزئی برخی از مولکول‌های آب در اثر آشفتگی گرمایی است (H2O- ↔ H+ + OH). این یون‌ها بلافاصله به هم می‌پیوندند و مولکول‌های دیگر تفکیک می‌شوند. به این ترتیب یک تعادل دائمی در غلظت مولکول‌های تفکیک شده وجود دارد. 
 اندازه‌گیری PH
موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است .

کاغذ لیتموس

لیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهداستفاده از کاغذ لیتموس:
استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.

آیا توجّه کرده اید که بعضی از فلزات زنگ می زنند و بعضی دیگر٬زنگ نمی زنند؟آهن معموأ زنگ می زند.به همین علّت است که وقتی رنگ قسمتی از بدنه اتومبیل از بین می رود٬هوا باعث می شود که آهن زیر قسمت رنگ شده خیلی زود زنگ بزند.

چرا آهن زنگ می زند؟

برای آن که آهن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شود و اکسیدآهن قرمز رنگ را (که همان زنگ آهن است) تولید می کند. در هر صورت٬ نوعی آهن وجود دارد که زنگ نمی زند. اختراع یا کشف این آهن امری تصادفی بود!

در سال۱۹۱۳ ٬هری بریرلی٬ که متخصص ذوب فلزات بود٬ برای ساختن لوله تفنگ٬ دنبال فلزی مناسب می گشت. از این رو فلزات گوناگون را با هم ترکیب کرد و آلیاژهای مختلفی به دست آورد. امّا پس از انجام آزمایش ها٬ تمام نمونه ها را به گوشه ای انداخت. چند ماه بعد متوجّه شد در حالی که همه نمونه های دور ریخته شده٬ زنگ زده اند٬ یکی از آنها زنگ نزده است! بریرلی این آلیاژ را با دقّت بررسی کرد و فهمید که ۱۴٪آن کروم است.

به این ترتیب فلز زنگ نزن یا استنلس استیل وارد زندگی بشر شد. امروزه اغلب لوازم آشپزخانه ها از آهن زنگ نزن هستند. جنس بیشتر دیگ ها٬ کتری ها٬ ماهی تابه ها٬ قاشق و چنگال ها٬ چاقو ها و لگن ظرفشویی آشپزخانه ها از آهن زنگ نزن است؛ همین طور بسیاری از لوازم جرّاحی و قطعات خودرو ها از این فلز ساخته می شوند.

enlightenedنکته: کروم یا کرومیوم فلزی سخت٬خاکستری و دیر گداز است با علامت اختصاریcr.

enlightenedنکته: آلیاژ فلزی است که از ترکیب دو یا چند فلز به دست می آید.

برخی از سوالات درس

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )کدام عنصر فلز نیست ؟

د ) آلومینیم ج ) مس ب ) هیدرژن الف ) آهن

2 )برای تهیه آهن زنگ نزن ، آهن را با چه عنصری مخلوط می کنند ؟

د ) جیوه ج ) آلومینیم ب ) کربن الف ) کروم

3 )در کارخانه های صنعتی بشتر از چه فلزی استفاده می شود ؟

د ) آهن ج ) سرب ب ) مس الف ) آلومینیم

4 )کدام فلز سمی است و هنگام کار با آن باید احتیاط کرد ؟

 □د ) آلومینیم ج ) مس ب ) نیکل الف ) جیوه

 5 ) جنس کدام یک از عناصر زیر از بقیه سخت تر است ؟

□ د ) مس ج ) آهن ب ) نقره الف ) طلا

 6 )کدام یک از اسید های زیر خوراکی نیست ؟

د ) جوهرانگور ج ) جوهرسرکه ب ) جوهرلیمو الف ) جوهرنمک

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) برای تهیه فولاد از کربن و فلز دیگری به نام...........................استفاده می شود .

2 ) سیم ها و کابل های برق از فلز.............................. تهیه می شود.

3) سختی آهن از پلاستیک............... است و جرم کاغذ ورق  آلومینیم .................... است .

4 ) فلز سرب .................. است و باید از تماس طولانی با آن پرهیز کرد.

5 ) وسیله ی شناسایی اسیدها............................... است .

6 ) از فلز................. در دارو سازی برای روکش قرص ها استفاده می شود .

[ 93/07/20 ] [ 15:42 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

تعیین تعداد ارقام یک عدد توان دار

تعیین تعداد ارقام یک عدد توان دار

جمعه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۳، ۰۵:۱۰ ب.ظ
در مبحث توان کلاس پایه هفتم در یکی از تمرین ها از دانش آموز خواسته می شود که تعداد ارقام 410 را پیش بینی کنند. در مورد اعداد کوچکی مانند 410 یا 420 این کار با استفاده از ماشین حساب آسان می باشد .

410=1048576→7                                                 420=1099511627776→13

اما در مورد سوال هایی مانند 22520 اگر بخواهیم این عدد را گسترش دهیم و سپس ارقام آن را بشمریم . حساب کردن و شمردن آن کاری وقت گیر و طولانی است .

2
2520
=39408424552214162695348543183638915172819172249751642655322154182349336765880096106556447863882000035605638833716703554207400894540191395023621436050639970523120302116436606938956370173345517465249380209652827965938125948350891617678251689261632215488187059650565457777432980818725650237046825687537631627813593798578816088851880913783787318008632718379275774870294646072072077043617747737722978450002265758065723362838393013791461968400922079126708976855218290361860314695008421924278007257807164800126572667987375177230234311435842855213499193805644680391721696262026736880627308986765963917721348896015521169814921103068177978857814105435927428955641140043659870427821275214881488970218576557325551889577507340928956338410400961096026352642413831783448576759

تعداد ارقام این عدد برابر 759 می باشد . اما می توان تعداد ارقام این عدد توان دار را با استفاده از فرمولی که در ادامه مطلب به آن می پردازیم محاسبه کرد .

a
b
N=[(b×loga)+1]

همان طور که در فرمول بالا مشاهده می کنیم . برای محاسبه تعداد ارقام کافی است لگاریتم پایه(a) را در مبنای 10 حساب کنیم و سپس حاصل را در توان (b) ضرب کنیم . جواب به دست آمده را با عدد 1 جمع می کنیم و برای مشخص شدن تعداد ارقام ، جز صحیح آن را می گیریم.


با استفاده از روش بالا تعداد ارقام 410 به صورت زیر محاسبه خواهد شد .

a=4log4=0.6020599913279623904274
b=10
N=[(10×0.6020599913279623904274)+1]=[7.020599913279623904274]=7

پس تعداد ارقام 410 برابر 7 می باشد .


Riazi7.ir

[ 93/06/03 ] [ 6:55 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

چگونه ریاضی را بهتر یاد بگیریم؟


چگونه ریاضی را بهتر یاد بگیریم؟

۱- هر وقت ریاضی می خوانید از خوانده‌های خود یاداشت بردارید و برای بار دوم و سوم از روی یاداشت‌های خود مطالعه کنید .

۲- اگر از مطالعه ریاضی خسته شدید  ؛ مدتی قدم بزنید و مغز خود را آرام کنید و برای ادامه  مطالعه خود را آماده کنید .

۳- درس ریاضی را بین دروس خواندنی  مطالعه  کنید و هیچ وقت خودتان را با مطالعه محض ریاضی خسته نکنید .

۴- بعد از مطالعه هر بخش سعی کنید مثال‌های کاربردی در آن مبحث برای خود بیابید  مثلاً وقتی بخش مساحت را مطالعه می کنید سعی کنید مساحت اطاق خود و قسمتی از دیوار خانه که بشکل مثلث یا ذوزنقه است را محاسبه کنید .

۵- در ریاضی آن‌چه مهم است تکرار در مطالعه است تا می توانید تکرار کنید.

۶- خسته نشوید و نگویید ما استعداد ریاضی نداریم زیرا ۹۹ ٪ آن‌چه می‌آموزیم عرق جبین است و فقط ۱ ٪ استعداد است .بی استعدادترین افراد نبوغ وقت خود شده اند .

۷-خودتان را به فکر کردن روی مساله های ریاضی عادت دهید. توجه کنید که بسیاری از مسائل خوب به راحتی حل نمی شوند بنابر این اگر در حل هر مساله ای موفق نشدید، ناامید نشوید. برای حل مسائل تلاش کنید هر چند اگر ساعت‌ها و روزها وقت شما را بگیرد. از وقت‌های اضافی (هنگام پیاده روی – ایستادن در صفهای مختلف اتوبوس، خرید نان و …) برای حل مسائل و فکر کردن روی آنها استفاده کنید. روی مسائل کتابهای درسی خود خوب فکر کنید و برای حل آنها وقت بگذارید اما به آنها اکتفا نکنید. همیشه یک مساله جدید برای حل در ذهنتان داشته و به دنبال مسائل جدید باشید. از هیچ مساله ای نترسید. از مسائل مربوط به المپیادهای سالهای گذشته کشوری و بین المللی اطلاع داشته باشید و اگر فرصت کردید راه حل آنها را نیز پیدا کنید. در کل سعی کنید دایرة المعارف مسائل ریاضی ذهنتان را -یعنی مجموعه مسائلی که دیده اید نه مسائلی که حل کرده اید-  دائماً توسعه دهید. اگر چند ماه خودتان را به این کارها عادت دهید، مسائل کتابهای درسی – و نتیجتاً تستهای کنکور- برایتان کاملا پیش پا افتاده خواهد شد. به امید خدا در همین تایپیک به بعضی از کتابهای معتبر مساله نیز اشاره خواهد شد

۸- نسبت به ریاضی دید بهتری پیدا کنید. برای این کار لیستی از کاربردهای ریاضی را در رشته‌های مختلف و امور جاری زندگی بنویسید؛ مثلاً کاربرد ریاضی در ساختمان‌سازی.

۹- مطالبی که هنگام مطالعه می‌خوانید حتی فرمول‌ها و معادلات و نیز سؤالات امتحان را به زبان فارسی برگردانید.

۱۰- برای حل سریع مسائل ریاضی، تمرین کنید و هنگام مطالعه وقت بگیرید که یک مسئله را در چند دقیقه حل می‌کنید. البته عجله داشتن و شتاب‌زدگی را توصیه نمی‌شود؛ زیرا باعث اشتباه می‌شود ولی سرعت عمل در جایی که شما متوجه راه‌حل شده‌اید و آن را بلدید، در جلوگیری از کمبود وقت به شما کمک می‌کند.

۱۱- مسئله را گام به گام حل کنید. این کار باعث فهم خوب مسئله و حدس راه‌حل‌های درست می‌شود.

۱۲- قبل از انجام محاسبات، مسئله را تجزیه و تحلیل کنید و با جزئیات طرح کنید.

۱۳- برآوردی از پاسخ خود داشته باشید تا از طی کردن مسیر اشتباه، جلوگیری شود. مثلاً برآورد کنید که اگر از این راه‌حل استفاده کنید به فلان جواب می‌رسید. در این صورت آیا جواب مسئله درست خواهد بود؟

۱۴- از بازنمایی ذهنی استفاده کنید. این کار باعث از بین رفتن وقفه‌ی ذهنی می‌شود؛ یعنی تصویر مراحلی را که می‌خواهید انجام دهید، در ذهن خود ترسیم کنید و تصاویرِ ذهنیِ مسائلِ مشابه را در ذهن خود بازسازی کنید.

۱۵- جوابی را که می‌دهید مرتب بررسی کنید که آیا مسیر را درست می‌روید یا خیر.

۱۶- هنگام مطالعه، تمرین‌ها را به صورت کتبی انجام دهید. از این‌که مسائل را ذهنی حل کنید، بپرهیزید؛ زیرا موجب اشتباه می‌شود.

۱۷- از این‌که در آخرین لحظه، جواب خود را تغییر دهید بپرهیزید؛ مگر این‌که صددرصد از جواب خود مطمئن باشید.

۱۸- فرمول‌های ریاضی را قبل از امتحان مرور کنید و با شروع امتحان آن‌ها را در حاشیه‌ی برگه بنویسید که هر وقت به آن‌ها نیاز داشتید به راحتی در دسترس باشند. اگر زمانی که مسئله را حل می‌کنید فرمول را بازیابی کنید، احتمال این‌که اشتباهی پیش آید، وجود دارد.

۲۰- مسائل را مشابه مسائلی که قبلاً یاد گرفتید و حل کردید، در نظر بگیرید. هم‌چنین شباهت‌های آن را با مسائل دیگر پیدا کنید. این امر موجب از بین رفتن نگرانی می‌شود.

۲۱- برای آمادگی بیش‌تر سر جلسه‌ی امتحان، مسائل زیادی حل کنید. از مثال‌ها و تمرین‌های کتاب غافل نشوید.

۲۲- همه‌ی وقت خود را صرف چند مسئله‌ی سخت نکنید. ابتدا مسائل آسان را حل کنید. اگر دیدید مسئله‌ای سخت است از آن عبور کنید و بعد از پاسخ به تمام مسائل به آن برگردید.

۲۳- در صورتی که در حل بعضی مسائل مشکل دارید قبل از امتحان از معلم خود کمک بخواهید تا یک بار دیگر برای شما توضیح دهد.

۲۴- اگر نمی‌دانید از کجا شروع کنید، سؤال را دوباره بخوانید.

۲۵- مواظب اشتباهات پیش‌پاافتاده باشید؛ زیرا هر چه‌قدر مسیر را درست بروید ولی در یک محاسبه‌ی کوچک (جمع و تفریق) اشتباه کنید، جواب شما غلط می‌شود.


Riazi7.ir

[ 93/06/03 ] [ 6:53 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

شيوه صحيح آموزش

[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 8:54 ] [ اقای یوسفی ]

[ 2 ن

[ 93/06/03 ] [ 6:47 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

"آلبرت انیشتین"

 

 

 

 

تصویر واقعی از مغز "آلبرت انیشتین" که پس از مرگش در سال 1955 توسط دکتر کالبد شکافی اش " توماس هاروی" از جمجمه وی به سرقت رفت!

این موضوع تا سال 1986 که "تامس هاروی" مغز را برش داد و از آن عکس گرفت مخفی مانده بود. در آن زمان خبرنگاران متوجه شدند که او برای این کار مجوز قانونی وجود نداشته است.

هاروی با این عذر که از پسر انیشتین اجازه این کار را گرفته بوده حاضر نشد مغز انشتین را در اختیار بیمارستان پریسنون یا کس دیگری قرار دهد و در نتیجه از کارش اخراج شد.

چشم‌پزشک انشتین هم چشم‌های او را از جمجمه جدا کرد و اکنون چشم‌ها مالک خصوصی دارند.

هرچند مغز او از نظر اندازه فرقی با مغز دیگران ندارد و ۱۲۳۰گرم است، اما بخش هایی از مغز وی از مغز یک انسان معمولی بزرگتر است.

[ 93/06/03 ] [ 6:46 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

بدون شرح!

بدون شرح!

 

 

آهابیاجلو...!

 

 

 

زبان دراز...!

.!

  

باربری...!

 

 

خونه قحطی بود...!

 

 چه رفاقتی...!

 

کی مواظب کیه..

 

آبیته...!

 

دم لای تله...!

فوتبال !شماهم...!

جاقحطیه....!

شاخ به شاخ...!

http://media.isna.ir/content/178-17.jpg/6

استفاده بهینه...!

زمانیکه جا برای پارک ماشین نباشد ! ( عکس)

ته خلاقیت...!

یادبگیریم...!

 

موش وگربه...!

تو و نقاشی...!

سگ وگربه...!

صرفه جویی...!

ریز مبینمت ....!

ای بلاچی گرفتی....!

جای پارک...!

[ 93/06/03 ] [ 6:40 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

هفته دولت

"هفته دولت بر دولت مردان خدوم و مخلص مبارک"
 
[ 93/06/03 ] [ 6:21 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]

چشم انسان

چشم انسان

شبکیه داخلی‌ترین لایهٔ چشم است و شامل سلول‌های گیرندهٔ نور و نورون‌ها می‌باشد. این لایهٔ بسیار نازک (قطری حدود ۰٫۵ میلی‌متر) ۷۵٪ مساحت کرهٔ چشم را می‌پوشاند.

شبکیه لایهٔ حساس به نور را تشکیل می‌دهد و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و انتقال آن از طریق عصب بینایی به لب پس‌سری به مغز توانایی دیدن را می‌دهد. سلول‌های گیرندهٔ نور شبکیه ۲ نوع می‌باشند:

    سلول‌های مخروطی که توانایی دیدن رنگ‌ها را در نور به مغز می‌دهند.
    سلول‌های استوانه‌ای که بینایی در تاریکی را امکان‌پذیر می‌سازند.

هریک از این دو نوع گیرنده برای مقصود خاصی تخصص یافته است. میله‌ها برای دید شب ساخته شده‌اند. این یاخته‌ها در نور کم عمل می‌کنند و احساس‌های فاقد رنگ را سبب می‌شوند. مخروط‌ها برای نور روز مناسب‌تر هستند. این یاخته‌ها به نورهای شدید پاسخ می‌دهند و موجب احساس رنگ می‌شوند.

جایی را که عصب بینایی از شبکیه خارج می‌شود نقطه کور می‌گویند. لکه زرد بخش دیگری از شبکیه‌است که در امتداد محور نوری کرهٔ چشم قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد.

در ۶ ژانویه ۲۰۱۳ محققین بریتانیایی موفق به معالجه موش‌های نابینا شدند. آنها این عمل را با تزریق سلول‌های حساس به نور انجام دادند. پیرو آزمایش‌های بیشتر، این پژوهش می‌تواند موجبات بهبود بیمارانی که از رنگدانه‌ای شدن شبکیه چشم رنج می‌برند را حاصل نماید.[۱][۲]شبکیه داخلی‌ترین لایهٔ چشم است و شامل سلول‌های گیرندهٔ نور و نورون‌ها می‌باشد. این لایهٔ بسیار نازک (قطری حدود ۰٫۵ میلی‌متر) ۷۵٪ مساحت کرهٔ چشم را می‌پوشاند.

شبکیه لایهٔ حساس به نور را تشکیل می‌دهد و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و انتقال آن از طریق عصب بینایی به لب پس‌سری به مغز توانایی دیدن را می‌دهد. سلول‌های گیرندهٔ نور شبکیه ۲ نوع می‌باشند:

    سلول‌های مخروطی که توانایی دیدن رنگ‌ها را در نور به مغز می‌دهند.
    سلول‌های استوانه‌ای که بینایی در تاریکی را امکان‌پذیر می‌سازند.

هریک از این دو نوع گیرنده برای مقصود خاصی تخصص یافته است. میله‌ها برای دید شب ساخته شده‌اند. این یاخته‌ها در نور کم عمل می‌کنند و احساس‌های فاقد رنگ را سبب می‌شوند. مخروط‌ها برای نور روز مناسب‌تر هستند. این یاخته‌ها به نورهای شدید پاسخ می‌دهند و موجب احساس رنگ می‌شوند.

جایی را که عصب بینایی از شبکیه خارج می‌شود نقطه کور می‌گویند. لکه زرد بخش دیگری از شبکیه‌است که در امتداد محور نوری کرهٔ چشم قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد.

در ۶ ژانویه ۲۰۱۳ محققین بریتانیایی موفق به معالجه موش‌های نابینا شدند. آنها این عمل را با تزریق سلول‌های حساس به نور انجام دادند. پیرو آزمایش‌های بیشتر، این پژوهش می‌تواند موجبات بهبود بیمارانی که از رنگدانه‌ای شدن شبکیه چشم رنج می‌برند را حاصل نماید.[

[ 93/06/01 ] [ 18:34 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]